Knygos puslapiais virtęs giminės medis

   Vėlų kovo 30 dienos vakarą, Lapelių bibliotekoje įvyko kraštiečio Stasio Miliuko knygos „Giminės ir ne tik“ pristatymas.

   Į knygos pristatymą atvyko autorius Stasys Miliukas su žmona Zita, Čiobiškio seniūnas V. Niekis, Lapelių bendruomenės pirmininkė Daiva Drazdauskienė, bibliotekininkės S. Šimanskienė, V. Brazaitienė, Lapelių kaimo seniūnaitis Dainius Drazdauskas ir kaimo gyventojai. Atvyko ir Stasio Miliuko giminių, gyvenančių Lapelių kaime. Jų čia gyvena išties daug: tai Jurevičių, Penkauskų, Lisauskų, Dieninių, tolimesni giminės K. Stravinsko, D. Zablackienės šeimos.

    Renginio dalyvius ir autorių pasveikino Neda Černiauskaitė, kanklėmis atlikdama muzikinį Jono Švedo kūrinį „Pageltę lapai“. Skambėjo ir knygos autoriui skirtos V. V. Navickio eilės „Kaimo vaikas“, „Mano šaknys“, kurias skaitė J. Stravinskienė ir V. Čepkauskienė.

   J. Stravinskienė susirinkusiems trumpai pristatė knygą „Giminės ir ne tik“ . Plačiau apie knygą papasakojo Stasys Miliukas. Išėjus į užtarnautą poilsį atsirado daug laisvo laiko, kurį nutarė skirti savo giminės šaknų paieškai. Taip lapas po lapo į kompiuterį gulė kaimų ir miestelių istorija, kuriuose apsigyveno Stasio giminės. O giminės šaknys, prasidėjusios prosenelių Stasio Dambrausko (1887 – 1962) ir Michalinos Ciesiūnaitės (1896 -1961) Brazelių ir Ilgojaus kaimuose, išaugo iki 108 asmenų, išsisklaidžiusių po visą Lietuvą

   V. Čepkauskienė (Jurevičiūtė) papasakojo, kaip autorius buvo davęs užduotį parašyti apie savo šeimą, surinkti šeimos nuotraukas, gimimo datas genealoginiam medžiui.

   V. Brazaitienė pasidalijo mintimis apie kraštiečio perskaitytą knygą „Giminės ir ne tik“, kurią autorius dovanojo Musninkų A. Petrulio gimnazijai. Ir šiuo metu ši knygą yra eksponuojama A. Petrulio gimnazijos knygų su autografais parodoje.

  Susirinkusieji klausė Stasio Miliuko, kaip pradėti rašyti savo giminės istoriją, kokie iššūkiai laukia renkant medžiagą knygai.

   Po knygos pristatymo dalyviai įsigijo S. Miliuko knygų su autografu.

  Padėkos žodžius, už knygos pristatymą, Stasiui Miliukui skyrė V. Niekis, J. Stravinskienė, M. Lisauskienė, V. Čepkauskienė, D. Drazdauskienė.

   Stasiui Miliukui buvo įteikta taip pat kraštiečio, kilusio iš Lapelių kaimo, Jono Lučiūno knyga „Čiobiškio kraštas“.

 Lapelių filialo vyr. bibliotekininkė Janė Stravinskienė