Poezijos ir džiazo valanda „Gėlė pasakė vėjui…“ Gelvonuose

    Spalio 11-ąją dieną Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Gelvonų filiale svečiavosi aktorė Dalia  Jankauskaitė ir džiazo virtuozas Vytautas Labutis. Jie pristatė poezijos ir džiazo improvizacijų valandą pagal Henriko Radausko eiles „Gėlė pasakė vėjui…“ Žodžio ir muzikos spalvomis pripildytas renginys į susirinkusiųjų širdis įliejo daug naujų patirčių ir įvairialypių jausmų.

    Henrikas Radauskas gimė 1910 m. balandžio 23 d. Krokuvoje, gyveno Rusijoje, Lietuvoje, Vokietijoje ir JAV. Mirė 1970 m. rugsėjo  27 d.  Palaidotas Vašingtone. Pirmąją eilėraščių knygą „Fontanas“ išleido 1935 m., paskutinę „Eilėraščiai“– 1965 m. Tai bene pirmasis to laikmečio lietuvių poetas modernistas, savo kūryba atitrūkęs nuo kalbos apie Tėvynę, išsivadavimą, kitos aktualios tematikos. Poetas ieškojo grožio, estetinių emocijų, meninės prasmės gamtoje, buityje, žmoguje… Jis buvo labai griežtas kritikas savo kūrybai.. Ant jo kapo – užrašas, dvi eilutės iš metai prieš mirtį sukurto eilėraščio „Sugrįžimas“: „Ir spindėjimą žalio lapo Tu pasiėmei su savim“.

    Profesionaliai meistriškai atlikti kūriniai, tiek bendrai, tiek atskirai, panardinti muzikos ir žodžio skambėjime, atskleidė daugeliui taip gerai nežinomo, o gal ir primiršto poeto Henriko Radausko talentą.  Atlikėjai atskleidė kūrėjo siekį suprasti  bendražmogiškų santykių, dvasinių vertybių, būties laikinumo ir estetinio grožio sampratą. Aktorė Dalia Jankauskaitė skaitė eilėraščių eilutes ir tarsi dalino poeto minčių prasmę. Džiazo virtuozo Vytauto Labučio improvizacijos susiliejo su poezija. Muzika ištirpo žodžio skambesy, žodis lyg ūke skendo muzikos garsuose. Šio poeto eilės – tai pastanga išreikšti žodžiais sieloje augančią melodiją, kuri konkretizuojasi visus savo ypatumus išreikšdama vaizde. Vaizdas yra tai, iš ko įspūdis kuria mūsų nuotaiką galingiausiai. Jis, įspūdis, yra  H. Radausko – poeto išgyvenimo ir pasaulio pajautimo išraiška. Žodžių ir muzikos improvizacijos „Gėlė pasakė vėjui…“ išryškina, atskleidžia tą ypatingą poeto pasaulio savitumą.

    Valanda prabėgo tarsi minutė, nusinešdama poeto ilgesį, svajones,  tikėjimą „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“

   Renginys vyko įgyvendinant Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos vykdomą projektą „Atverkime vartus galimybei bendrauti, pažinti literatūrą ir atrasti save“, kurį  finansuoja Lietuvos Kultūros Taryba.

Projekto vadovė Dalia Taparauskienė

 

 

Įrašas paskelbtas temoje Gelvonai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.