Skelbiamas šimtmečio širvintiškių sąrašas

Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį, siekiant pagerbti kraštui nusipelniusius žmones, Širvintų rajone buvo organizuoti Šimtmečio širvintiškių rinkimai. Juos visuomenės iniciatyva organizavo Igno Šeiniaus viešoji biblioteka ir Širvintų rajono savivaldybė.

Bibliotekai pakvietus, visi Širvintų r. gyventojai aktyviai siūlė kandidatus. Kandidatų sąrašą papildė Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės potvarkiu sudaryta 12 narių darbo grupė. Iš viso kandidatų sąraše buvo įrašyta 154 asmenys.

Darbo grupės sprendimu, bendrame sąraše, pateiktame balsavimui, nebuvo įrašyta 20 mirusių asmenų, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio apdovanojimas bus įteiktas jų šeimos nariams.

Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija sudarė ir skelbia visuomenės išrinktą Šimtmečio širvintiškių šimtuką.

Atkreipiame dėmesį, kad komisijos sprendimu vienos šeimos asmenims, sutuoktiniams, kurie pagal balsų skaičių pateko į Šimtmečio širvintiškių šimtuką, bus skirtas vienas apdovanojimas.

Taip pat pažymime, kad Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija gavo Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės prašymą, kuriame ji dėkoja Širvintų r. žmonėms už išreikštą pasitikėjimą ir jai skirtus balsus, tačiau prašo išbraukti iš sąrašo, nes yra šios idėjos autorė ir viena iš iniciatyvos organizatorių.

Šimtmečio širvintiškių apdovanojimų iškilmės vyks šių metų rugsėjo 1 d.

Šviesios atminties mūsų krašto šviesuoliai, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio vardas, (apdovanojimas bus įteiktas jų šeimos nariams)

Viktoras Alekna,
literatas, istorikas, publicistas, mokytojas.

Alfonsas Balsevičius,
medikas, kraštotyrininkas.

Jonas Dambrauskas,
kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas.

Vasilijus Dorofejevas,
kolūkio „Širvinta“ pirmininkas, žemės ūkio valdybos viršininkas.

Pranas Gaida-Gaidamavičius,
kunigas, teologijos daktaras, visuomenės veikėjas.

Monsinjoras Česlovas Krivaitis,
dvasininkas, monsinjoras, Širvintų krašto garbės pilietis.

Algis Kryžanauskas,
poetas, mokytojas.

Antanas Kuliešius,
matematikos mokytojas, ilgametis mokyklos direktorius.

Pranas Navalinskas,
ristūnų žirgų lenktynininkas ir treneris.

Liudvikas Oškinis,
miniatiūrų ir apybraižų autorius.

Aldona Pažūsytė,
muzikos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė.

Jeronimas Pauliukonis,
Muzikos mokytojas, Muzikos mokyklos direktorius, dainos „Širvinta“ muzikos autorius.

Dominykas Pieškus,
kunigas.

Juozas Plenta,
karininkas, kovų už Lietuvos nepriklausomybę dalyvis.

Jonas Rudzinskas,
mokytojas, žurnalistas, etnokultūros puoselėtojas.

Ignas Šeinius,
lietuvių ir švedų rašytojas, diplomatas, spaudos darbuotojas.

Juozas Šiaučiūnas,
pedagogas, Kernavės muziejaus įkūrėjas.

Nikodemas Švogžlys-Milžinas,
kunigas, eseistas, publicistas.

Ipolitas Užkurnys,
tautodailininkas, rašytojas.

Antanas Zaremba,
muzikantas armonikininkas.


Šimtmečio širvintiškių sąrašas

Bakšys Antanas, ilgametis kūno kultūros mokytojas, mokymo priemonių išradėjas

Bankauskas Sigitas, seniūnas, Širvintų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas

Baravykai, Lida ir Augenijus, verslininkai, rėmėjai, įmonės „Baltoji Savingė“, A. Baravyko PĮ savininkai

Barbaravičiai, Jūratė ir Jonas. Jūratė – buvusi pedagogė, choreografė, visuomeninkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Jonas – tremtinių ir politinių kalinių choro vadovas

Bareckienė Aldona, žurnalistė, redaktorė

Baronas Kazys, buvęs Švietimo skyriaus vedėjas

Bartašienė Gražina, buvusi medicinos darbuotoja, akušerė

Beliakova Aldona, medicinos slaugytoja

Bikulčienė Laimutė, etninės kultūros puoselėtoja, folklorinio ansamblio „Savingė“ vadovė.

Bonikatas Remigijus, buvęs mokytojas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Burakovienė Audronė, Širvintų kultūros centro darbuotoja,  choro „Navis“ vadovė

Čekuolis Algimantas, žurnalistas, rašytojas, publicistas

Černa  Antanas, kunigas, altarista

Chmeliauskas Romas, žolės riedulio treneris

Dabravolskas Juozapas, buvęs Širvintų parapijos klebonas

Didžiokienė Nijolė, tautodailininkė, rėmėja,  2016 m. „Metų geradarė“

Gridziuška Julijanas, tautodailininkas

Gudašis Alfonsas, visuomenininkas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis

Gujytė Valda, visuomenininkė

Jablonskai,  Zofija ir Vladislovas. Zofija – buvusi mokytoja, tautinio meno puoselėtoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Vladislovas – buvęs mokytojas, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Širvintų skyriaus pirmininkas

Jakimavičius Algirdas, Kultūros centro garso ir šviesos operatorius, Igno Šeiniaus premijos laureatas

Janavičius Arvydas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis

Jotautis Remigijus, gydytojas chirurgas

Jurkevičienė Nijolė, veterinarijos gydytoja, daugiavaikė motina

Kadžiai, Rimutė ir Jonas Rimantas. Rimutė – ilgametė akių ligų gydytoja. Jonas Rimantas – gydytojas stomatologas, Šaulių sąjungos narys, „Auksinės krivūlės“ riteris

Kanapienienė Gema, Beivydžių kaimo gyventoja, ilgametė pašto darbuotoja

Kanapienis Antanas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis

Kavaliukienė Aldona, Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos amatų būrelio vadovė

Klimas Leonas, kunigas, dekanas

Lemešovienė Danutė, socialinė darbuotoja

Lidžiai, Kristina ir Antanas. Kristina – gydytoja odontologė-ortopedė. Antanas – gydytojas rentgenologas, Igno Šeiniaus premijos laureatas

Lučiūnas Jonas, fotografas, kraštotyrininkas

Lučiūnienė Ona, Čiobiškio sen. Spietiškių k. gyventoja, daugiavaikė motina

Lučiūnienė Vilma, gydytoja

Makauskai, Rita ir Gediminas. Rita – Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė. Gediminas – Kultūros centro Anciūnų filialo vedėjas. Abu – Anciūnų kaimo kapelos nariai, aktyvūs bendruomenės dalyviai

Malinauskai,  Povilas ir Liudmila. Tautodailininkai

Marcinkevičius Antanas, agronomas

Martinaitienė Janina, ilgametė Širvintų gimnazijos direktorė, Širvintų krašto garbės pilietė

Masiukienė Veronika, poetė, dvejų knygų autorė, buvusi Kiauklių senjorų klubo pirmininkė

Matukaitienė Vyta, kraštotyrininkė,  bibliotekininkė

Matuliai, Vida ir Vytautas, rėmėjai, 2017 m. „Metų geradariai“

Matulienė Elena, buvusi Anciūnų etnografinio ansamblio dalyvė, daugiavaikė motina

Miliukienė Aldona, Jauniūnų k. gyventoja, daugiavaikė motina

Miliukienė Danutė, Igno Šeiniaus premijos laureatė, ilgametė lietuvių kalbos mokytoja

Naraškevičius Petras, rašytojas, žurnalistas

Norušis Kęstutis, tautodailininkas

Orakauskas Henrikas, skulptorius

Orševska Jadvyga, ansamblio „Linksmosios močiutės“ narė

Pakalnienė Elena, buvusi Bagaslaviškio pagrindinės mokyklos direktorė

Pauliukonis Gintaras, koncertmeisteris, Igno Šeiniaus premijos laureatas, buvęs Širvintų meno mokyklos direktorius

Paunksnienė Gražina,  buvusi gydytoja ginekologė

Pavasariai, Romas ir Stasė, visuomenininkai, rėmėjai

Petkūnienė Elena, Širvintų vaikų dienos centro vadovė, Igno Šeiniaus premijos laureatė

Petreikis Kazys, muzikantas, muzikos mokytojas

Polonskienė Rožė, buvusi muzikos mokytoja, etnokultūros puoselėtoja

Pundziūtė Monika, atlikėja

Puzinaitė Palmira, ilgametė matematikos mokytoja

Remienė Marija, Širvintų krašto garbės pilietė, rėmėja, išeivijos

Rolis Alvydas, Musninkų bendruomenės „Spindulys“ pirmininkas

Romaška Jonas, armonikininkas, Igno Šeiniaus premijos laureatas

Romaškienė Ona, ilgametė vaistininkė

Sockis Borisas, buvęs ilgametis rajono sporto koordinatorius

Sprogiai, Veronika ir Stanislovas. Veronika – buvusi lopšelio-darželio „Saulutė“ vedėja. Stanislovas – buvęs švietimo darbuotojas, kapinių prižiūrėtojas

Stankevičius Jonas, mokytojas, istorikas

Stoniai, Zina ir Jonas. Zina – visuomenininkė, tautinio meno puoselėtoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Jonas – visuomenininkas

Strakšys Vidmantas, žolės riedulio pradininkas Širvintose

Stundžia Vytautas, rėmėjas,  kooperatyvo „Veivera“ vadovas

Taparauskienė Dalia, Družų kaimo bendruomenės pirmininkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė

Ušackienė Sidona, buvusi Širvintų kultūros centro direktorė, Igno Šeiniaus premijos laureatė

Usonienė Aldona, ilgametė medicinos darbuotoja, akušerė

Vaicekauskai,  Helena ir Leonas. Helena – ilgametė Širvintų „Atžalyno“ mokyklos direktorė, Širvintų krašto garbės pilietė, Leonas – buvęs mokytojas, Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės Širvintų šaulių 10-osios kuopos vadas, visuomenininkas

Vaicekauskienė Filomena, buvusi lietuvių kalbos mokytoja, kraštotyrininkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė

Valaitytė Irena, Kristaus Karaliaus kongregacijos namų Kernavėje vienuolė

Valančienė Ona, buvusi Gelvonų gimnazijos direktorė, Igno Šeiniaus premijos laureatė

Vareikienė Roma, lietuvių kalbos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė, Lietuvos metų mokytoja

Vėbrienė Joana, ilgametė vaikų ligų gydytoja

Vitkūnas Jonas, istorikas, muziejininkas

Vošteriai Janina ir Liubomiras Bronislavas,  ūkininkai, linų augintojai, edukatoriai

Zibalas Romas, lietuvių kalbos mokytojas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Žitlinskas Eugenijus, visuomenininkas, Sąjūdžio aktyvistas, Sausio 13-osios įvykių dalyvis

Jasiukevičienė Skolastika, buvusi „Bočių“ draugijos pirmininkė, daugiavaikė motina (apdovanojimas jau įteiktas garbingos sukakties proga).

Atkreipiame dėmesį, kad komisijos sprendimu vienos šeimos asmenims, sutuoktiniams, kurie pagal balsų skaičių pateko į Šimtmečio širvintiškių šimtuką, arba pagal balsavime dalyvavusių gyventojų, darbo grupės narių siūlymus, bus skirtas vienas apdovanojimas. Taip pat balsavimo metu sulaukus daugelio atėjusių balsuoti gyventojų pasiūlymų, kurios buvo užprotokoluotos ir pateiktos svarstyti balsų skaičiavimo komisijai bei Savivaldybės darbo grupei, į Šimtmečio širvintiškių sąrašą buvo įtraukta ilgametė akušerė Aldona Usonienė ir kunigas dekanas Leonas Klimas.

Taip pat pažymime, kad Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija gavo Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės prašymą, kuriame ji dėkoja Širvintų r. žmonėms už išreikštą pasitikėjimą ir jai skirtus balsus, tačiau prašo išbraukti iš sąrašo, nes yra viena iš šios iniciatyvos organizatorių.

Posted in Širvintos | Komentarai įrašui Skelbiamas šimtmečio širvintiškių sąrašas yra išjungti

Balsavimas baigėsi!

Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį, siekiant pagerbti kraštui nusipelniusius žmones, Širvintų rajone buvo organizuoti Šimtmečio širvintiškių rinkimai. Juos visuomenės iniciatyva organizavo Igno Šeiniaus viešoji biblioteka ir Širvintų rajono savivaldybė.

Bibliotekai pakvietus, visi Širvintų r. gyventojai aktyviai siūlė kandidatus. Kandidatų sąrašą papildė Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės potvarkiu sudaryta 12 narių darbo grupė. Iš viso kandidatų sąraše buvo įrašyta 155 asmenys.

Komisijos sprendimu, bendrame sąraše, pateiktame balsavimui, nebus įrašyta 20 mirusių asmenų, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio apdovanojimas bus įteiktas jų šeimos nariams.

 1. Viktoras Alekna
 2. Alfonsas Balsevičius
 3. Jonas Dambrauskas
 4. Vasilijus Dorofejevas
 5. Pranas Gaida-Gaidamavičius
 6. Monsinjoras Česlovas Krivaitis
 7. Algis Kryžanauskas
 8. Antanas Kuliešius
 9. Pranciškus Navalinskas
 10. Liudvikas Oškinis
 11. Aldona Pažūsytė
 12. Jeronimas Pauliukonis
 13. Dominykas Pieškus
 14. Juozas Plenta
 15. Jonas Rudzinskas
 16. Ignas Šeinius
 17. Juozas Šiaučiūnas
 18. Nikodemas Švogžlys-Milžinas
 19. Ipolitas Užkurnys
 20. Antanas Zaremba

 

Antruoju etapu, rugpjūčio 1–8 d., Viešojoje Igno Šeiniaus bibliotekoje ir jos filialuose vyko balsavimas.

Šiandien, t.y. rugpjūčio 9 d., darbą pradėjo Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija, kuri sudarys visuomenės išrinktą Šimtmečio širvintiškių šimtuką. Šimtmečio širvintiškių sąrašas bus paskelbtas rugpjūčio 13 d., pirmadienį.

Savivaldybės darbo grupė darbą tęs, organizuodama Šimtmečio širvintiškių apdovanojimų iškilmes, kurios numatomos šių metų rugsėjo 1 d.

Dėkojame visiems, aktyviai įsiliejusiems į šią iniciatyvą, siūliusiems kandidatus ir balsavusiems!!!

IMAGE000001 IMAGE000002 IMAGE000003

Posted in Širvintos | Komentarai įrašui Balsavimas baigėsi! yra išjungti

Kviečiame apsilankyti ir apžiūrėti!

Vaikų literatūros skyriuje eksponuojama Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos 6 klasių mokinių siuvinėtų paveikslėlių paroda (mokytoja Jolita Jurkevičiūtė).

image001 image002 image003

Posted in Širvintos | Komentarai įrašui Kviečiame apsilankyti ir apžiūrėti! yra išjungti

Kviečiame balsuoti!

38392225_1796036003820509_8865080350284447744_n

Posted in Uncategorized | Komentarai įrašui Kviečiame balsuoti! yra išjungti

Šimtmečio širvintiškių rinkimai. Kviečiame balsuoti!

522a1152-2Igno Šeiniaus viešoji biblioteka ir Širvintų rajono savivaldybė kviečia visus rajono gyventojus rinkti šimtmečio širvintiškius!

Dėkojame visiems, prisijungusiems į pirmąjį etapą ir aktyviai siūliusiems labiausiai Širvintų rajonui nusipelniusių asmenybių kandidatūras. Šis žmonių sąrašas, papildytas Savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės 2018-07-20 potvarkiu Nr. 6-34 sudarytos komisijos narių siūlymais bus pateiktas Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje.

Balsavimas vyks tiesioginiu būdu (ne elektroninėmis priemonėmis) Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje nuo rugpjūčio 1 iki 8 dienos. Taip pat balsuoti galėsite Alekniškio, Anciūnų, Kernavės, Šešuolėlių, Vileikiškių filialuose.

Bibliotekoje Jūs rasite pilną kandidatų sąrašą, gausite balsavimo biuletenį ir jame galėsite pažymėti iki 50 kandidatų, Jūsų nuomone, labiausiai nusipelniusių mūsų kraštui asmenybių.

Kviečiame prisijungti prie visuomenės iniciatyvos ir mūsų valstybės atkūrimo šimtmečio proga pagerbti labiausiai Širvintų kraštui nusipelniusius žmones!

Atkreipiame dėmesį, kad komisijos sprendimu bendrame sąraše, pateikiamame balsavimui, nebus įrašyta 20 mirusių asmenų, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio apdovanojimas bus įteiktas jų šeimos nariams.

 1. Viktoras Alekna
 2. Alfonsas Balsevičius
 3. Jonas Dambrauskas
 4. Vasilijus Dorofejevas
 5. Pranas Gaida-Gaidamavičius
 6. Monsinjoras Česlovas Krivaitis
 7. Algis Kryžanauskas
 8. Antanas Kuliešius
 9. Pranciškus Navalinskas
 10. Liudvikas Oškinis
 11. Aldona Pažūsytė
 12. Jeronimas Pauliukonis
 13. Dominykas Pieškus
 14. Juozas Plenta
 15. Jonas Rudzinskas
 16. Ignas Šeinius
 17. Juozas Šiaučiūnas
 18. Nikodemas Švogžlys-Milžinas
 19. Ipolitas Užkurnys
 20. Antanas Zaremba
Posted in Širvintos | Komentarai įrašui Šimtmečio širvintiškių rinkimai. Kviečiame balsuoti! yra išjungti

,,Pūkuotuko pasaulis“ Anciūnuose

,,Diena praleista be draugo – kaip ąsotis, kuriame neliko nė lašelio medaus“                                                                                                          (Mikė Pūkuotukas)

      Rugpjūčio 5 d. Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo kiemelyje vyko šventė vaikams ,,Pūkuotuko pasaulis“.

    Aleno Aleksanderio Milno knygos personažai Mikė Pūkuotukas (Rita Makauskienė) su šauniausiais draugais – Paršeliu (Alvyda Krapienė), Nulėpausiu (Loreta Ruseckienė), Pelėda (Vitalija Narkevičienė) sukvietė visus prisiminti, atrasti ir vėl iš naujo pamilti nuostabų  Mikės Pūkuotuko pasaulį, kuriame visada linksma, gražu ir gera. Į teatralizuotą šventę susirinkęs didelis būrys vaikų ir suaugusių susidomėję stebėjo spektakliuką, linksminosi, kartu su visais dainavo daineles apie Meškiuką, Nulėpausį, šoko bendrame rate, žaidė žaidimus, smaginosi ant batuto, skanavo meškiuko iškopinėto bičių medučio.

       Čia pat, kieme, surengta literatūrinė paroda ,,Pūkuotuko pasaulis – mažiems ir dideliems“, meškiukų paroda ,,Mano vaikystės žaislai“. Parodoje eksponuojama penkiasdešimt vienetų meškiukų, kuriuos padovanojo bibliotekai Anciūnų filialo skaitytojai.

     Gražia švente pasidžiaugė, mintimis dalijosi ir rožančių  Anciūnų bendruomenės pirmininkui Gediminui Makauskui padovanojo  Šešuolių šv. Juozapo bažnyčios klebonas Egidijus Kazlauskas.  Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės dovanas vaikams ir šventės rengėjams – bibliotekininkei Ritai Makauskienei ir Anciūnų kultūros filialo vadovui Gediminui Makauskui – įteikė Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė ir tarybos narys Romas Zibalas. Renginyje dalyvavo ir įspūdingą didžiulį tortą dovanojo verslininkė Nijolė Didžiokienė.  Renginį rėmė Anciūnų bendruomenė.

    ,,Man pasisekė, kad manyje yra kažkas, dėl ko atsisveikinimai būna tokie sunkūs‘‘ – atsisveikindamas kalbėjo Mikė Pūkuotukas ir visiems prisidėjusiems prie šventės rengimo padovanojo po medaus puodynę – Dievo ir gamtos dovaną sveikatai.

     Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė

                                                                                                          Rita Makauskienė

 

Posted in Anciūnai | Komentarai įrašui ,,Pūkuotuko pasaulis“ Anciūnuose yra išjungti

Piešiniais pražydęs medis Kernavės bibliotekoje

    Rugpjūčio 6-24 dienomis Kernavės bibliotekoje galima pasigrožėti jaunųjų skaitytojų piešiniais. Juose atsispindi atostogų  metu patirti nuotykiai, pas močiutes nuveikti darbai  ar tiesiog nieko neveikimo malonumai. Manau ir tikiuosi, kad piešinėliais bibliotekos medis per ateinančiais savaites dar pasipildys.

    Maloniai kviečiame apsilankyti ir pasidžiaugti vaikų darbais.

Kernavės filialo vyr. bibliotekininkė S. Greinienė

 

Posted in Uncategorized | Komentarai įrašui Piešiniais pražydęs medis Kernavės bibliotekoje yra išjungti

Rašytojo viešnagė tėviškėje

Mūsų kraštietis rašytojas Petras Naraškevičius  keletą dienų viešėjo savo tėviškėje. Rugpjūčio 2-osios  vakarą Musninkų  varpinėje  su rašytoju susitiko pabendrauti ištikimiausi jo literatūros gerbėjai. Susitikimo metu Petras Naraškevičius pristatė savo naujausią knygą ,, Bobutės su guminiais batais‘‘.

                 ŠVB Musninkų filialo vyr. bibliotekininkė Janė Rolienė

Posted in Musninkai | Komentarai įrašui Rašytojo viešnagė tėviškėje yra išjungti

100 Lietuvos žemėlapių internete

mapLietuvos kartografų draugija
Valstybės jubiliejinių metų proga yra atvėrusi Lietuvai svarbių
žemėlapių galeriją internete (www.100lietuvoszemelapiu.lt).
Žemėlapių galerija yra nuolat pildoma, žemėlapiai vertinami. Tokiu
būdu siekiama supažindinti tautą su Lietuvai svarbiais žemėlapiais.

Daugiau informacijos apie Lietuvos kartografų draugiją:
socialiniame tinkle www.facebook.com/lietuvoskartografija
Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt/lkd

Posted in Informacija | Komentarai įrašui 100 Lietuvos žemėlapių internete yra išjungti

Skaitymo popietė Bagaslaviškyje

    Saulėtą liepos 18 dienos popietę „Medžio ir knygos draugijoje“ surengėme gamtoje, mokyklos ir bibliotekos kieme. Į popietę vaikai atsivedė ir savo močiutes. Bibliotekoje mažieji skaitytojai pasirinko knygeles, kurias norėjo paskaityti ar tiesiog pavartyti.

    Skaitėme naujų knygų ištraukas. Astridos Lindgren knygą „Pepė Ilgakojinė“ skaitė Greta, Gadasa ir Gerardas. Tiinos Nopolos knygą „Milė ir bjaurusis paršelis“, skaitė Dominykas. Mylimiausias savo vaikystės knygas skaitė močiutė Vidutė. Su meile mažiesiems skaitytojams Zitos Gaižauskaitės eiles skaitė nuolatinis bibliotekos lankytojas Kazys Petreikis.

    Bibliotekininkė priminė vaikams, kad knyga būtina, nes ji skatina kūrybiškumą, ugdo ir auklėja žmogų. Tik skaitydamas žmogus gali daug patirti, sužinoti ir išmokti. Literatūra, nesvarbu, kokia ji, visada mokė ir moko kaip reikia gyventi, elgtis, mąstyti, veikia vaizduotę ir jausmus. Bibliotekininkė linkėjo vaikams kasdien skirti skaitymui nors 20 minučių per dieną. Juk neskaitomų knygelių raidelės verkia, o skaitymas yra malonumas, skaitymas yra atostogos, skaitymas yra bendravimas.

     Renginio dalyvius saldumynais ir obuoliais vaišino gražioji Pepė Ilgakojinė (Vesta Brivinskaitė). Pasistiprinę vaikai žaidė įvairius žaidimus ir šoko.

     Tegul vasaros lūkesčiai pildosi su knyga. Iki kito susitikimo!

Rima Žilinskienė, Bagaslaviškio filialo vyr.bibliotekininkė

Posted in Bagaslaviskis | Komentarai įrašui Skaitymo popietė Bagaslaviškyje yra išjungti