Dalia Taparauskienė

Padėkos vakaras Šešuolėlių bibliotekoje „Mama – mūsų angelas“

Ačiū tau, Mama…

Bandėme klajūno vėjo paprašyti,

Kad Jums atneštų laišką kvepiantį laukų gėlėm,

Padiktavome žodžius, bet jis pakilo skristi

Mintis visas išbarstęs jis lėkė pakėlėm.

Tada mes  kreipėmės į debesį padangių,

Kad Jums atneštų puokštę saulės spindulių.

Bet jis neperspėjęs išliejo lietų

Ir likome nebaigę sakinių…

   Artinosi  padėkos šventė – Motinos  diena. Pats laikas sustoti… Pailsėti… Pasidovanoti akimirką sau. Ta proga Šešuolėlių bibliotekoje vyko padėkos vakaras mamoms ir močiutėms „Mama – mūsų angelas“. Tai padėka už kasdienį rūpestį, bemieges naktis, už begalinę mamos meilę.

   Poetų žodžiais į susirinkusias mamas kreipėsi Šešuolėlių filialo bibliotekininkė Vaida Dilienė, kaip padėką skambių dainų  puokštę dovanojo Anciūnų kaimo kapelos atstovai: Rita Makauskienė, Virginija Jankauskienė ir kapelos vadovas Gediminas Makauskas. Nuoširdžiausius sveikinimo žodžius mamoms sakė  Širvintų viešosios  bibliotekos l. e. direktoriaus pareigas Vaiva Daugėlienė. Vakaras neprailgo, eilėraščius keitė dainos, dainas sveikinimai ir linkėjimai, mamos noriai dalijosi  prisiminimais iš prabėgusių vaikystės dienų , vyko dainų apie mamą konkursas, viktorina.

   Šventės  pabaigoje kiekvienai mamai buvo įteiktas gėlės žiedas ir angelėlis, kuris saugotų ir globotų mamas- pačius brangiausius angelus žemėje.

  Už įsimintinas akimirkas ir buvimą kartu tariu nuoširdų AČIŪ  visiems  vakaro dalyviams.

Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė Vaida Dilienė

 

 

Motina – Dievo angelas žemėje

Tas vakaras kaip krištolas,
O tolyje varpai.
Tokį, motule, vakarą,
Ir tu mane supai.
Pro langą saulė leidosi
Pašvaiste ugnine, –
Tu, poterį  kalbėdama,
Meldeisi už mane…

( V. Mykolaitis – Putinas )

     Gegužės pirmąjį sekmadienį – Motinos diena. Tai viena gražiausių pavasario švenčių, diena, kai švelniausi žodžiai, nuoširdžiausi darbai ir gražiausi gėlių žiedai dovanojami pačiam artimiausiam  žmogui – Motinai.

     Gegužės antrą dieną Anciūnų bibliotekoje vyko literatūrinė – muzikinė popietė ,,Motina – Dievo angelas žemėje“, skirtas  Motinos dienai paminėti. Susirinkusioms mamoms skambėjo dainos, gražiausi poetų  posmai, kuriuos skaitė Rita Makauskienė, Vaida Dilienė, Gediminas Makauskas. Mamos pasidalino prisiminimais apie savo vaikystę,  dalyvavo klausimų – atsakymų viktorinose, žaidimuose, kuriuos pristatė renginio vedėja Šešuolėlių bibliotekos vyr. bibliotekininkė Vaida Dilienė. Visos mamos pasveikintos rožės žiedu. Renginį rėmė Anciūnų bendruomenė.

     Šis renginys skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

    Širvintų viešosios bibliotekos Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė  Rita Makauskienė

Motinos diena paminėta Alekniškio bibliotekoje

Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių. Ji skiriama mamoms, kurios augina ir saugo savo vaikus nuo lopšio iki tol, kol jų akys žvelgia į pasaulį. Ši diena paminėta ir Alekniškio bibliotekoje.

Alekniškio bibliotekos vyr. bibliotekininkė Laima Motiejūnienė

 

„Jurgi, Jurgeli, atrakink žemelę“ – Jurginių šventė Anciūnuose

    Ir kas tą pavasarį už skverno laiko, ir kas žemei savo jaunikio – Pavasario (anot K. Binkio) pasitikt neleidžia? Tai Šv. Jurgis ?

    Šv. Jurgis yra laikomas gyvulių, ypač arklių, globėju. Šv. Jurgio dieną žmonės laikė gyvulių švente. Tądien būtinai gindavo gyvulius į ganyklą. Buvo tikima, kad Šv. Jurgis saugo vasaros raktus: jis gali atrakinti dangų, kad palytų, sužaliuotų žolė.

    Balandžio 23-osios dienos popietę Anciūnų kultūros namų kiemelyje po atviru dangumi įvyko pavasario sutiktuvių šventė ,,Jurgi, Jurgeli, atrakink žemelę“. Tai tradicinis Jurginių renginys, vykstantis nuo 2010 metų, sudominantis krašto žmones savo išskirtiniu dėmesiu senosioms lietuvių tradicijoms bei papročiams.

    Teatralizuotame renginyje ,,Jurgi, Jurgeli, atrakink žemelę“ šventės Šeimininkas (Gediminas Makauskas) ir Šeimininkė (Alvyda Krapienė) džiaugėsi artėjančiu pavasariu, dėkojo Šv. Jurgiui, kad pabudino žemę, priminė papročius, ir kvietė į sceną Vileikiškių filialo etnografinį ansamblį ,,Vingiorykštė‘‘ (vad. A. Burokovienė), pasakotoją Janiną Jankauskienę, jaunąjį muzikantą Eriką Ašaką ir Eliciją Garbatavičiūtę iš Vileikiškių. Visus linksmino Anciūnų kaimo kapela (vad. G. Makauskas). Armonika grojo ir smuiku griežė kraštiečiai muzikantai Mečislovas Giedrys su dukterėčia Lijana Žiedelyte. Buvo pasveikinti daugiausiai gyvulių laikantys žmonės. Anciūnų bendruomenę pasveikino Zibalų parapijos klebonas Egidijus Kazlauskas.

    Šeimininkai ir Piemenukai (Mykolas Budzevičius, Arminas Meškerevičius ir Airida Meškerevičiūtė) kvietė visus į kiemą. Čia pat liepsnojo laužas, vikriai sukosi „kulinarai“ vyrai, jie spirgino keptuvėje lašinius, daužė kiaušinius, ruošė svečiams svarbiausią Jurginių patiekalą – lauke keptą kiaušinienę. Į kiemelį iš tvarto buvo išvesta karvė Aliukė. Karvutė buvo aprūkyta verba ir žvake – kad raganos nepristotų, pikta akis nenužiūrėtų. Po tvarto slenksčiu šeimininkai su piemenukais užkasė du dažytus kiaušinius – kad gyvuliai ganykloje nesiskirstytų, kad vilkai nepjautų.

    Šeimininkai su Piemenukais pasodino svogūnus, nes tądien pasodinti svogūnai gerai dera. Pasodino ąžuoliuką, kad Anciūnų kaimas žaliuotų.

    Jurginių šventėje Anciūnuose netrūko kalbų, juoko, šokių, bičiuliškų pašnekesių. Vaikai, stebėdami, kaip suaugusieji dalyvauja šventėje, patys skatinami domėtis savo protėvių papročiais.

    Visi, prisidėję prie gražios šventės rengimo, buvo apdovanoti knyga ,,Vilnius“, kurią išleido VŠĮ  ,, Terra Publika“.

    Šventės rengėjai Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo vedėjas Gediminas Makauskas ir Anciūnų bibliotekos vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė kruopščiai surinko Jurginių papročius ir pateikė juos žiūrovams šventėje ,,Jurgi, Jurgeli, atrakink žemelę“.

Širvintų viešosios bibliotekos Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė

 

 

 

XVI Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė: tradicinė, bet neeilinė

Balandžio 23–29 dienomis jau šešioliktą kartą Lietuvoje bus minima Bibliotekų savaitė. Šiemet ji neeilinė, nes 2016-ieji šalyje paskelbti Bibliotekų metais, visoje Lietuvoje vyks ypač daug – per 1600 pačių bibliotekų rengiamų ir joms skirtų renginių. Šiųmetės Nacionalinės bibliotekų savaitės, kaip ir visų Bibliotekų metų,moto – „Stipri biblioteka – stipri visuomenė“.

   Bibliotekų vaidmuo Lietuvos kultūriniame ir socialiniame gyvenime išlieka didelis, nors kasdien daugelis to galbūt ir nemato. Turbūt daugumai būtų netikėta žinia, kad per metus šalies bibliotekos bendrai priima 25 mln. lankytojų – tiek, kiek jų gyvena Australijos žemyne.

   Bibliotekų savaitės dienomis kiekvienas Lietuvos miestas, miestelis ar kaimas, kuriame yra biblioteka, šurmuliuos įdomiais renginiais, popietėmis, vyks susitikimai su kūrėjais, įdomiais ir linksmais žmonėmis.

   „Siūlome tiesiog sekti savo krašto, miesto ar rajono bibliotekos naujienas ir pasirinkti tai, kas jums įdomiausia: tai gali būti ne tik tradiciniai skaitymai, susitikimai su autoriais, bet ir ekskursijos po miestą, šiaurietiško ėjimo pamokos ar dainavimas kartu susėdus skverelyje. Bibliotekininkai švenčia ir kviečia visus prisidėti!“ – apie Bibliotekos savaitės mastą pasakoja Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė.

   Įdomus šiųmetės savaitės akcentas – palaikant Britų tarybos iniciatyvą, Williamo Shakespeare‘o 400-ųjų mirties metinių proga daugelyje Lietuvos bibliotekų bus skaitoma šio vieno garsiausių pasaulio dramaturgų poezija ar improvizuojama klausant jo eilėraščių.

   Bibliotekininkų draugijos pirmininkės teigimu, kiekviena biblioteka stengsis nustebinti savo bendruomenes ir lankytojus, organizuodama diskusijas bei susitikimus su žinomais asmenimis – Andriumi Tapinu, Nijole Narmontaite, Beata Nicholson ir kt., kūrybinėse dirbtuvėse demonstruodama naująsias technologijas ir bibliotekų galimybes.

   Ypač daug renginių bus skirta jauniesiems skaitytojams: kūrybinės knygų ir jų skirtukų dirbtuvės, piešinių konkursai, viktorinos, protų mūšiai, robotikos užsiėmimai, koncertai.

   „Bibliotekų savaitė organizuojama siekiant atkreipti dėmesį į bibliotekas, jų veiklą, siekiant viešinti jų paslaugas, naujoves, indėlį kuriant žinių visuomenę, mažinant socialinę atskirtį, taip pat norint atkreipti visuomenės dėmesį į nepakankamą bibliotekų finansavimą“, – teigia A. Jaskūnienė.

   Lietuvos bibliotekos toliau dalyvauja nuotraukų akcijoje „ Aš skaitau, nes …“. Jos metu įdomiausiai atsakiusieji į paprastą klausimą „Kodėl jums svarbios knygos ir skaitymas?“ bus apdovanoti šiandien Lietuvos Respublikos Seime vykstančioje metinėje Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencijoje, skirtoje Tarptautinei knygos ir autorių teisių dienai. Taip pat šioje konferencijoje bus apdovanoti kolegos, aktyviausiai dalyvaujantys visuomenės ugdymo, skaitymo skatinimo, kūrybinio lavinimo veiklose.

   Bibliotekų savaitės metu  Lietuvos bibliotekos ir jų bendruomenės kviečiamos pirmą kartą dalyvauti Nacionalinėje bibliotekų olimpiadoje, kurioje nugalės sumaniausia, aktyviausiai skaitanti ir daugiausiai žinių turinti biblioteka ir jos bendruomenė.  Skaitymo, atminties ir greičio rungtys suburti visus Lietuvos knygos mylėtojus į vieną didelę, margą olimpinę bendruomenę.

   Kasmet balandžio 23-iąją UNESCO kviečia minėti Tarptautinę knygos ir autorių teisių dieną. Tai vienas iš būdų, kuriuo siekiama skatinti skaitymą, leidybą bei intelektinės nuosavybės (autorių teisių) apsaugą. Balandžio 23-ioji – simbolinė data visai pasaulio literatūrai. 1616 m. šią dieną mirė trys literatūros šedevrų meistrai: Miguelis de Cervantesas, Williamas Shakespeare‘as ir Inca Garcilaso de la Vega. Idėja minėti šią dieną radosi Katalonijoje (Ispanija), kur nuo senų laikų gyvuoja tradicija dovanoti rožę pirkėjui, įsigijusiam knygą.

   Baigiantis Nacionalinei savaitei, balandžio 28–29 d. Birštone vyks Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekų konferencija „Skaitanti visuomenė: paradigmų kaita XXI amžiuje“.

   Šiemet Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiais bus siekiama padidinti bibliotekų įvaizdžio patrauklumą visuomenei, išryškinti bibliotekų tinklo privalumus, atskleisti daugialypį jų teikiamų paslaugų plėtros ir naudos visuomenei potencialą. Bibliotekų savaitę globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

    Čia galite rasti visą Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginių sąrašą (spauskite „+“ norėdami peržiūrėti pasirinktos bibliotekos renginius).

Daugiau informacijos: http://3erdve.lt/naujienos/biblioteku-naujienos/772-xvi-nacionaline-lietuvos-biblioteku-savaite-tradicine-bet-neeiline

Parodos Bagaslaviškio bibliotekoje

Bagaslaviškio bibliotekoje balandžio mėnesį eksponuojamos parodos: „Bitutė ratuota“ bei „Fotografijos iš atminties“. Prasminga senų nuotraukų ekspozicija tarsi nukelia į seniai užmirštus laikus, atgaivina prisiminimus. Jautiesi taip, tarsi vartytum seną albumą, kuriame lengvai atpažįstami veidai, nors nuo tos akimirkos praėjo keli dešimtmečiai.

Medaus kolekcija bei rankų darbo žvakės: iš asmeninės kolekcijos. Jos skirtos susipažinti su bičių darbo produktu, kuris rekomenduojamas tam, kad mūsų sveikata būtų puiki.  Žvakės aromatas suteiks emocinį pakylėjimą, o virpanti liepsnelė suteiks ramybės šiame bėgimo pilname pasaulyje.

Kviečiame apsilankyti.

Bagaslaviškio filialo vyr. bibliotekininkė Rima Žilinskienė

Balandžio 12-tą dieną, antradienį, 10:00 val. vyks tiesioginė internetinė transliacija iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ministudijos tema „Elektroninės patyčios tarp vaikų: kuo gali padėti tėvai?“

Balandžio 12-tą dieną, antradienį, 10:00 val. vyks tiesioginė internetinė transliacija iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ministudijos tema „Elektroninės patyčios tarp vaikų: kuo gali padėti tėvai?

Transliacijos metu pašnekovė plačiau papasakos, kaip tėvai geriausiai gali padėti savo vaikams spręsti elektroninių patyčių situacijas bei atsakys į Jūsų, žiūrovų, pateiktus klausimus (už įdomiausius klausimus dviejų žiūrovų lauks prizai).

Klausimus bus galima užduoti adresu: klausimas.3erdve.lt

Šią transliaciją rengia Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, bendradarbiaujant su asociacija „Langas į ateitį“ kartu su VšĮ „Vaikų linija“ vykdant Saugesnio interneto projektą.

 

 

Gyventojų pajamų deklaravimas bibliotekoje

 

Balandžio 4 dieną į Lapelių biblioteką atvyko VMI vyriausioji specialistė  Jolanta Černiauskienė padėti deklaruoti gyventojų pajamas.

Pajamas deklaruoti reikia pildant GPM308 formą. Šios formos pildymas yra kai kuriems gyventojams yra sudėtingas.

Deklaruoti pajamas susirinko ūkininkai, mokytojai, kiti gyventojai. Pajamas deklaruoti atvyko ir iš Čiobiškio gyventojai. Tad deklaruojant pajamas teko palaukti eilutėje. Buvo pakviestas gyventojas, kuris dirbo viešuosius darbus, tačiau nežinojo, jog gali susigrąžinti sumokėtų mokesčių permoką. Permokos gyventojams grąžinamos, jei dirbo nepilnus darbo metus.

Šia paslauga bibliotekoje ir VMI vyriausiosios specialistės Jolantos Černiauskienės pagalba  gyventojai liko patenkinti.

 Lapelių filialo vyr. bibliotekininkė Janė Stravinskienė