Poezijos skaitymo popietė Kiauklių filiale

„Poezija – visų pirma – svajonė, jausmas, muzika, meilė ir neapykanta, apmaudas ir ilgesys, nuoširdus vaiko juokas ir mąstančio žmogaus sarkazmas, verksmas su ašarom ir ašaros be ašarų … Viskas kas žmogiška. Ir visa tai poetas pats turi pajusti, išgyventi. Poeto kūryba – daugiau ar mažiau – jo paties autobiografija“.

                                                                                                                        PAULIUS ŠIRVYS

Kovo 29 d. į Kiauklių filialą rinkosi poezijos mylėtojai, knygos bičiuliai. Tądien skaitėme Jono Strielkūno ir Pauliaus Širvio eilėraščius, prisiminėme svarbesnius gyvenimo įvykius, žavėjomės poetų kūryba,  paminėjome metų sukaktis: J. Strielkūno 80 gimimo metines ir P. Širvio 40 mirties metines.

Jonas Strielkūnas (poetas, vertėjas, publicistas) gimė 1939 m. kovo 6 d. Putaukuose, Vabalninko valsčiuje, Biržų apskrityje. Mirė 2010 m. gegužės 9 d. (71 m.).

Poezijai būdingas vaizdo skaidrumas, ramus susimąstymas, tautosakos motyvai, lietuviškų dainų lyrizmas. Daugelis J. Strielkūno eilėraščių tapo dainomis.

Paulius Širvys (poetas, žurnalistas, redaktorius) gimė 1920 m. rugsėjo 6 d. Padustėlyje, Dusetų valsčiuje. Mirė 1979 m. kovo 27 d. (58 m.).

Pagrindiniai lyrikos motyvai – rūsti karo buitis ir tėvynės gynimo heroika, šviesūs kaimo, vaikystės prisiminimai, tėviškės gamta, tyros, dažnai nelaimingos meilės jausmai.

Pagal P. Širvio eilėraščių tekstus kompozitoriai sukūrė nemažai tautoje mėgstamų dainų.

Kiek daug apie poetus mums prirašyta, pripasakota. Liko prisiminimai – atmintin įstrigę skambūs posakiai, gyvenimo nutikimai, linksmi ir liūdni išgyvenimai. Liko mums ir didžiausias turtas – eilėraščių rinktinės, poezijos knygos.

Vidmantė Meškienė, Kiauklių filialo vyr. bibliotekininkė