Kernavė

Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2017“

Poezijos pavasaris – tarptautinis poezijos festivalis, iškiliausias kasmetinis literatūrinis renginys Lietuvoje, rengiamas Lietuvos Rašytojų sąjungos. Jame savo kūrybą skaito Lietuvos ir užsienio poetai, dalyvauja aktoriai, dainininkai, muzikantai, dailininkai.

Festivalis rengiamas kasmet nuo 1965 m., paskutinę gegužės savaitę. Per keletą dienų įvyksta virš 50 susitikimų, kurie sutraukia klausytojų iš visos Lietuvos. Festivalio išvakarėse išleidžiamas naujų eilėraščių, poezijos vertimų ir esė apie literatūrą almanachas „Poezijos pavasaris“. Kasmet vainikuojamas Poezijos pavasario laureatas. Šių metų „Poezijos pavasario“ laureatas – poetas, publicistas, vertėjas, Jeilio universiteto profesorius Tomas Venclova.

Skrisdama per visą Lietuvą Poezijos pavasario paukštė nutūpė Kernavėje, Kiaukliuose ir Širvintose.

Poezijos paukštė, suskleidusi sparnus Širvintose, bibliotekos ir kultūros centro vidiniame kiemelyje kvietė poezijos mylėtojus susiburti ir pasiklausyti gražiausių eilių. Igno Šeiniaus vardo viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Almutė Kanapienienė pasveikino visus susirinkusius su gražia pavasario švente ir pristatė festivalio dalyvius. Renginį visose trijose stotelėse vedė rašytojas ir kompozitorius Alvydas Jegelevičius.

Svečiavosi poetas Albinas Galinis, poetė, menotyrininkė Laima Kreivytė, rašytojas, kompozitorius Alvydas Jegelevičius, rašytojas, publicistas, žurnalistas, redaktorius Romas Sadauskas, poetė, prozininkė, eseistė, žurnalistė Sara Poisson (Rasa Čergelienė)  ir svečias iš Latvijos poetas Marts Pujats.

Poetas Albinas Galinis skaitė eiles apie laiką, priminė visiems susirinkusiems apie tremtį, karą. Romas Sadauskas, skaitydamas savo gimtąja dzūkų tarme, kvietė visus nusišypsoti bei akcentavo nežinomus kūrėjus, sakydamas, kad nežinomų kūrėjų yra kur kas daugiau nei žinomų.  Prozininkė Sara Poisson, papildydama bendražygį poetą Albiną Galinį, skaitė prozą apie ilgesį ir meilę. Išskirtinai įdomia poezija savo gimtąją latvių kalba pasidalijo svečias iš Latvijos poetas Marts Pujats. Svečio iš Latvijos lietuvišką vertimą skaitė poetė L. Kreivytė. Poetė Laima Kreivytė skaitė apie moters gyvenimą ir laukimą, sakydama jog visas moters gyvenimas tarsi laukimas. Alvydas Jegelevičius visus pasitiko kaip strazdas giesmininkas, dūdelės melodijos garsais, bei sušildė savo kūryba.

Festivalio metu savo kūryba pasidalijo ir mūsų krašto kūrėjai. Kiaukliuose savo kūrybą skaitė Kiauklių krašto poetė Veronika Masiukienė ir literatė, poetė Eglė Guobytė – Iglė, Širvintose – literatė, poetė, Igno Šeiniaus premijos laureatė Danutė Miliukienė, kuri skaitė savo kūrybos bei Igno Šeiniaus kūrybos eilėraščius ir poezijos mylėtoja, kūrėja Ugnė Trumpickaitė. Na, o Kernavėje į Poezijos pavasario skaitymus sėkmingai įsiliejo Juodvarniai iš Mažeikių baikerių klubo. Juodvarnis Rolandas Bazaras Kernavėje pasidalijo savo kurtomis eilėmis.

Baigiamąją dainą „Baltas lino gyvenimas“ dovanojo Alvydas Jegelevičius, kviesdamas visus kartu dainuoti.

Vakarui baigiantis gražiausius ir šilčiausius sveikinimo žodžius tarė Igno Šeiniaus vardo viešosios bibliotekos vadovė Vaiva Daugėlienė ir įteikė visiems festivalio dalyviams Širvintų rajono savivaldybės atminimo dovanas.

Festivalio dalyviai džiaugėsi šiltu ir svetingu priėmimu. Dėkojo visiems susirinkusiems ir organizatoriams.

Iš tiesų Poezijos pavasaris sužydėjo visomis pavasario spalvomis, prasiskleidė įvairiaspalvėmis gėlėmis, kvepėjo pražydusiomis alyvomis. Visi susirinkę paskendo poezijos jūroje. Bibliotekai buvo padovanoti Poezijos pavasario leidiniai su dalyvių autografais.

 

Daugiau nuotraukų rasite čia

Ugnė Trumpickaitė

Kviečia Kernavės bibliotekoje veikiančios parodos

    Nuo gegužės 9 dienos Kernavės bibliotekoje veikia mamyčių portretų parodėlė  „Tai mano mamytė “. Juos  nupiešė vaikučiai lankantys Kernavės miestelyje esantį vaikų darželį. Darželio auklėtoja Regina mielai sutiko pasidalinti vaikų piešinėliais. Antradienio popietę mamyčių portretai rado sau vietą bibliotekos parodėlių stende. Pasigrožėti vaikų piešiniais galėsime iki gegužės 26 dienos.

   Taip pat bibliotekoje eksponuojamas tautinis kostiumas. Kernavės gyventojai, svečiai ir bibliotekos skaitytojai  nuoširdžiai gėrisi mūsų tautinio kostiumo grožiu. Kiekvienas pamąsto, kad tai neišnykstanti tautos vertybė. Daugelis svajoja, kad toks rūbas  papuoštų ir jų pačių rūbų spintą. Kostiumą bibliotekai paskolino Kernavės gyventoja Alina Jastremskienė. Paroda skirta tautinio kostiumo metams paminėti. Pasigrožėti mūsų tautos rūbo spalvomis galėsime iki gegužės 30 dienos.

Kernavės filialo vyr. bibliotekininkė Stasė Greinienė

Renginys, skirtas E. Jankūno knygos „Išnykusi Kernavė“ pristatymui, Kernavės bibliotekoje

    Aktorės Jūratės Vilūnaitės perskaityta ištrauka iš E. Jankūno knygos „Išnykusi Kernavė“ kovo 17 dieną Kernavės bibliotekoje prasidėjo knygos pristatymui skirtas renginys.

    Pats autorius gimęs ir užaugęs Kernavėje, todėl paklausyti kaip nuotraukos, datos, žmonių prisiminimai, pavardės sugulė į knygos puslapius, susirinko būrys kernaviškių ir svečių. Dalyviai entuziastingai įsijungė į diskusiją, pateikė klausimus, prašė plačiau papasakoti apie vieną ar kitą užrašytą prisiminimą ar jau praeityje likusį  faktą. Savo nuomonę ir apibendrinimą išsakė knygos recenzentas Vytautas Aleksiejūnas. Knyga buvo įvertinta ir Valstybinio Kernavės Kultūrinio Rezervato Direkcijos direktoriaus Sauliaus Vadišio. Jis pasakė, kad knyga turi  istorinę išliekamąją vertę.

    Aktorė Jūratė įterpdavo ištraukas iš pristatomos  E. Jankūno knygos. Tai pat renginio dalyviai gavo labai išsamią, tyrimais ir skaidrėmis pagrįstą medžiagą apie senąsias Kernavės kapines. Šią medžiagą renginio dalyviams pateikė Valdas Kaminskas, kuris yra knygos „Išnykusi Kernavė“ sudarytojas.

    Pabaigoje nuskambėjo knygos autoriui raginimas parašyti knygą apie atvykstančius ir besikuriančius naujuosius Kernavės gyventojus, nes knygą apie išnykusią Kernavę miestelio gyventojai jau turi.  Renginiu liko patenkinti  knygos autorius, dalyviai, svečiai.

Kernavės filialo vyr. bibliotekininkė Stasė Greinienė

Minint Valstybės atkūrimo dieną

Vasario 11 d. Kernavės bibliotekoje ir seniūnijoje vyko renginys Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Bibliotekoje buvo geriama arbata ir skanaujamas šventinis tortukas. Vyresnio amžiaus žmonės pasidalino prisiminimais apie nueitą kelią link nepriklausomybės. Buvo paminėta, kad kelias buvo nelengvas, bet vertas dabartinio gyvenimo. Arbatos gėrimas praėjo linksmai ir turiningai. Po to visi sugužėjome į seniūnijos koncertų salę. Čia mums Valstybinis Vilniaus Kvartetas dovanojo kamerinės muzikos koncertą „Romantikų kvartetas“. Atlikėjus  pakvietė ir pristatė kultūros darbuotoja Kristina. Valanda prabėgo labai greitai, nes styginiai instrumentai tiesiog užbūrė savo skambėjimu. Kernavės gyventojai ir svečiai liko patenkinti Valstybės atkūrimo dienos paminėjimu.

Kernavės filialo vyr. bibliotekininkė  Stasė Greinienė

Susitikimas su dailininke Ilona Daujotaite-Januliene Kernavės filiale

    Gruodžio 20 dieną  Kernavės bibliotekoje vyko bendruomenės susitikimas su dailininke Ilona Daujotaite-Januliene. Bibliotekoje  nuo gruodžio 6 dienos veikia dailininkės darbų paroda „ Su šiluma iš drobės“. Dailininkė pristatė savo darbus iš kurių tikrai sklinda jauki šiluma ir nepalieka nei vieno abejingo paveikslų grožiui. Nors šiuo žiemos metu mes jau primiršome žydinčias pievas ir jurginų kepures, tačiau paroda mus vėl grąžino į šviesos ir šilumos perpildytas emocijas. Susitikimo dalyviai išreiškė viltį ir norą dažniau susitikti su Kernavės krašto meno ir kultūros žmonėmis. Ilona papasakojo apie savo nuveiktus darbus šiais metais ir pasidalino planais apie numatomas parodas ateityje.

   Dailininkė pažadėjo, kad ateityje mielai rengs Kernavės bibliotekoje savo darbų parodas ir jas pristatys organizuojamose popietėse. Vakaras pralėkė greitai ir turiningai. Linkėdami vieni kitiems šiltų Šv. Kalėdų ir kitų susitikimų dalyviai išsiskirstė.

Kernavės filialo vyr. bibliotekininkė Stasė Greinienė

Pažinkime internetą ir elkimės jame atsakingai

    Pasaulinis kompiuterių tinklas – internetas pakeitė žmonijos gyvenimo būdą.  Mes galime bendrauti su draugais ir šeima socialiniuose tinkluose, beveik akimirksniu apsikeisti nuotraukomis ir vaizdo medžiaga su bet kuo pasaulyje, patogiau apsipirkti galėdami rinktis iš žymiai daugiau alternatyvių pasiūlymų, pasinaudoti banko paslaugomis ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Kartu jis kartais gali pateikti nemalonių pasekmių, jei mes negalvosime, ką talpiname socialiniuose tinkluose, kaip elgiamės prisijungdami prie bankų, kokia informacija leidžiame naudotis savo vaikams.

  Apie galimą interneto žalą  Čiobiškio, Bagaslaviškio, Kernavės bibliotekų lankytojams lapkričio 24 d. vykusių seminarų metu „Nematomi pavojai internete – asmens duomenų apsauga internete“ kalbėjo Paulius Nomgaudas, VGTU programavimo skyriaus vedėjas. Jis pateikė klausytojams medžiagą apie tai, kaip galima išvengti skaudžių pasekmių, talpinant bet kur ir bet kaip savo asmeninius duomenis.

   Lektorius paaiškino, kad visada galima pareikalauti, kad netinkama informacija būtų pašalinta, kad nereikia teikti perteklinių asmens duomenų, jei sistemos  administratorius to neprašo.

    Šie seminarai  tai viena iš Širvintų viešojoje bibliotekoje įgyvendinamo projekto „Medijos keičia mūsų pasaulį“ veiklų. Projekto pagrindinė dalis – mokymai asmens duomenų apsaugos klausimais. Jis iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.

     Seminarai leido klausytojams suvokti, kad vienintelis tikras būdas apsisaugoti nuo grėsmių internete – pažinti jį  ir elgtis protingai.

Širvintų viešosios bibliotekos projektų vadovė Dalia Taparauskienė

Poezijos pavasaris 2016

„Poezijos pavasaris“ – tarptautinis poezijos festivalis, iškiliausias kasmetinis literatūrinis renginys Lietuvoje, rengiamas Lietuvos Rašytojų sąjungos. Jame savo kūrybą skaito Lietuvos ir užsienio poetai, dalyvauja aktoriai, dainininkai, muzikantai, dailininkai. Festivalio išvakarėse išleidžiamas naujų eilėraščių, poezijos vertimų ir esė apie literatūrą almanachas „Poezijos pavasaris“. Kasmet vainikuojamas Poezijos pavasario laureatas. Šių metų „Poezijos pavasario“ laureatė – poetė, vertėja Ramutė Skučaitė.

Saulėtą gegužės 28 – osios dieną Poezijos paukštė, skrisdama per visą Lietuvą, nutūpė Kernavėje, Šešuolėliuose ir Širvintose. Gražiausius muzikinius kūrinius Poezijos pavasario svečiams dovanojo Širvintų rajono savivaldybės Kultūros centro Kernavės filialo vedėja Kristina Stankevičienė, Norbertas Bagdalovas, Milgintė Jurkevičiūtė ir Neda Černiauskaitė (Kernavėje), Kęsmina Garbatavičiūtė (Šešuolėliuose), Lukas Vyšniauskas (Širvintose).

Poezijos paukštė, suskleidusi sparnus Širvintose, prie skulptūros „Širvinta“ kvietė poezijos mylėtojus susiburti ir pasiklausyti gražiausių eilių, dainų ir muzikos garsų.

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Almutė Kanapienienė pasveikino visus susirinkusius su gražia pavasario švente ir supažindino su festivalio dalyviais.

Svečiavosi poetas, vertėjas  Antanas A. Jonynas, poetė Meilė Marija Kudarauskaitė, poetė, prozininkė Ineza Juzefa Janonė, poetė, prozininkė, eseistė Sara Poisson (Rasa Čergelienė), poetė Nijolė Kliukaitė – Kepenienė, kino ir teatro aktorius, kūrėjas, dainuojamosios poezijos atlikėjas Giedrius Arbačiauskas. Šio festivalio metu poezijos mylėtojai galėjo paskaityti savo kūrybos eilėraščius. Kernavėje savo kūrybos eiles skaitė  Arvydas Ilginis, Šešuolėliose – Veronika Masiukienė, Širvintose – Ugnė Trumpickaitė.

Virpindamas gitaros stygas jausmingas dainas atliko aktorius Giedrius Arbačiauskas. Lyriškasis aktorius atliko dainas pagal H.Radausko („Vienaragis“, „Ąžuolas“), B.Brazdžionio („Balti bokštai“) ir šių metų laureatės Ramutės Skučaitės („Laiškai žvirbliukams“) eilėraščius. Kiti svečiai dalinosi savo kūryba. Nijolė Kliukaitė – Kepenienė skaitydama savo eiles, skirtas patiems mažiausiems, kvietė visus nusišypsoti. Marijos Meilės Kudarauskaitės poezija apgaubė nuoširdumu ir šiluma. Saros Poisson ir Inezos Juzefos Janonės skaitomi eilėraščiai sujaudino iki širdies gelmių. Antanas A. Jonynas dovanojo susirinkusiems meilės sonetus. Visi paskendo poezijos jūroje. Laikas nejučia ištirpo klausantis muzikos ir poezijos dermės.

Svečiai kvietė sušilti poezijos skleidžiamuose spinduliuose. Norėjosi ragauti tą gaivų, ore tvyrantį kūrybos skonį. Mažais lašeliais eilės krito į širdis, ten pasilikdamos. Neužmirštama popietė ilgam išliks atmintyje. Poezijos paukštė vėl sugrįš kitais metais, suburdama draugėn poezijos mylėtojus.

Renginiui pasibaigus, laikinai Viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas einanti Vaiva Daugėlienė dėkojo dalyviams ir  įteikė Širvintų rajono savivaldybės atminimo dovanas.

Viską vainikavo nuoširdus dalyvių bendravimas, aidėjo juokas, netilo balsų klegesys. Bibliotekai buvo padovanoti Poezijos pavasario leidiniai.

Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė