Vaida Dilienė

Svečias iš paslaptingos knygų šalies

    Saulėtą birželio pirmosios popietę, pro atvirą langą, į Šešuolėlių biblioteką, netikėtai įskrido svečias iš paslaptingos knygų šalies. Nedidelė, stora, išdidi ir ne visai paprasta būtybė – Karlsonas (Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė V. Dilienė), kuris gyvena ant stogo. ,,Lėktuvais ir malūnsparniais skraidyti visi gudrūs, o Karlsonas pats skrenda. Vos tik paspaudžia mygtuką ant savo pilvo, ant nugaros tuoj pradeda suktis mažas motoriukas. Kol propeleris gerai neįsisukęs, Karlsonas ramiai stovi, bet kai motoras įsibėgėja, Karlsonas šauna aukštyn ir lekia truputį svirduliuodamas, toks pasipūtęs ir orus. Kadangi bibliotekoje nerado nė vieno, nė menkiausio saldumyno, tai geriausias skraiduolis pasaulyje nutūpė bibliotekos kieme. Susipažinęs ir atradęs naujų draugų, paslaptingos knygų šalies gyventojas, sugalvojo, kad ne pro šalį būtų truputį pasilinksminti ir kitus pralinksminti. Jam kilo mintis ,,pasivaikščioti stogais“, žaisti vaiduoklius, svaidyti balionus, piešti ant asfalto, rungtyniauti, išdykauti, krėsti įvairias išdaigas ir neleisti nuobodžiauti vaikams, kurie šventė Tarptautinę vaikų gynimo dieną.

    Popietė bibliotekos kieme neprailgo, norėjosi dar žaisti su geriausiu pasaulyje žaidimų draugu, uogienių degustatorium, pokštininku, bet kažkas paspaudė mygtuką, esantį ant Karlsono pilvo, ir motoras ėmė burgzti. Atsisveikinęs su draugais Karlsonas pasiruošė skristi, bet pažadėjo dar sugrįžti. „Nemalonumai-vieni niekai, gyvenime visaip atsitinka, ir liūdėti nėra ko“, juk tikri draugai vieni kitų nepamiršta…

Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė    Vaida Dilienė

 

Padėkos vakaras Šešuolėlių bibliotekoje „Mama – mūsų angelas“

Ačiū tau, Mama…

Bandėme klajūno vėjo paprašyti,

Kad Jums atneštų laišką kvepiantį laukų gėlėm,

Padiktavome žodžius, bet jis pakilo skristi

Mintis visas išbarstęs jis lėkė pakėlėm.

Tada mes  kreipėmės į debesį padangių,

Kad Jums atneštų puokštę saulės spindulių.

Bet jis neperspėjęs išliejo lietų

Ir likome nebaigę sakinių…

   Artinosi  padėkos šventė – Motinos  diena. Pats laikas sustoti… Pailsėti… Pasidovanoti akimirką sau. Ta proga Šešuolėlių bibliotekoje vyko padėkos vakaras mamoms ir močiutėms „Mama – mūsų angelas“. Tai padėka už kasdienį rūpestį, bemieges naktis, už begalinę mamos meilę.

   Poetų žodžiais į susirinkusias mamas kreipėsi Šešuolėlių filialo bibliotekininkė Vaida Dilienė, kaip padėką skambių dainų  puokštę dovanojo Anciūnų kaimo kapelos atstovai: Rita Makauskienė, Virginija Jankauskienė ir kapelos vadovas Gediminas Makauskas. Nuoširdžiausius sveikinimo žodžius mamoms sakė  Širvintų viešosios  bibliotekos l. e. direktoriaus pareigas Vaiva Daugėlienė. Vakaras neprailgo, eilėraščius keitė dainos, dainas sveikinimai ir linkėjimai, mamos noriai dalijosi  prisiminimais iš prabėgusių vaikystės dienų , vyko dainų apie mamą konkursas, viktorina.

   Šventės  pabaigoje kiekvienai mamai buvo įteiktas gėlės žiedas ir angelėlis, kuris saugotų ir globotų mamas- pačius brangiausius angelus žemėje.

  Už įsimintinas akimirkas ir buvimą kartu tariu nuoširdų AČIŪ  visiems  vakaro dalyviams.

Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė Vaida Dilienė