Ipolito Užkurnio skulptūros darbų ekspozicija – dovana kraštiečiams

   Ipolitas Užkurnys – vienas talentingiausių ir labiausiai žinomų Aukštaitijos ir visos Lietuvos medžio drožėjų. Jis taip pat ir poetas, pasakorius. Gimė Ipolitas Užkurnys 1926 metais Pyplių kaime, Širvintų rajone. Medžio drožyba domėjosi visą laiką, o nuo 1965 m. laisvalaikiu ėmė intensyviai drožinėti ir dalyvauti liaudies meno kūrinių parodose. Anot Zitos Žemaitytės, šiuo laikotarpiu jose būdavo eksponuojamos „nedidelės (25-40 cm aukščio) piemenukų, kaimo mergaičių, artojų skulptūrėlės. Naujų proporcijų formos pulsavo paties meistro karštu temperamentu, tryško neapibrėžta jėga“ .1965-1972 m. meistras dažniausiai kurdavo skulptūras, figūrų kompozicijas parodoms. Vėlesniais metais jo kūrybinė veikla išsiplėtė, dažniau buvo dirbama prie monumentaliųjų skulptūrų. Užkurnio kūriniai (medžio skulptūra) buvo eksponuojami beveik visose respublikinėse, sąjunginėse dailės parodose, taip pat Anglijoje, Belgijoje, Graikijoje, Indijoje, Jugoslavijoje, Kanadoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, buv. VDR. Iš viso dalyvauta daugiau kaip 90 parodų. Surengta 14 personalinių parodų. Sukūrė apie 1 500 skulptūros kūrinių. Daugumą skulptūros kūrinių menininkas yra suregistravęs kataloge, kurį vėliau tęsė jo žmona Auksė Aurelė Užkurnienė. Daug I. Užkurnio kūrinių yra įsigiję Lietuvos Respublikos ir užsienio muziejai. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus saugo virš 40 lietuvių literatūros klasikų ir jų kūrinių personažų skulptūrų.

   Liepos 6 d. įvyko Ipolito Užkurnio skulptūros darbų ekspozicijos atidarymas. 2015 m. Širvintų krašto šviesuolio, menininko, medžio drožėjų meistro Ipolito Užkurnio žmona Auksė Aurelė Užkurnienė perdavė savo vyro palikimą – kūrinių kolekciją Širvintų krašto žmonėms.

   Renginyje dalyvavo Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, viešnia – Ipolito Užkurnio žmona Aurelė Auksė Užkurnienė, Širvintų rajono tarybos nariai, garbūs svečiai.

   Tą dieną skambėjo Ipolito Užkurnio eilės, jo atminimas pagerbtas tylos minute.

   Padėkos žodžius Auksei Užkurnienei tarė merė Živilė Pinskuvienė. Vertinga skulptūros darbų ekspozicija kvietė pirmuosius parodos lankytojus.

   Renginio metu smuku griežė Širvintų Kultūros centro Kernavės filialo vadovė Kristina Stankevičienė ir Norbetas Badalovas, armonika grojo Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos muzikos mokytojas Kazys Petreikis, gitara grojo Brigita Samušytė. Skaitovai – Elzė Grigonytė, Aivaras Jurkevičius, Gintautas Jurkevičius, Irena Jurkėnienė.

   Ipolito Užkurnio vaikystės svajonė, būti menininku, išsipildė, jo darbai džiugins ne vieną kraštietį.

Viešosios bibliotekos informacija