„Literatūrinis-muzikinis vakaras „Lyriniai vakaro prašviesėjimai“ 2021 5