Motinos dienos minėjimas Jauniūnų filiale

Atsimenu Tavąsias pasakas, Mamyte,
Tą Tavo širdį mylinčią ir gerą,
Kadais aš Tau žadėjau gražią pilį pastatyti
Ir šventėms dovanoti karalaitės dvarą.

[…]

V. Mačernis „Pasikalbėjimas su mama“

Kai pamažu baigia nužydėti žibuoklės, o iš tolimų kraštų sugrįžę giesmininkai medžių šakose užgieda bundančio pavasario melodijas, žinome – artėja Mamos diena… Renginio organizatorė vyr. bibliotekininkė Danutė Jaglinska eilėmis pasveikino visus, atėjusius į Motinos dienos minėjimą. Renginio dalyvės atsinešė mamos nuotraukas ir dalinosi savo prisiminimais, kaip mamos jas augino, mylėjo, ugdė, rodė gyvenimo pavyzdį. Moterys dalinosi įsimintiniausiais įvykiais ir brangiausiomis akimirkomis. Kiekviena išsakė ir pasidalino nuoširdžiais dėkingumo žodžiais už pasišventimą motinystei, kuris vertas didžiausios pagarbos, už didelį atsakomybės jausmą, kantrybę ir meilę, auginant mažuosius, už šiltą žvilgsnį, kuris daugybę kartų paskatino žengti pirmyn, siekti daugiau. Dabar pačios, būdamos mamos, stengiasi gerumu šildyti savo vaikus, branginti laiką, praleistą su vaikais, ir kaskart prisiminti savo pačių mamas, kurių brangus atminimas iki šiol gyvas. Tegul švenčiant Motinos dieną gražiausi žodžiai ir prasmingiausi darbai būna skirti mūsų mamoms! Tegul visa ta begalinė meilė, kurią gavome iš savo mamų, toliau kuria gėrį pasaulyje.

Jauniūnų filialo vyr. bibliotekininkė Danutė Jaglinska