Kernavėje paminėtas bibliotekos veiklos 80-metis

 Gruodžio 18 d. Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Kernavės filialas minėjo 80- ties metų  veiklos sukaktį.

Kernavės biblioteka įkurta 1941 metais. Joje daugelį metų dirbo bibliotekininkės Regina Jurkevičienė, Birutė Kairytė.  Biblioteka buvo įkurdinta įvairiuose pastatuose, 2016-ais metais persikėlė į gražias, jaukias ir šiltas patalpas Kernavės seniūnijos pastate. Čia vyksta renginiai, organizuojamos parodos, galima pasinaudoti kompiuteriais su interneto prieiga.  Lankytojus pasitinka bibliotekininkė Stasė Greinienė.

Renginio, kurio metu buvo pristatoma knyga „KERNAVĖ –  NEMIEGANTI ŽEMĖ: LEGENDOS, SAKMĖS, MITINĖS BŪTYBĖS“, buvo paminėtas ir Kernavės filialo 80-metis.  Knygą parengė ir išleido Širvintų kultūros centro Kernavės filialo  vadovė Kristina Stankevičienė. Ar gali būti didesnė dovana bibliotekai:  padovanota naujai išleista knyga.

Bibliotekos veiklą pristatė Kernavės filialo vyr. bibliotekininkė Stasė Greinienė.  Su gražia švente bibliotekininkę sveikino Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė, Širvintų Igno viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Almutė Kanapienienė, kolegės iš viešosios biblioekos,  Lapelių, Alionių ir Družų filialų. 

Koncertavo Širvintų meno mokyklos violončelininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojo Valdo Povilaičio. Koncertmeisteris Gintaras Pauliukonis.

Dėkoju  Širvintų kultūros centro Kernavės filialo  darbuotojams Kristinai Stankevičienei ir Povilui Velykiui už gražų renginį ir bendradarbiavimą. 

Kernavės filialo vyr. bibliotekininkė S. Greinienė