Renginys Laisvės gynėjų dienai atminti

L – lakštingalos graži daina.
I – ilgiausia Nemuno vaga.
E – eglutės miško pakrašty.
T – tėvyne tu brangi.
U – ugnelė židiny karšta.
V – visiems labai brangi kalba.
A – aš jau tikrai žinau kam eilėraštį rašau.

Nuskambėjo žodžiai, skirti Laisvės gynėjų dienai atminti. 1991 metų sausio 13-ąją sovietų
kariniams daliniams okupuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Nacionalinio radijo ir televizijos
pastatą, žuvo 14 žmonių. Kiekvienas jų turėjo skirtingas gimimo datas, svajones, planus ir norus, o
bendrą tik mirties datą ir priežastį – mirė gindami laisvę.
Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Alionių filiale prisimintas lietuvių vienybės jausmas
ir siaubas. Tylos minute pagerbti žuvusieji, kurie niekada neapleidžia mūsų, jie pasilieka kartu su
mumis.
Renginį organizavo Širvintų kultūros centro Alionių filialo ir Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos
Alionių filialo darbuotojos.

Alionių filialo vyr. bibliotekininkė Irena Dzedzickienė