Kiaukliai

Su poezija pakeliui į vasarą

    Birželio 17 dienos popietę į Kiauklių biblioteką rinkosi poezijos mylėtojai, vyresni ir jaunesni, visi, kuriems eiliuotas žodis nuskaidrina sielą, žadina jausmus ar prisiminimus. Poezija – tai svajonė, jausmas, meilė, ilgesys, nuoširdus vaiko juokas, mąstančio žmogaus verksmas su ašarom ir ašaros be ašarų … Viskas, kas žmogiška.

    Kasmet vasaroti į tėviškę sugrįžta mūsų kraštietė, poetė Veronika Masiukienė. Veronika yra mūsų bibliotekos bičiulė, aktyvi skaitytoja. Šįkart į biblioteką atskubėjo nešina pluošteliu savo naujausių eilėraščių. Visi jie apie tėviškę, gražų Kiauklių kraštą, gamtą, mielus žmones – ir viskas iš širdies išplaukę.

    Žavėjomės Veronikos kūryba, jaunatviška energija, gebėjimu taip romantiškai svajoti ir kurti. Čia pat jauniesiems popietės dalyviams poetė kūrė eiliuotas ir nuotaikingas pasakas, eilėraščius. Mums suprantama, taip gali tik mūsų Veronika.

    Poezija – daugiau nei kalba. Skaitėme lietuvių išeivių poetų P. Jurkaus, B. Brazdžionio, J. Švabaitės, F. Kiršos, Vl. Šlaito, St. Santvaro, J. Meko eiles.

    Popietė pripildė teigiamų emocijų: renginio dalyviai skirstėsi lydimi šilto ir jaukaus dvasinio pasibuvimo džiaugsmo. Mielai Veronikai dėkojome už nuostabias eiles, linkėjome sveikatos, kūrybinės ugnelės ir gyvenimo džiaugsmo. Išsiskirdami tarėme „Iki kito susitikimo“.

                                                         Vidmantė Meškienė, Kiauklių filialo vyr. bibliotekininkė

 

Šviesūs įspūdžiai bibliotekoje

Laimingas žmogus, galėdamas bendrauti su knyga, pažinti joje paslėptus dvasinius turtus. Savitai malonus popieriaus kvapas, vartomų knygos lapų šnarėjimas. Kur daugiau gali patirti tokį jausmą, jei ne bibliotekoje – dvasios lobių saugykloje, kurioje gali pabendrauti, pasidalinti patirtais skaitymo įspūdžiais, pasisemti išminties.

Pasak Just. Marcinkevičiaus: „Atversta knyga – tai atsivėrusi žmogaus dvasia“. Kartais ir viena knyga gali pakeisti žmogaus mintis, jo požiūrį, elgesį, leisti suprasti daug dalykų, kurie iki šiol buvo nesuprantami ar tiesiog apie tai nesusimąstėme.

Balandžio 28 d. popietę į Kiauklių biblioteką rinkosi knygos mylėtojai. Šįkart dalinomės skaitymo džiaugsmu ir įspūdžiais, diskutavome apie Rūtos Vanagaitės knygą „Ne bobų vasara“. Dauguma bibliotekos skaitytojų jau yra perskaitę šią knygą.

„Ne bobų vasara“ – knyga brandžioms moterims. Tai daugelį tabu laužanti, skaudžiai asmeniška ir drauge universalios išminties kupina knyga. Ją verta perskaityti kiekvienai keturiasdešimtmetei, o juo labiau moterims, kurių gyvenimas eina link auksinio rudens. Verta pasisemti iš Rūtos išminties, drąsos ir optimizmo. Reikia išmokti viską pajausti sava širdimi, klausyti savojo širdies balso ir juo tikėti. „Kai Dievas uždaro duris, jis atidaro langą. Kad kažkas prasidėtų – kažkas turi baigtis“. Svarbu turėti tikėjimo tikslą. O svarbiausia, pagaliau – būti laiminga.

Renginyje dalyvavo Kiauklių parapijos klebonas Antanas Jasionis, Kiauklių seniūnaitė Danutė Lemešovienė. Artėja Motinos dienos šventė. Šia gražia proga gerb. klebonas visoms bibliotekos skaitytojoms, mamoms palinkėjo amžinos vaikų meilės, Dievo palaimos.

Renginys skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

Vidmantė Meškienė, Kiauklių filialo vyr. bibliotekininkė

E. paslaugos bibliotekoje – patogesniam gyvenimui

  Prasidėjus metiniam gyventojų pajamų ir turto deklaravimui, Vilniaus AVMI specialistė Birutė Vaitiekūnaitė balandžio 6 d. lankėsi Širvintų VB Kiauklių filiale. Mokesčių inspekcijos specialistė bibliotekos lankytojams teikė pagalbą pildant GPM 308 formą.

  Laukdami savo eilės, jaukioje bibliotekos skaitykloje kiaukliečiai skaitė naujausius laikraščius, žurnalus, bendravo, džiaugėsi galimybe deklaruoti čia, savo bibliotekoje. Juk tai taip patogu ir svarbu kaimo žmogui, besisukančiam pavasario darbų verpete.

 

Vidmantė Meškienė, Kiauklių filialo vyr. bibliotekininkė

Biblioteka – erdvė susitikimams

   Kovo 30 d. į Kiauklių filialą rinkosi skaitytojai, bibliotekos bičiuliai, knygos mylėtojai. Nuotaika buvo pakili. Kaimo biblioteka įsikūrė naujai renovuotose patalpose. Popietėje dalyvavęs Kiauklių parapijos klebonas Antanas Jasionis pakvietė susirinkusiuosius bendrai maldai, pašventino bibliotekos patalpas, palinkėjo dvasinės ramybės, santarvės ir gerumo, šviesių minčių, meilės knygai, daug gražių, įsimintinų akimirkų ir prasmingų susitikimų bibliotekoje.

  Renginio dalyviai džiaugėsi nauja bibliotekos erdve, susipažino su naujais leidiniais, dalijosi įspūdžiais apie skaitytas knygas.

Tikiuosi ir laukiu ateityje dar daugiau aktyvių bibliotekos lankytojų, knygos mylėtojų. Tegul mus visus sujungia knyga ir skaitymas. Biblioteka – atviros durys visiems.

Vidmantė Meškienė, Kiauklių filialo vyr. bibliotekininkė

Ipolito Užkurnio skulptūros darbų ekspozicija – dovana kraštiečiams

   Ipolitas Užkurnys – vienas talentingiausių ir labiausiai žinomų Aukštaitijos ir visos Lietuvos medžio drožėjų. Jis taip pat ir poetas, pasakorius. Gimė Ipolitas Užkurnys 1926 metais Pyplių kaime, Širvintų rajone. Medžio drožyba domėjosi visą laiką, o nuo 1965 m. laisvalaikiu ėmė intensyviai drožinėti ir dalyvauti liaudies meno kūrinių parodose. Anot Zitos Žemaitytės, šiuo laikotarpiu jose būdavo eksponuojamos „nedidelės (25-40 cm aukščio) piemenukų, kaimo mergaičių, artojų skulptūrėlės. Naujų proporcijų formos pulsavo paties meistro karštu temperamentu, tryško neapibrėžta jėga“ .1965-1972 m. meistras dažniausiai kurdavo skulptūras, figūrų kompozicijas parodoms. Vėlesniais metais jo kūrybinė veikla išsiplėtė, dažniau buvo dirbama prie monumentaliųjų skulptūrų. Užkurnio kūriniai (medžio skulptūra) buvo eksponuojami beveik visose respublikinėse, sąjunginėse dailės parodose, taip pat Anglijoje, Belgijoje, Graikijoje, Indijoje, Jugoslavijoje, Kanadoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, buv. VDR. Iš viso dalyvauta daugiau kaip 90 parodų. Surengta 14 personalinių parodų. Sukūrė apie 1 500 skulptūros kūrinių. Daugumą skulptūros kūrinių menininkas yra suregistravęs kataloge, kurį vėliau tęsė jo žmona Auksė Aurelė Užkurnienė. Daug I. Užkurnio kūrinių yra įsigiję Lietuvos Respublikos ir užsienio muziejai. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus saugo virš 40 lietuvių literatūros klasikų ir jų kūrinių personažų skulptūrų.

   Liepos 6 d. įvyko Ipolito Užkurnio skulptūros darbų ekspozicijos atidarymas. 2015 m. Širvintų krašto šviesuolio, menininko, medžio drožėjų meistro Ipolito Užkurnio žmona Auksė Aurelė Užkurnienė perdavė savo vyro palikimą – kūrinių kolekciją Širvintų krašto žmonėms.

   Renginyje dalyvavo Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, viešnia – Ipolito Užkurnio žmona Aurelė Auksė Užkurnienė, Širvintų rajono tarybos nariai, garbūs svečiai.

   Tą dieną skambėjo Ipolito Užkurnio eilės, jo atminimas pagerbtas tylos minute.

   Padėkos žodžius Auksei Užkurnienei tarė merė Živilė Pinskuvienė. Vertinga skulptūros darbų ekspozicija kvietė pirmuosius parodos lankytojus.

   Renginio metu smuku griežė Širvintų Kultūros centro Kernavės filialo vadovė Kristina Stankevičienė ir Norbetas Badalovas, armonika grojo Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos muzikos mokytojas Kazys Petreikis, gitara grojo Brigita Samušytė. Skaitovai – Elzė Grigonytė, Aivaras Jurkevičius, Gintautas Jurkevičius, Irena Jurkėnienė.

   Ipolito Užkurnio vaikystės svajonė, būti menininku, išsipildė, jo darbai džiugins ne vieną kraštietį.

Viešosios bibliotekos informacija