Literatūrinė – muzikinė kompozicija „Vaižgantas – Taikusis provokatorius“

Spalio 5 d. Kultūros centro parodų salėje vyko literatūrinė – muzikinė kompozicija „Vaižgantas – Taikusis provokatorius“. J. Tumo – Vaižganto tekstų ištraukas skaitė Valstybinio Vilniaus mažojo teatro aktorius Daumantas Ciunis, muzikinius intarpus atliko birbynininkas,  tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas, orkestrų dirigentas Egidijus Ališauskas. Apie literatūros klasiko publicistikos sąsajas su šiandiena kalbėjo Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto dėstytoja, literatūrologė Ilona Čižauskaitė.

Juozas Tumas-Vaižgantas  (1869 m. rugsėjo 20 d. Maleišiuose, Svėdasų valsčius – 1933 m. balandžio 29 d. Kaune) – Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas.

Grožinę kūrybą spausdino nuo 1897. Grožinius kūrinius daugiausia pasirašinėjo Vaižganto slapyvardžiu, literatūros istorijos ir kritikos darbus – pavarde. 1896–1915 parašė keletą kūrinių ciklų. Publicistinius straipsnius spausdino nuo 1890. Literatūros kritikos ir literatūros istorijos veikaluose (1924–25 buvo išleista jo lietuvių literatūros paskaitų serijos 11 leidinių) pateikta daug vertingos biografinės ir bibliografinės medžiagos apie rašytojus (A. Baranauską, L. Ivinskį, V. Kudirką, Maironį ir kitus). Iš gausios publicistikos reikšmingiausi beletrizuoti kelionių įspūdžiai (Aplink Baltiją 1919). J. Tumas-Vaižgantas buvo tolerantiškas kunigas, gebėdavo įžvelgti kaimo ar miesto pažangą, ja džiaugėsi ir skatino lietuvius tobulėti, dirbti Tėvynės labui.

Vaižgantas – pažintas ir nepažintas… Literatūros klasikas, kurio kūrybą žino beveik kiekvienas… Tačiau Vaižgantas buvo įžvalgus savo laiko kritikas, negailestingas ydoms (drauge ir sau), žvelgiantis per stikliuko viršų ir stebintis aplinką. Vakaro programa buvo persmelkta ironijos, kandaus požiūrio į gyvenimą, priartina anuometinę Lietuvą prie nūdienos, provokuoja ir mus išlikti pastabius bei nepasiduodančius.

Po literatūros klasiko Juozo Tumo – Vaižganto mirties praėjo beveik šimtmetis, bet jo publicistika aktuali ir šiandien.

Renginys vyko bibliotekai vykdant projektą „Bibliotekos erdvė kultūriniam pažinimui, saviraiškai ir kūrybai“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų rajono savivaldybė.

Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė