Jono Lučiūno knygos „Į Lapeles pargrįžta paukščiai“ pristatymas

   Spalio 20 dieną Lapelių bibliotekoje vyko Jono Lučiūno knygos „Į Lapeles pargrįžta paukščiai“ pristatymas ir fotografijų parodos atidarymas.

  Renginio dalyviams, kaip pasveikinimas, nuskambėjo Nedos Černiauskaitės atliekamas kūrinys kanklėmis L.David  „Romansas“.

    Į knygos pristatymą atvyko gausus būrys lapeliečių, kaimynai iš Musninkų, Čiobiškio, Širvintų. Šis knygos pristatymas neeilinis, juk knygos autorius Jonas Lučiūnas yra kilęs iš Lapelių kaimo. Tai jau 14-oji autoriaus knyga. Knyga „Į Lapeles pargrįžta paukščiai“ išties įspūdinga. Autorius Jonas Lučiūnas paaukojo daug laiko, kol surinko medžiagą ir sudėjo į knygą. Galime pasidžiaugti, kad apie Lapelių kaimą yra išleista knyga. Autorių visada matome su objektyvu fiksuojantį  gimtinės grožį, įamžinantį šio krašto žmones, šventes.            Pristatymo metu vyko ir autoriaus  fotografijų paroda.  Į susirinkusius  žvelgė aname laike likę žmonės. Tad  autorius Jonas Lučiūnas gerai  supratęs, jog laikas greitai bėga, o nieks atgal negrįžta, ima rinkti, kaupti įamžintus vaizdus, rašyti ir rinkti iš gyventojų prisiminimus. Ir visa tai sudeda į knygą, vieną, antrą, trečią…. kol galiausiai gimsta knyga, paremta archyviniais dokumentais, laiko nublukintomis nuotraukomis, žmonių išsaugotais dokumentais, prisiminimais. Juk jau praeitimi, istorija tapo valakų reforma, pirma kaimo mokykla, pirmi mokytojai, mokiniai,  pirma kaimo elektros lemputė, asfaltuotas kelias. Juk ne vienas  atradome save ir kaimyną jo išleistose knygose.

    Pristatydamas knygą, Jonas Lučiūnas išskyrė geografinį Lapelių unikalumą. Ledynmetis suformavo ypatingą reljefą, raguvas ir griovius. Kartu ir išskirtinumą lemia Neries ir Musės upių slėniai, terasos. Autorius matė daug gražių pasaulio  vietovių, tačiau pats gražiausias ir mieliausias jam  yra Tėviškės grožis. Kaip pasakojo autorius, pirmieji šios vietovės gyventojai neatsitiktinai čia įsikūrė, tai buvo unikali vieta gintis nuo priešų. Atstumas į Neries ir Musės puses per strėlės šūvį. Kaimas išsidėstęs 4×5 kilometrų teritorijoje.

    Autorius Jonas Lučiūnas rinko tai, kas buvo  susiję su tėviške – Lapelių kaimu. Nuo pirmo paminėjimo istoriniuose dokumentuose, iki legendų apie kaimą ir žmones, pavardžių kaitą šimtmečiais, kaimiečių gyvenimus ir jų likimus, prisiminimus.  Rengiant knygą teko peržiūrėti apie 5000 fotografijų iš mano ir mano kraštiečių albumų, apie 10 000 archyvinių dokumentų foto-kopijų.  Jonas Lučiūnas  pabrėžė, kad ne jis čia svarbiausias. Pasak autoriaus, jis tik sudėjo visą medžiagą į vieną vietą, o svarbiausi knygoje – Lapelių žmonės.

Jonas Lučiūnas dėkojo Lapelių kaimo gyventojams, pasidalijusiais sukaupta archyvine medžiaga apie Lapelių kaimo praeitį. Jiems įteikė didelio formato originaliai įrėmintas autoriaus fotografijas. Jose užfiksuoti  nuostabaus grožio šio krašto gamtos vaizdai.

    Apie autoriaus išleistas knygas ir pasilikusius nuostabius įspūdžius pasakojo Helena Vaicekauskienė.

   O apie vaikystės prisiminimus, susijusius su Jono Lučiūno tėveliais dalijosi Vida Blažienė. Tai pat ji paskaitė savo kūrybos eilėraštį apie gimtą kraštą.

    Lapelių kaimo moterų ansamblis, kuris susibūrė šiam įspūdingam renginiui kartu su kraštiečiu Jonu Borusevičiumi, skyrė savo dainas Jonui Lučiūnui. Tekstus ir melodijas dainoms parašė kraštietis Viktoras Baumila.

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktorė Vaiva Daugėlienė autoriui įteikė padėkos raštą.

Lapelių kaimo gyventojai įteikė dovaną, kuri primintų šiltus gimtus namus. Autoriaus Jono Lučiūno knygos pristatymas sutapo su jo gražaus, garbaus jubiliejaus sukaktimi. Visi susirinkę sudainavo „Ilgiausių metų“.

Autorių sveikino kraštietis, pirmos knygos „Čiobiškio kraštas“ rėmėjas Romas Pavasaris.

Sveikinimo žodžius tarė rėmėja Nijolė Didžiokienė, kuri renginio metu padovanojo 11 knygų „Į Lapeles pargrįžta paukščiai“ senyvo amžiaus šio krašto žmonėms. Tai įstabi dovana. Močiutės braukė džiaugsmo ašaras, laikydamos rankose šią nuostabią knygą.

Susirinkę dalyviai ilgai bendravo, dalijosi knygos pristatymo įspūdžiais, apžiūrėjo fotografijų parodą, kuri nupūtė laiko dulkes nuo jų atsiminimų. Visi savo sielas šildė brangiais prisiminimais.

Knygos kelias per gyvenimą yra kaip ir žmogaus. Ji gimsta, autorių surašyta. Su metais auga, nešdama laiko sustabdytas, surinktas, surašytas akimirkas. Ir pasiekusi brandą, pasakos mūsų ainiams apie šio krašto žmones, jų darbus, meilę Tėviškei, nuostabią gamtą.

 Janė Stravinskienė

Lapelių filialo vyr. bibliotekininkė

 

 

 

Įrašas paskelbtas temoje Lapelės. Išsisaugokite pastovią nuorodą.