Dalia Taparauskienė

Lietuviško žodžio skleidėjai

Ar kas uždegs vaškinę žvakę,
Kai smėlio kauburį supils?
Už sunkų kelią, baugią naktį
Ar kas mus, knygnešius, atmins?

(iš knygnešių dainos)

Kovo 16-oji – Knygnešio diena. Jau tapo tradicija šią ypatingą dieną paminėti Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Musninkų filiale. Šį kartą, bendradarbiaujant su Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Egle Dikčiene ir Musninkų Šv. Trejybės bažnyčios klebonu Mariumi Talučiu, Knygnešio dieną paminėta kitaip – buvo organizuotos dvi netradicinio ugdymo pamokos „Spaudos draudimas
Lietuvoje. Knygnešiai.“ Jose dalyvavo penktosios  klasės mokiniai, kurie įsisavino kalbos, istorijos bei pilietiškumo pamoką. Mokiniai, lydimi bibliotekininkės ir mokytojos, aplankė Bažnyčios reliktų muziejų Kernavėje. Kunigas Marius Talutis papasakojo apie Kernavės krašto knygnešį Karolį Baužį, parodė muziejaus eksponatus: knygnešio Karolio Baužio šeimos nuotraukas, paveikslus, asmeninius daiktus, senas knygas, kurias slapta gabeno knygnešiai. Mokiniai uždegė žvakeles ant knygnešio Karolio Baužio kapo Kernavėje ir Juozo Kanclerio kapo Musninkų kapinėse, pagerbė knygnešių atminimą tylos minute. Penktokai, grįžę į gimnazijos klasę, pasižiūrėjo Musninkų filialo bibliotekininkės Janės Rolienės paruoštas skaidres, klausėsi pasakojimo apie spaudos draudimo laikotarpį ir Širvintų krašto knygnešius. Pasiskirstę į tris komandas, dalyvavo
viktorinoje „Spaudos draudimas Lietuvoje. Knygnešiai.“ Poetas Justinas Marcinkevičius knygoje „Tekančios upės vienybė“ rašė:  „Vargu ar pasauly rastųsi tauta, kuri su tokiu pasiryžimu būtų ginusi savo kalbą ir raštą, kaip tai darė mūsų senoliai visą XIX a. antrąją pusę.“ Šiandieną ypač svarbu puoselėti gimtąją kalbą – mūsų tautos identitetą.

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Musninkų filialo vyr.
bibliotekininkė Janė Rolienė

Piešinių paroda „Vasario 16-oji vaikų akimis“

Nuo vasario 14 dienos Kernavės filiale  eksponuojama  piešinių paroda. Ji 
skirta Vasario 16-os dienos paminėjimui. Piešinėliuose vaikai vaizduoja  svarbią mūsų Lietuvos
valstybės datą. Darbeliai spalvingi, pilni gerų emocijų ir vaikiškos fantazijos. Bibliotekai darbus
paskolino Kernavės darželio auklėtiniai, o juos nupiešti paskatino vadovė Regina. Paroda lankytojų
akis džiugins iki vasario 28 dienos.

Kernavės filialo vyr. bibliotekininkė S. Greinienė

Renginys Laisvės gynėjų dienai atminti

L – lakštingalos graži daina.
I – ilgiausia Nemuno vaga.
E – eglutės miško pakrašty.
T – tėvyne tu brangi.
U – ugnelė židiny karšta.
V – visiems labai brangi kalba.
A – aš jau tikrai žinau kam eilėraštį rašau.

Nuskambėjo žodžiai, skirti Laisvės gynėjų dienai atminti. 1991 metų sausio 13-ąją sovietų
kariniams daliniams okupuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Nacionalinio radijo ir televizijos
pastatą, žuvo 14 žmonių. Kiekvienas jų turėjo skirtingas gimimo datas, svajones, planus ir norus, o
bendrą tik mirties datą ir priežastį – mirė gindami laisvę.
Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Alionių filiale prisimintas lietuvių vienybės jausmas
ir siaubas. Tylos minute pagerbti žuvusieji, kurie niekada neapleidžia mūsų, jie pasilieka kartu su
mumis.
Renginį organizavo Širvintų kultūros centro Alionių filialo ir Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos
Alionių filialo darbuotojos.

Alionių filialo vyr. bibliotekininkė Irena Dzedzickienė

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

1991 m. sausį Lietuvai patyrus sovietų karinę agresiją, tūkstančiai Lietuvos žmonių drąsiai gynė atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Dvasios stiprybės ir nenugalimo ryžto kupini beginkliai žmonės stojo prieš sovietų agresoriaus tankus ir automatus. Nuo sovietų agresoriaus žuvo 14 Lietuvos laisvės gynėjų, šimtai jų buvo sužeisti. Svarbiausia tomis dienomis buvo žmonių susitelkimas šio pavojaus akivaizdoje. Vienybės simboliu tapo Nepriklausomybės aikštė, kurioje prie laužų daugelį dienų ir naktų budėjo iš visos Lietuvos atvykę žmonės. Kasmet Sausio 13-oji mums primena iškovotą pergalę – Lietuvos laisvę ir jos didvyrius – Laisvės gynėjus ir stiprina tikėjimą Lietuvos ateitimi.

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Družų filiale Laisvės gynėjų diena pažymėta pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Liepsnelių jūra sužibėjo languose.  

Projektų vadovė Dalia Taparauskienė

Žalios Kalėdos su Šreku Anciūnuose

 Gražią gruodžio 26-osios dienos popietę Širvintų kultūros centro Anciūnų filiale vyko spalvinga Kalėdinė šventė visai šeimai „Žalios Kalėdos su Šreku“. Žaliai šeimynai  – Šrekui (Gediminas Makauskas), Fionai (Laima Čigienė), jų vaikučiams – šrekiukams – buvo pirmosios  gyvenime Kalėdos, kurias šventė visi kartu. Jas surengti padėjo Šreko geriausias draugas Asilas (Rita Makauskienė), Katinas (Jurgita Stankevičienė), Paršiukai (Aida Kisielienė, Loreta Ruseckienė, Vitalija Narkevičienė). Visi kartu linksminosi, šoko, dainavo su Mantu Stankevičiumi, dėkojo Kalėdų Seneliui ir Snieguolei už dovanėles.

Šventė parengta pagal amerikiečių rašytojo William Steigo knygą „Šrekas“. Tai istorija apie žaliąjį ogre, vardu Šrekas, kuris gyveno pelkėje ir nusprendė kartu su Asilu pamatyti pasaulį. Knyga vaikams pirmą kartą buvo išleista 1990 metais. Tuo metu rašytojui jau buvo 80 metų. Ji netgi gavo keletą literatūros apdovanojimų nominacijoje „Geriausios vaikų knygos“.

Renginį organizavo  ir kūrė kartu bendradarbiaudami  Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filialo, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų ugdymo skyriaus, Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo darbuotojai. Šventę rėmė Anciūnų bendruomenė.

                          Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė

 

Kernavėje paminėtas bibliotekos veiklos 80-metis

 Gruodžio 18 d. Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Kernavės filialas minėjo 80- ties metų  veiklos sukaktį.

Kernavės biblioteka įkurta 1941 metais. Joje daugelį metų dirbo bibliotekininkės Regina Jurkevičienė, Birutė Kairytė.  Biblioteka buvo įkurdinta įvairiuose pastatuose, 2016-ais metais persikėlė į gražias, jaukias ir šiltas patalpas Kernavės seniūnijos pastate. Čia vyksta renginiai, organizuojamos parodos, galima pasinaudoti kompiuteriais su interneto prieiga.  Lankytojus pasitinka bibliotekininkė Stasė Greinienė.

Renginio, kurio metu buvo pristatoma knyga „KERNAVĖ –  NEMIEGANTI ŽEMĖ: LEGENDOS, SAKMĖS, MITINĖS BŪTYBĖS“, buvo paminėtas ir Kernavės filialo 80-metis.  Knygą parengė ir išleido Širvintų kultūros centro Kernavės filialo  vadovė Kristina Stankevičienė. Ar gali būti didesnė dovana bibliotekai:  padovanota naujai išleista knyga.

Bibliotekos veiklą pristatė Kernavės filialo vyr. bibliotekininkė Stasė Greinienė.  Su gražia švente bibliotekininkę sveikino Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė, Širvintų Igno viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Almutė Kanapienienė, kolegės iš viešosios biblioekos,  Lapelių, Alionių ir Družų filialų. 

Koncertavo Širvintų meno mokyklos violončelininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojo Valdo Povilaičio. Koncertmeisteris Gintaras Pauliukonis.

Dėkoju  Širvintų kultūros centro Kernavės filialo  darbuotojams Kristinai Stankevičienei ir Povilui Velykiui už gražų renginį ir bendradarbiavimą. 

Kernavės filialo vyr. bibliotekininkė S. Greinienė

Rūdiškių bibliotekoje  karaliavo žodžiai – apsilankė rašytoja Vaiva Rutkauskaitė

Trakų rajono viešosios bibliotekos Rūdiškių filiale apsilankė rašytoja Vaiva Rutkauskaitė. Ji pristatė knygą „Nepasaka, arba Pasaka apie Ne“. Nepabūgę ilgo ir šlapio kelio su rašytoja susitiko Rūdiškių gimnazijos pirmokai su mokytoja. 
Rūdiškių bibliotekoje  karaliavo žodžiai. Mokinukai  sukūrė savo žodžius: paveikslėlius.
 
Susitikimas vyko bibliotekai vykdant projektą  „Vilnijos krašto kūrėjų  pristatymas Lietuvoje“. Projekto partneris – Vilnijos krašto bibliotekų asociacija. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų rajono savivaldybė.

 
Projekto vadovė Dalia Taparauskienė
 
 

Susitikimas su Egle Guobyte Dubingiuose: „Esu tik tiek, kiek leidžiu sielai būti…“

 

„nes atsimerkti skauda

jau žinau

galbūt verčiau štai taip

pro pienių stiklą

toli toli nuo žydinčio dangaus

kur viskas netikroviška

bet…tikra… “

(Eglė Guobytė)

 

Gruodžio 11 d. Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dubingių filiale vyko susitikimas su Širvintų krašto kūrėja Egle Guobyte.

Poetė Eglė Guobytė 2013-aisiais metais išleido elektroninę knygą „Snygis drugio vyzdy“.  2016-aisiais metais   skaitytojus pasiekė jau  tradicinė, popierinė  eilėraščių knyga  „Pienių stiklas“.

Kaip sakė pristatydama Širvintų  krašto kūrėją Dubingių filialo bibliotekininkė Vanda Vaikutienė, ji labai laukė šio susitikimo, nes norėjo pristatyti Dubingių krašto gyventojams Eglės Guobytės kūrybą: eilėraščius ir grafikos darbus.

Kūrėja susitikimo dalyviams papasakojo apie savo kūrybos kelio pradžią. Ji gimė Širvintų rajone, mama buvo mokytoja. Pati Eglė  taip pat daugelį metų dirbo lietuvių kalbos mokytoja. Rašyti pradėjo nuo 16-os metų. Jos kūryboje gausu metaforų, skaitytojui palikta interpretacijos galimybė.

Labai gražiai suskambėjo eilės kūrėjos lūpose. Atrodė, kad spengianti tyla nusileido į salę, kurioje skambėjo tik širdimi išjaustos eilės.

-Kuo ilgiau gyvenu, tuo aiškiau suvokiu, kad gyvenimas gražus, svaigus ir ak — toks trumpas, kad nebelieka nieko kito, tik jį mylėti. Tą ir darau. Kasdien. Dalindamasi atradimo džiaugsmu su tais, kurie irgi ieško. Kažko, ko galbūt net nėra. Kažko, kas trapu, tyra ir stebuklinga lyg tekančios saulės nutviekstas drugio sparnas. Nes nežinau didesnio stebuklo už galimybę būti, mylėti ir pažinti, – taip sako kūrėja apie savo kūrybą.

Nuskambėjo ir nauji eilėraščiai, dar niekur nepublikuoti, sugulę į storą rankraštinę knygą, kurios pavadinimas  „Paslapčių dienoraštisׅ“. Jis saugo būsimų knygų paslaptis.

Susirinkusieji uždavė daug klausimų apie kūrybą ir gyvenimą.

-Kokia graži ir teisinga mintis: „laikas duoda  atimdamas“,- sakė  dalyvavusi susitikime dalyvė, linkėdama kūrybinės minties ir polėkio.

Nepaliko abejingų ir Eglės Guobytės grafikos darbų paroda, kuri džiugins bibliotekos lankytojų akis.

Renginyje apsilankė ir literatės. Tai knygų autorė, daugelį metų bendradarbiaujanti  katalikiškoje bei kultūrinėje spaudoje Elvyra Kučinskaitė, parašiusi knygas „Baltosios lokės knyga“,  „Be pavadinimo. Nusižudžiusiųjų artimųjų istorijos, padedančios išgyventi“.

 Turėjo klausimų  poetei Eglei Guobytei   Molėtų kultūros centro renginių organizatorė Renata Mažeikytė-Čeponienė, kuri išleido poezijos knygą „Vilties pumpuras“.

Renginyje dalyvavo  Dubingių seniūnijos seniūnas Kęstutis Kaminskas, Širvintų Igno Šeiniaus bibliotekos atstovės.

Susitikimas vyko bibliotekai vykdant projektą „Vilnijos krašto kūrėjų pristatymas Lietuvoje“. Projekto partneris – Vilnijos krašto bibliotekų asociacija. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų rajono savivaldybė.

 

Projektų vadovė Dalia Taparauskienė