Širvintos

Kraštiečio Stasio Miliuko knygos pristatymas

   Kovo 30 d. Viešojoje bibliotekoje vyko kraštiečio Stasio Miliuko knygos ,,Giminės ir ne tik“ pristatymas. Kraštietį į knygos pristatymo renginį atlydėjo žmona Zita. Renginio metu svečiui ir susirinkusiesiems dainas dovanojo Širvintų kultūros centro Družų filialo vokalinis ansamblis ,,Svaja“ (vadovė Audronė Burakovienė). Renginį moderavo Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Almutė Kanapienienė.

   Kraštietis Stasys Miliukas yra gimęs Paspėrių kaime (Jauniūnų seniūnija), baigė Musninkų vidurinę mokyklą ir, įstojęs į Vilniaus valstybinį universitetą,  įgijo cheminės technologijos inžinieriaus specialybę.

   ,,Išėjęs į pensiją pastebėjau, kad turiu daugiau laisvo laiko ir nutariau grįžti prie darbo. Apimdamas šimtą dvidešimt aštuonerių metų laikotarpį, sudariau ,,Genealoginį medį“, į kurį įpyniau senelių Dambrauskų, Miliukų ir jų įpėdinių šeimų šimtą šešis žmones. ,,Genealoginis medis“ apima laikotarpį nuo tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septintųjų metų iki šių dienų. Darant ,,Genealoginio medžio“ analizę atsirado ir vietovės, kuriose gyveno, lankėsi ar kitaip buvo susiję knygos herojai, todėl išsamiau aprašiau ir pačias vietoves“, – pasakojo knygos autorius.

   Knyga sudaryta iš dviejų dalių: pirmojoje dalyje aprašomi miestai, miesteliai ir vietovės, kuriose išaugo, sulapojo ,,Genealoginis medis“, antrojoje dalyje autorius rašo apie Dambrauskų – Miliukų šeimas ir jų atžalas bei kitus prisiminimus, įvykius. Knygoje „Giminės ir ne tik“ kraštietis aprašė šimtą šešiasdešimt dvi vietoves, iš jų aštuoniasdešimt dvi užsienio ir dvylika Širvintų krašto.

   Kraštiečio Stasio Miliuko knygą drąsiai galime vadinti kraštotyrine, kadangi knygoje aprašytos ne tik Širvintų krašto vietovės, bet ir žymūs kraštiečiai ir jų veiklos. Knygos autorius rašė apie buvusius Kernavės klebonus: Zenoną Baužį (jo patriotinę veiklą), Nikodemą Švogžlį – Milžiną (jo kaip rašytojo, publicisto, kraštotyrininko veiklą) taip pat apie profesorių Aleksą Luchtaną (apie jo atliktus Kernavės piliakalnių ir Pajautos slėnio archeologinių tyrinėjimų rezultatus) ir kitus žinomus kraštiečius.

   „Gailiuosi, kad nerašiau dienoraščio, kuris būtų buvęs pagalbininku rašant knygą. Būčiau parašęs daug daugiau“ ,- kalbėjo kraštietis. Dalindamasis prisiminimais, ponas Stasys Miliukas nestokojo ir humoro jausmo, prisimindamas šmaikščius nutikimus mokykloje ir gyvenime. Mokyklos prisiminimais pasidalino ir su renginyje dalyvavusiu buvusiu klasės draugu Leonu Vaicekausku.

   Renginio metu kraštietis atsakinėjo į susirinkusiųjų užduotus klausimus, bendravo su renginio dalyviais.

   Kraštietį Stasį Miliuką sveikino ir baigiamąjį žodį sakė laikinai Širvintų Viešosios bibliotekos direktorės pareigas einanti Vaiva Daugėlienė.

   Knygos autorius dovanojo gražų laiką renginio dalyviams ir pasirašė Viešosios bibliotekos Svečių knygoje.

Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė

Kaip žmonės sukūrė raštą

   Vykdant skaitymo skatinimo projektą „Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti” Musninkų A. Petrulio gimnazijos Kernavės  ikimokyklinio ugdymo skyriuje  įvyko edukacinis užsiėmimas „Kaip žmonės sukūrė raštą”. Su kernaviškiais darželinukais renginyje dalyvavo Kernavės pradinės mokyklos ir Vileikiškių darželio vaikai. VŠĮ „Vikingų kaimas” direktorė, stalo žaidimų kūrėja Judita Korsakienė pasakojo kada raštas atsirado, rodė įvairių raštų pavyzdžius. Ankstyviausias šumerų dantiraštis buvo praktiškai ideografinis, nes čia vienas ženklas atitiko vieną sąvoką: t. y. dantiraščio ženklai reiškė atskirus žodžius. Po to tie patys  ženklai pradėti  naudoti ir pagal fonetinę vertę. Vaikai vizualiai galėjo palyginti senovės egiptiečių hieroglifus, arabų, japonų, kirilicos raštų pavyzdžius. Visi renginio dalyviai apžiūrėjo molines lenteles, net spėjo, kas jose parašyta. Buvo smagu pabandyti braižyti ženklus ant vaškuotų lentelių.  Judita vaizdžiai pasakojo, kaip žmonės rašė ant odos,  papiruso, pergamento, popieriaus. Dar patrauklesnė   renginio dalis –  praktinė. Ne kasdien gali pamatyti, kaip gimsta popierius, nors ir pagamintas paprasčiausiu būdu.  Dar įdomiau, kada gali savo rankomis pagaminti popieriaus lapelį ir atminimui namo parsinešti, artimiesiems parodyti.  Kaip ir knygų skirtukus su nuostabiai išpuoštomis  savo vardo raidėmis ar runų amuletus, įkrautus gera energija.  Įdomios ir vertingos informacijos buvo pateikta  labai daug. Jei nors maža dalelė liks vaikų galvelėse, mūsų siekiamybė, verti duris į skaitymo pasaulį, nebus beprasmė.

Renginys organizuotas Kultūros tarybai parėmus Širvintų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus skaitymo skatinimo projektą.

Vyr. bibliotekininkė Lolita Pliukštienė

Minint Pasaulinę poezijos dieną

   Jau tapo tradicija Širvintų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje minėti  Pasaulinę poezijos dieną. Šią šventę skyrėme mūsų mylimos poetės Zitos Gaižauskaitės jubiliejui.   Širvintų pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai (mokytoja Dalia Katinienė) pasipuošę karūnomis su raidelėmis atliko muzikinę – literatūrinę programą “ Ant savo delno lig žvaigždelės pakylėsiu“.  Šaunioji renginio vedančioji  Liepa Tamoševičiūtė kiekvienai raidei skaitė mįslę, visi klasės vaikai deklamavo eiles, o renginio svečiai – “Buratino” darželio “Žiogelių” grupės vaikai, užmesdami akį į rodomas skaidres, minė mįsles. Balandžio 5 dieną  poetė Zita Gaižauskaitė svečiuosis Širvintų viešojoje bibliotekoje. Laukdami dar vienos gražios šventės, vaikai  spalvino poetės knygelių “Pasisupk ant mano rankų” ir “Riedėkit margučiai” eilėraščių paveikslėlius.  Jie bus eksponuoti ir poetės įvertinti.  Likęs rytmečio laikas buvo linksmai praleistas vaišinantis arbata su saldumynais ir žaidžiant įvairius žaidimus.

Vyr. bibliotekininkė Lolita Pliukštienė

Bibliotekų metų atidarymas ir Knygnešio dienos minėjimas

   Kovo 16 d. Širvintų viešojoje bibliotekoje vyko Bibliotekų metų atidarymo šventė ir Knygnešio dienos minėjimas. Renginį organizavo Širvintų viešoji biblioteka, renginio globėja -Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

  Renginyje dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės mero padėjėja Janina Greiciūnaitė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė – Četrauskienė, Širvintų rajono švietimo centro direktorė ir laikinai einanti Meno mokyklos direktorės pareigas Daiva Vinciūnienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vita Majerienė, laikinai Širvintų Kultūros centro direktorės pareigas einanti Rytė Bareckaitė, Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos direktorė Audronė Buzienė, laikinai Viešosios bibliotekos direktorės pareigas einanti Vaiva Daugėlienė, bibliotekininkės, skaitytojai, būrelis gražaus jaunimo, senjorai, bibliotekos rėmėjai. …