Spaudinių paroda Zibalų filiale, skirta kunigo Kazimiero Lajausko 100-osioms žūties metinėms paminėti

Verčiu aš knygas šimtametes
Senus, pageltusius lapus,-
Tegu suoš ten amžių girios
Ir vėjas protėvių papūs.
Ir te žilų vaidilų kanklės
Prikels gyvenimui kapus
Pro šimtametės amžių knygos
Senus pageltusius lapus.

( Bernardas Brazdžionis)

     Širvintų Igno Šeiniaus  viešosios bibliotekos Zibalų filiale  surengta teminė literatūros paroda „Kunigas Kazimieras Lajauskas“, skirta Zibalų bažnyčios kunigo Kazimiero Lajausko nužudymo 100-osioms mirties metinėms paminėti.

        Istoriniuose šaltiniuose minima, kad Zibalai išgarsėjo 1921 m., kai lenkų žandarai neutralioje zonoje suėmė ir nužudė kleboną kun. Kazimierą Lajauską.

     XVIII a.  Zibalus valdė Vilniaus vyskupijos kurija. 1744 m. Vilniaus vyskupas Mykolas Jonas Zenkovičius pastatė medinę Šv. Jurgio bažnyčią, ant kurios pamatų 1861 m. buvo pastatyta nauja, iškilusi iki šiol. Kartu įsteigta Zibalų parapija, kuri panaikinta po 1863 -1864 m. sukilimo. 1920 m. kunigo Kazimiero Lajausko iniciatyva buvo atkurta Zibalų parapija.

     1920- 1923 m. Zibalai buvo Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės skyrusioje neutralioje zonoje, vėliau – netoli demarkacinės linijos  su Lenkija. Nepriklausomybės kovų metu mietelyje ir jo apylinkėse vyko lietuvių ir lenkų mūšiai. Zibaluose, savo gimtojoje vietoje. klebonavęs kun. K. Lajauskas  1920 m. ypatingai puoselėjo lietuviškumą, priešinosi prievartiniam gyventojų lenkinimui ir rėmė lietuvių atgimimą. 1921 m. kovo 14 d. buvo lenkų žandarų suimtas, apiplėštas, tardytas ir be jokio teismo Maišiagalos parapijoje, netoli Jauniūnų kaimo, Liepaukos miške slaptai žiauriai nužudytas. Kunigas palaidotas Zibalų bažnyčios šventoriuje. Už parapijiečių paaukotus pinigus pastatytas paminklas.

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė

Įrašas paskelbtas temoje Širvintos, Zibalai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.