Širvintų-Giedraičių mūšio 100-metį Igno Šeiniaus viešoji biblioteka paminėjo paskaita apie 1920 m. rudenį vykusias Lietuvos Nepriklausomybės kovas

Šiemet švenčiame 100-ąsias Širvintų-Giedraičių mūšio metines. 1920 m. lapkričio 17-21 dienomis Musninkų-Širvintų-Giedraičių-Dubingių fronto ruože vyko atkaklios Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių kovos, kuriose Lietuva sustabdė lenkų okupantų veržimąsi ir apgynė Lietuvą.

Šiai istorinei datai pažymėti Igno Šeiniaus viešoji biblioteka surengė karo istoriko prof. dr. Valdo Rakučio paskaitą „Lietuvos Nepriklausomybės kovos Širvintų krašte 1920 m. rudenį“. Išsamiame, beveik 2 valandas trukusiame pranešime profesorius apžvelgė bendrą Lietuvos ir Europos valstybių politinę ir ekonominę situaciją po I-ojo pasaulinio karo, apibūdino abiejų Nepriklausomybės kovose kariavusių pusių – Lenkijos ir Lietuvos – kariuomenių aprūpinimą amunicija bei maistu, karių nuotaikas, motyvaciją, karo vadų biografijas. Pasakodamas apie karo veiksmus, karių pulkų išsidėstymą, pranešėjas rodė labai tikslius vokiškus žemėlapius, naudojamus viso pasaulio istorikų.

Pranešėjas sulaukė daug auditorijos klausimų, į kuriuos atsakyti padėjo buvęs klasės draugas, taip pat karo istorikas Paulius Pacevičius. Abu istorikai rašo monografiją apie, kaip jie vadina, Musninkų-Širvintų-Giedraičių mūšį, kuri turėtų pasirodyti jau artimiausiu metu.

Renginio pabaigoje svečiai pasveikino širvintiškius su žymia istorine data ir išreiškė tikėjimą, jog kovotojų žygdarbis Nepriklausomybės kovose bus nepamirštas ir deramai įvertintas įkuriant karinį-istorinį parką.

Almutė Kanapienienė

Įrašas paskelbtas temoje Be kategorijos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.