Spaudinių paroda „Žodžio ir knygos šviesa“

Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm,

Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų.

Iš duonos kvapo ir miškų giesmės

Kalba gimtoji lūposna įdėta.

 

(Janina Degutytė, „Gimtoji kalba“)

Gegužės 7-ąją dieną Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena baisias rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.

Visada, minėdami Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, pasidžiaugiame lietuvių kalbos gyvybingumu ir gražumu, prisimename sudėtingiausius mūsų kalbos  ir lietuviškos spaudos gyvavimo etapus bei puoselėjame viltį, kad kalba dar labai ilgai išliks.

Družų filiale eksponuojama spaudinių paroda „Žodžio ir knygos šviesa“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai pažymėti.

Kviečiame apsilankyti ir susipažinti su spaudos draudimo laikotarpio istorija.

 Dalia Taparauskienė