Susitikimas su dailininke Sigute Ach ir spalvotų minčių knygučių kūrimo edukacija

Lapkričio 21 d. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje vyko susitikimas ir spalvotų minčių knygučių kūrimo edukacija su dailininke Sigute Ach. Į susitikimą atskubėjo Širvintų pradinės mokyklos 4E klasės mokiniai su mokytoja Virginija Lisauskiene ir Ukmergės „Ryto“ specialiosios mokyklos 5-10 klasių mokiniai su mokytojomis Regina Krištaponiene, Oksana Kamarauskiene, Lina Ordavičiene.

Vaikai kūrė spalvotų minčių knygučių paveikslėlius. Šiems spalvotiems paveikslėliams pagaminti buvo naudojama monotipijos technika. Monotipija – spaudos technologija, kurią taikant yra padaromas tik vienas atspaudas. Kiekvienas atspaudas yra individualus, kadangi visiškai vienodų sukurti neįmanoma, taigi monotipijos technika teikia daug galimybių eksperimentuoti. Kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai sužinojo apie monotipijos rūšis, galėjo patys atsispausti sukurtą paveikslą. Šia veikla siekiama atskleisti vaikų kūrybiškumą, lavinti vaizduotę, ugdyti meninį skonį, skatinti saviraišką.

„Kas ta Sigutė Ach – kartais klausiu ir savęs pačios, mat dažnai važiuodama į susitikimus, pasakodama apie savo pakylėtą pasaulį tampu tarsi žinios apie tyrumą, banalumo nebuvimą nešėja. Savotiška vedlė į vaikystę, tam, kad kiekvienas rastų savy jėgų atsinaujinti, nusipurtyti rutiną ir nudžiugti – taip, kaip tą gali padaryti tik vaikas“, – taip apie save sako dailininkė.

Nuoširdžiai dėkojame mokykloms ir mokytojoms už gražų bendradarbiavimą.

Renginys vyko bibliotekai vykdant projektą „Kūrybinis-patyriminis vaikų knygų kūrėjų festivalis „Meno jungtys“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų rajono savivaldybė.

Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė