Musninkuose paminėta graži bibliotekos sukaktis

Jei žmogus turi ateitį, ją turi ir knyga. Juk sykį išmokę ieškoti knygose džiaugsmo ir paguodos, mes be to nebegalime apsieiti. Daugybei žmonių knygos reikalingos kaip duona ir druska. Ir taip bus, kiek mes beišrastume įmantrių kasečių, televizorių, kompiuterių ar kitų pakaitalų…

(švedų vaikų rašytoja Astrida Lindgren)

Lapkričio 4 dieną Musninkuose paminėta graži Musninkų miestelio bibliotekos 80 – ies metų sukaktis.

Musninkų biblioteka pradėjo veikti 1937 metais, kovo mėnesį. Pirmoji bibliotekininkė, dirbusi čia kelerius metus, buvo mokytoja  Anelė Kilijonaitė.

Pokario metais ši biblioteka buvo vienintelė Musninkų valsčiuje. 1947metais biblioteka atsirado ir Čiobiškyje, vėliau Kernavėje, Vindeikiuose, Vileikiškiuose ir dar keliuose kaimuose, kurie iki 1950 metų priklausė Musninkų valsčiui. Dabar Musninkų seniūnijoje veikia 2 bibliotekos; tai Musninkų ir Vileikiškių.

Per šitiek metų keitėsi bibliotekos vieta ir darbuotojai. Į apylinkės tarybos (dabar seniūnijos) patalpas biblioteka persikėlė 1967 metais. Taigi, šiemet 50 metų, kai biblioteka veikia tose pačiose patalpose.

Per 80 bibliotekos gyvavimo metų, keitėsi ir bibliotekos darbuotojai. Joje dirbo Stefa ir Aldona Marcinkevičiūtės, Jadvyga Valantavičiūtė, Elena Kizelienė, Vaidutė Labeckienė, Dalia Baškevičienė, Janė Rolienė, Pranė Adukauskienė, Vaida Valkauskienė. Daugiausiai savo darbo ir gyvenimo metų Musninkų bibliotekai (nuo 1965 iki 2002 metų (37metus)) padovanojo ilgametė bibliotekos darbuotoja Apolonija Prielgauskienė.

Kaimo biblioteka – bendruomenės gyvavimo centras, kuriame galima sužinoti naujausius Lietuvos ir pasaulio įvykius, rasti reikiamą informaciją, mėgstamą knygą. Tai erdvė, kur ne tik giliname savo žinias, bet ir keičiamės jomis su kitais, galime patenkinti savo poreikius.

Iš projekto „Viešojo interneto prieigos taškai“ 2003 metais Musninkų  biblioteka gavo 3 kompiuterius. Lankytojai pradėjo naudotis ne tik čia sukauptomis knygomis ir periodiniais leidiniais, bet ir internetu. Šią paslaugą ypač pamėgo jaunieji bibliotekos lankytojai. 2009 metais modernizuota viešoji interneto prieiga, gauti dar 2 kompiuteriai iš projekto ,,Bibliotekos pažangai.‘‘

Musninkų bibliotekos 80-mečio šventėje dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, Musninkų seniūnė Birutė Jankauskienė, Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos vadovė Vaiva Daugėlienė. Renginio metu buvo prisiminta bibliotekos istorija, jos nueitas kelias, pasidalinta prisiminimais bei įspūdžiais.

Bibliotekininkei renginį vesti padėjo jaunasis skaitytojas Rokas Gatelis. Muzikiniais kūriniais džiugino Neda Černiauskaitė, Greta Paulauskaitė, Domantas Rolis, eiles skaitė Audronė Janušauskienė ir Steponas Mažrimas.

Šilti padėkos žodžiai buvo skirti Musninkų seniūnijai, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai, Musninkų vaikų dienos centrui ,,Aitvarai‘‘, Filomenai Vaiciekauskienei už bendradarbiavimą ir pagalbą. Padėkos įteiktos ir aktyviausiems skaitytojams vaikams: Emai Žukauskaitei, Karinai Mėlinavičiūtei, Rokui Gateliui, suaugusiems: Gražinai Markevičienei, Marytei Galvosienei, Aušrai Urbonavičienei.

Po renginio niekas neskubėjo išsiskirstyti, šiltai bendravo prie puodelio arbatos bei galėjo pasižiūrėti bibliotekininkės surengtą parodą ,, Bibliotekos istorijos puslapiai‘‘.

23154993_1618022554924391_4424828794948651050_o 23215437_1618022104924436_2096663445903810083_o 23215571_1618021958257784_1555187768421895773_o 23215659_1618022094924437_4042576593008427209_o 23275690_1618022208257759_4931976805508245844_o

Musninkų vyr. bibliotekininkė Janė Rolienė

 

This entry was posted in Musninkai. Bookmark the permalink.

Comments are closed.