„Pabūkime drauge knygų šalyje“

       Lietuvos bibliotekininkų draugija 2014 metų balandžio 23-29  dienomis paskelbė 14-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“, nes biblioteka – tai vieta, kur kiekvienas gali kurti savo istoriją, pilną naujų žinių, idėjų, kūrybos ir bendravimo.

      Balandžio 25 dieną Vileikiškių biblioteka sukvietė įvairaus mokyklinio amžiaus skaitytojus į popietę, skirtą Nacionalinei bibliotekų savaitei – „Pabūkime drauge knygų šalyje“. Knygų skaitymas glaudžiai siejasi su asmenybės ugdymu, skaitymo įpročių formavimu, kūrybiškumo skatinimu… Šios popietės metu buvo pristatytos pačios naujausios lietuvių ir užsienio autorių knygos vaikams ir paaugliams: L. Pinfold „Juodas šuo“, S. Ludwig ir S. Wilharm  „Apie mažą kiaulaitę, kuri negalėjo pasakyti Ne“, Dž. Stiltono „Musių šerbetas grafui“, D. Sapnauskaitės. „Zuikis Pranas ir ausų nauda“, L. Sintijos Černiauskaitės „Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis“, L. Pichon „Tomas Geitsas puikūs pasiteisinimai“ (ir kitos įdomybės), J. Flanagan „Žvalgo mokinys“ ir J. Kinney. „Nevykėlio dienoraštis“. Aktyvūs šios popietės dalyviai: Kamilė Eigelytė, Erikas Stasilionis, Ligitas Paciūnas, Erikas Ašaka, Stasė Lisauskaitė, Ingrida Paciūnaitė, Arnas Kiškiūnas, Dominyka Brazulevičiūtė ir Nedas Paciūnas kalbėjo apie labiausiai patikusią perskaitytą knygą… Nedui labiausiai iš visų perskaitytų knygų patiko rašytojo Dž. Stiltono „Sūrio spalvos automobilinis namelis“, Dominykai – H. K. Anderseno pasaka „Bjaurusis ančiukas“, Erikui – A. Lindgren „Ronja plėšiko duktė“, Ingridai – Vyt. Račicko „Nebaigtas dienoraštis“, Ligitui – A. Lindgren „Padaužų kaimo vaikai“, Arnui – P. Reeve „Grobuonies auksas“ (pasaulinis bestseleris), Stasei – Y. Hassan „Ei, maže!“, Kamilei C. Puerto „Mano tigras yra lietus“, šią knygą Kamilė trumpai pristatė visiems ir rekomendavo perskaityti, tai penkiolikmetės Marijos, sergančios anoreksija ir gydomos ligoninėje, pasveikimo istorija, paremta tikrais faktais, bendraamžių dienoraščiais.

       Šiai popietei sudarėme skaitomiausių mūsų bibliotekos lietuvių ir užsienio grožinės literatūros  knygų ketvertukus. Iš lietuvių grožinės literatūros populiariausios šios vaikų knygos: K. Navako „Udo ir Dra niekaip nesusikalba“, Vyt. Račicko „Gyveno kartą Lukošiukas“, R. Šerelytės „Krakatukai kosmose“, A. Karosaitės „Kaip išnešti uodegytę?“, o iš užsienio grožinės literatūros – Dž. Stiltono „Metro šmėkla“ (iš serijos „Ūsuotos istorijos“), Knister „Ragana Lilė ir drakono knyga“, V. Disnėjaus „Minčių skaitytojas ir rungtynių diena“, A. Lindgren „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“. Skaitomiausios paauglių ir jaunimo tarpe yra šios lietuvių grožinės literatūros knygos: K. Gudonytės „Ida iš šešėlių sodo“, U. Kaunaitės „Sudie, rytojau“, G. Morkūno „Iš nuomšiko gyvenimo“, K. Sajos „Čia kažkas yra“, o užsienio autorių – Y. Hassan „Ei, maže!“, M. Burgess „Heroinas“, A. Cassidy „Mėlyni laiškai“, L. H. Andersen „Žiemos mergaitės“. Labiausiai vaikams patinka linksmos ir žaismingai iliustruotos knygos, o paauglius ir jaunimą domina knygos, kurios atspindi dabartines realijas. Visi popietės dalyviai gavo simbolines dovanėles.

       Nacionalinės bibliotekų savaitės metu padėkos raštą už aktyvų dalyvavimą Vileikiškių bibliotekos saviraiškos renginiuose, kūrybiškumą bei kruopštumą įteikėme Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos Vileikiškių ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtiniams ir jų auklėtojai Reginai Junienei. Taip pat jiems įteikėme suvenyrą pasagėlę, kuri simbolizuoja sėkmę ir laimę.

       Nuo balandžio mėn. pradžios bibliotekoje  veikia parodos: „Mano mėgstamiausias knygų herojus“ (vaikų piešinių bei įvairia technika atliktų darbelių paroda) ir „Ignas Šeinius – Lietuvos ir Švedijos rašytojas“ skirta Igno Jurkūno Šeiniaus 125 – osioms gimimo metinėms paminėti.

Virginija Gigaškaitė Širvintų VB Vileikiškių filialo vyr. bibliotekininkė

 

Ten kur vienas pasaulis

Balandžio 23 dieną Lapelių bibliotekoje  prasidėjo 14-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų”.

Savaitę pradėjome Kristijono Donelaičio „Metų“ dailyraščio rašymu. Nepaprasto dailyraščio, o tikru tušu su plunksna ant balto popieriaus lapo. Bandėme atkartoti garbaus poeto, mūsų grožinės literatūros pradininko,  užrašytas poemos eiles prieš tris šimtus metų. Pirmas dailyraščio eilutes rašyti pradėjo  Čiobiškio seniūnas Virgilijus Niekis. Atiduoti pagarbą ir  paminint rašytojo jubiliejų, dailyraščio rašyme dalyvavo Lapelių gyventojai, tai Marija Lisauskienė, Stasė Sapitavičienė, Virginija Čepkauskienė, Aušra ir Artūras Dieniniai, Valė Vansevičienė. Kiekvienam dalyviui, rašymas su plunksna suteikė naujų įspūdžių, juk šiai kartai rašyti su plunksna teko dar mokykliniam suole. Dailyraščio rašyme su dideliu noru dalyvavo ir jaunieji bibliotekos skaitytojai. Jiems tai buvo kažkas naujo. Rašymas su tušu ir plunksna buvo pirmas kartas, pirmas kartas ir Kristijono Donelaičio „Metų“ dailyraščio rašymas.

Visi parašyti dailyraščiai sugulė ant rašomo stalo. Kiekvienas stebėjome ir gėrėjomės draugų parašytu dailyraščiu. Visiems patiko gražūs dailyraščio raštai Virginijaus Niekio, Valės Vansevičienės, Indrės Kanopkaitės, Gintarės Gumbrevičiūtės. Kiekvienam dailyraščio dalyviui įteikta ranka rašyta atvirutė, papuošta simboline plunksna. Plunksna, kuri

Sekančią bibliotekų savaitės dieną skyrėme knygų reklamai. Skaitytojai jai ruošėsi iš anksto, gamino artistų kostiumus, repetavo. Gabija Mažeikaitė pristatė ir kvietė skaityti K.Jakubėno „Kas kiemely daros“, S. Gedos „Su varna Barbora“.  Mažieji Domantas Kanceriavičius- šachmatų pėstininkas ir Odeta  Kanopkaitė -šachmatų karalienė pristatė N. Šepiliovos „Šachmatų karalystė“. Nomeda Mažeikaitė pasipuošusi natų kostiumu kvietė dalyvius dainuoti, o kartu ir sudainavo,  daineles iš knygos A. Šiaučiulienės „Aukštaičių dainelės“.  Indrė Kanopkaitė tapo grožio dievaite. Ji pristatė knygą kaip tapti šauniausia „Grožio dievaite“. Na, o kad lietuvių kalba apsivalytų nuo naujų „lietuviškų“  žodžių darinių, teisingai parinkti žodžius kvietė Gintarė Gumbrevičiūtė-Balys Gražbylys: „Jei gimtą kalbą laikysi širdį, nebus niekada ji grubi ir skurdi“. Pristatydama knygelę A. Karosaitės „Konsultuoja Balys Gražbylys“. Knygų reklamuotojams prisiminimui apie nacionalinę bibliotekų savaitę buvo įteikta po knygą ir rašiklį ne tik  už skaitymą, bet ir už aktoriaus, dizainerio sugebėjimus.

 Šią savaitėlę skaitytojai lankydamiesi bibliotekoje bendravo, dalijosi patirtais įspūdžiais, dar kartą sugrįžo ir skaitė bei rašė K. Donelaičio kūrybą,  piešė patikusių knygų personažus, o piešinius dovanojo bibliotekai.

Šiais metais, minint Kristijono Donelaičio 300 metų jubiliejų, kviečiame ne tik skaityti iš knygų jo kūrybą. Bibliotekoje veikiančioje interneto prieigoje visad rasime jo skambančių „Metų“ eilių įrašus, kuriuos skaito įžymūs aktoriai.

Biblioteka kviečia visus ateiti, ne tik per tradicinę nacionalinę bibliotekų savaitę, bet kasdien, kai reik tau žinių, tavo neperskaitytos knygos, draugiško patarimo, prasmingo laisvalaikio, šilto bendravimo.

Janė Stravinskienė Lapelių filialo vyr. bibliotekininkė

Renginys nacionalinei bibliotekų savaitei. Laikas klasikai

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės.
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.
Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.

         Šiomis eilutėmis iš Kristijono Donelaičio „Metų“ pradėjome renginį, skirtą Nacionalinei Bibliotekų savaitei. Kaip ir daugelis kitų šalies bibliotekų  balandžio 23d. 12 val. skaitėme ištraukas iš  poemos, skyrėme valandą klasikai.

       Bibliotekos filiale skaitymų klausė ir juose dalyvavo vyresni skaitytojai ir  Alionių pagrindinės mokyklos Juodiškių pradinio ugdymo skyriaus  mokinukai su mokytoja Z. Vilkeliene. Skambant A. Vivaldi „Metų laikams“ liejosi ištraukos iš K. Donelaičio poemos „Metai“ . Muzika ir eilės mus nukėlė tris šimtus metų į praeitį, į sunkią ir skurdžią būrų  buitį ir būtį.  Klausantis galima buvo įsivaizduoti kokia gamta  supo tuometinius Lietuvos gyventojus, taip pat  kokių pamokymų ir įstatymų privalėjo laikytis  valstiečiai. Labai gražus vestuvių aprašymas – kaip vyko santuoka bažnyčioje, kaip buvo ruošiamos vaišės puotai, kiek tam paskersta galvijų ir paukščių, kaip elgėsi svečiai puotos metu.

         Senovinė kalba ne visiems buvo suprantama, o pradinukai juokavo, jog tai net ne lietuvių kalba. Išklausę visas ištraukas bandėme išsiaiškinti  nesuprantamų žodžių , tokių kaip pasiprovyt, slūžyt, vinčiavot, trūsus, būrai, kukorius, kakalis ir kt. reikšmes…

         Kaip ir Donelaičio laikais, taip ir dabar akcentuojama darbo svarba. Todėl renginio pabaigoje mokytoja pakvietė visus dalyvavusius ,,padirbėti“ : pažaisti žaidimą, reikalaujantį įvairių įgūdžių. Smagu, kad tarp susirinkusiųjų neatsirado nei vieno K. Donelaičio Slunkiaus!

 Širvintų VB Juodiškių filialo vyr. bibliotekininkė Danguolė Kraniauskienė

SUSITIKIMAS SU AKTORIUMI SAULIUMI BALANDŽIU

Nacionalinės bibliotekos savaitės proga, Bagaslaviškio bibliotekoje buvo surengtas susitikimas su aktoriumi ir režisieriumi Sauliumi Balandžiu. Malonu, kad toks žymus aktorius, rado laiko atvykti.

Daugybė Bagaslaviškio gyventojų šį aktorių žino asmeniškai, todėl į susitikimą atvyko senų laikų vardan. Susirinkusiems aktorius skaitė Juozo Erlicko eilėraščius, atsakinėjo į klausimus apie savo vaidmenis teatre ir kine. Jaunimą sužavėjo, ištrauką iš spektaklio „Atžalynas“, kur aktorius įkūnijo mokyklos direktorių. S.Balandis taip pat paskaitė ištrauką iš spektaklio „Mažvydas“, kur patį Mažvydą, aktorius ir vaidino.

Džiugu kad yra tokių įdomių ir talentingų žmonių, kurie nesididžiuoja savo pasiekimais ir su kuriais taip paprasta bendrauti.

Margučių marginimo ypatumai

     Musninkų bibliotekos ir kultūros namų filialo darbuotojos balandžio 17 dieną Musninkuose suorganizavo kiaušinių marginimo mokymus.

      Saulėtą ketvirtadienio popietę į kultūros namų salę rinkosi moterys, merginos, norinčios daugiau sužinoti apie Velykų tradicijas, papročius, apie kiaušinių marginimo būdus, spalvas, simboliką. Mokymus vedė Vileikiškių gaspadinė Janina Jankauskienė. (Vileikiškių kultūros namų filialo vedėja).

      Popietės metu mokėmės ir bandėme kiaušinius dažyti įvairiais būdais: vašku, žolelėmis, skutinėjimu. Janina papasakojo, kaip iš žolių, daržovių, gėlių, medžių žievės galima pasigaminti natūralių dažų kiaušiniams dažyti, ką reiškia margučių spalvos bei simboliai.

     Marginant kiaušinius laikas prabėgo nepastebimai greitai. Moterys sutarė, jog tokias sueigas reikia rengti ir ateityje, pasimokyti karpinių meno, dažymo ant šilko, pasidalinti pyragų receptais, padiskutuoti apie perskaitytas knygas.

      Popietėje dalyvavo ,,Gajos‘‘ žurnalo moterims redaktorė Neringa Teišerskienė. Ji bibliotekai padovanojo ,,Gajos‘‘ žurnalų ir visus pavaišino kvapnia žolelių arbata, iš savo ekologiško ūkio.

Musninkų filialo vyr. bibliotekininkė Janė Rolienė

Edukacinės popietės Družų bibliotekoje

„Juda mažas spinduliukas,
o jo vardas juk – viščiukas,
Išsirito jis šį rytą,
Iš kiaušinio nudažyto!”

Šiuo kvietimu balandžio 12 d. Družų biblioteka pakvietė visus ikimokyklinio amžiaus vaikučius, gyvenančius Družuose, į Velykinę popietę „Puošiu Velykų medelį“.

Renginį pradėjo bibliotekininkė, jai į pagalbą atskubėjo Velykų zuikis, šiuo metu šiek tiek primirštas Velykų personažas. Jis papasakojo apie Velykę – ji gyvena pamiškėj, pavasariui atėjus primargina daugybę kiaušinių, sudeda į vaško ar cukraus  vežimaitį, pasikinko zuikučius ir naktį išvežioja geriems vaikučiams.

Vėliau pakvietė vaikučius pasidaryti spalvotus kiaušinukus ir paukščiukus. O kodėl gi paukščiukus? Mat pavasarį atskrido į biblioteką liūdnas paukštelis, neturintis draugų, paprašė, kad vaikučiai padarytų jam draugų, tad vaikučiai su tėveliais karpė, klijavo, puošė kiaušinukus bei paukštelius. Prigaminę sukabino ant  Velykų medelio ir džiaugėsi gražiu medeliu, o velykinis zuikutis padėkojo vaikučiams už kruopštų darbą ir pakvietė pasivaišinti velykiniu pyragu, saldainiais ir arbata.

Toliau Velykų šventė tęsėsi balandžio 16 dieną, kai į edukacinę popietę „Velykinį  atviruką gaminu“  į biblioteką atskubėjo mokyklinio amžiaus  skaitytojai. Velykų zuikis jiems papasakojo apie pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventę: Velykas. Priminė vaikams, kodėl jis apsilankė bibliotekoje ir paprašė kartu pasidaryti atvirukus. Atvirukai pavyko: jie buvo įdomūs, žaismingi. Padedant  Velykų zuikiui, buvo išrinkti 4 gražiausieji, kurie buvo apdovanoti velykiniais šokoladais.

Renginio pabaigoje zuikutis padėkojo vaikams, kad atėjo ir atsinešė įdomių idėjų ir pakvietė paisvaišinti velykiniu pyragu.

Maloniai kviečiame visus ateiti į biblioteką ir pasigrožėti mažųkų vaikučių velykiniu medeliu bei atvirukų paroda „Velykinį atviruką gaminu“.

Širvintų VB Družų filialo vyr. bibliotekininkė

 Regina Smailienė

 

Balandžio 15-oji – Kultūros diena

Balandžio 15-ąją kultūros darbuotojai ir jos puoselėtojai minėjo pasaulinę Kultūros dieną. Šia proga Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, pašventinta Taikos vėliava. Lydima kultūros darbuotojų eisenos su pučiamųjų orkestro melodijomis, vėliava buvo nešama nuo bažnyčios iki Savivaldybės ir iškilmingai iškelta Savivaldybės aikštėje. Visiems susirinkusiems sveikinimo žodį tarė Širvintų miesto meras Vincas Jasiukevičius.

Pasibaigus vėliavos iškėlimo ceremonijai, visi patraukė į Kultūros centro parodų salę, kurioje buvo atidaryta Širvintų rajono kultūros darbuotojų kūrybos darbų paroda „Sielų žydėjimas“. Renginį vedė Savivaldybės kalbos tvarkytoja Rima Nainienė, sveikinimo žodį tarė mero pavaduotojas Andrius Jozonis, Administracijos direktorė Elena Davidavičienė, Širvintų miesto bendruomenės pirmininkė Alina Skeberienė, Širvintų švietimo centro direktorė Daiva Vinciūnienė, profsąjungų atstovės Birutė Lajauskienė, Dalia Kiaulevičiūtė ir Asta Amankavičienė. Viso renginio metu skambėjo Muzikos mokyklos direktoriaus Gintaro Pauliukonio pianinu atliekamos melodijos. Parodos atidarymo metu įteiktos padėkos kultūros darbuotojams už ypatingus pasiekimus ir pastangas puoselėjant kultūrą.

Širvintų viešosios bibliotekos darbuotojos Audrutė Šavareikaitė ir Arvirūta Ramaneckienė taip pat buvo apdovanotos padėkomis ir dovanėlėmis. Pirmą kartą įsteigta nominacija „Už viso gyvenimo nuopelnus Širvintų rajono kultūrai“. Šia nominacija buvo apdovanota buvusi ilgametė Širvintų viešosios bibliotekos direktorė Gražina Vasiliauskienė.

Visą šventę vainikavo kultūros rėmėjų vaišės: vaisiai, pyragaičiai ir didžiulis tortas.

Popietė, skirta lietuviško žodžio grožiui

       Balandžio 9 d. popietę vaikų literatūros skyriaus darbuotojos skubėjo į lopšelį-darželį  „Buratinas“. Darželio auklėtojos pakvietė į šventę, skirtą lietuviško žodžio grožiui. Vaikučiai dainavo daineles, dalinosi patarlėmis, gražius žodžius skyrė tiems, kuriuos myli – mamoms, tėčiams, močiutėms, seneliams, Tėvynei. Skambėjo Justino Marcinkevičiaus, Anzelmo Matučio ir kitų poetų eilės. Smagiausia vaikams buvo sekti pasakas be galo.

     Susirinkusieji išgirdo nemažai lietuvių sakmių: apie medžių kalbą, mėnulio veidą, pelėdą ir varną, vėžio žirkles, taip pat apie melo kojas, mėnulio darbus ir kt.

         Renginio svečiai taip pat nustebino. Elzė Varaneckaitė su mama Ligita padainavo dvi daineles apie raganas ir apie Mikės Pūkuotuko pasakas. Ainė Dvilevičiūtė su mama Lilija taip pat atskleidė savo talentą – dainavo duetu. Abu duetai daineles atliko skambant gitaros garsams. Jorės senelis Gediminas Ragauskas gvildeno patiems mažiausiems aktualiausią temą – iš kur atsiranda vaikai? Na, o renginį užbaigė liaudies dainas dainuodama Liepos Žvirblytės močiutė Bronė.

      Paklausėme dainelių, eilėraštukų, apžiūrėjome pačių vaikučių rankomis darytų knygelių parodėlę ir pakilios nuotaikos bei pasisėmusios teigiamos energijos atsisveikinome.

Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė Alina Griškevičienė

Kelionė į knygų pasaulį

   Balandžio 2-ąją dieną į Lapelių biblioteką paminėti Tarptautinę vaikų knygos dieną rinkosi knygų mylėtojai .

    Šiai šventei paminėti bibliotekoje veikia knygų paroda „ Mielas vaikeli, atverki knygos langelį“.

   Šventiškai pasipuošusi biblioteka laukė savo svečių.  Į knygų šalį „vežti“ laukė dviratis ir pilna kuprinė knygų.

   Bibliotekininkė supažindino susirinkusius su  tarptautinės knygos šventės tradicija. Perskaitė kreipimąsi, kurį sukūrė garsi rašytoja, vertėja ir leidėja Siobhán Parkinson, o plakatą šiai šventei sukūrė paveikslėlių knygų kūrėja Niamh Sharkey.

Jame rašytoja rašo:

   „Skaitytojų ir klausytojų vaizduotė irgi grįsta žodžiais. Rašytojo vaizduotė kuria ir pina mintis, garsus, balsus, charakterius ir įvykius, taigi jo kūrinys susideda ne iš ko kito, o iš žodžių, batalionais žygiuojančių per knygos puslapius. Tada pasirodo skaitytojas, ir tie batalionai atgyja. Žodžiai tebėra knygos puslapiuose ir vis dar primena batalionus, bet tuo pat metu jie jau siautėja skaitytojo vaizduotėje, ir dabar jau skaitytojas pina žodžius tarpusavy, o kūrinys rutuliojasi jo galvoje, kaip ką tik rutuliojosi rašytojo galvoje.

Štai kodėl skaitytojas kūriniui toks pat svarbus kaip ir rašytojas. Paprastai kūrinys turi tik vieną autorių, t. y. rašytoją, o skaitytojų – šimtus arba tūkstančius, gal net milijonus.“

Į pirmos knygos šalies „kelionę“ pakvietė Gabija Mažeikaitė ir Lukas Lisauskas. Jie perskaitė eilėraščius „Šarka sinoptikė“, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs arba atvirkščiai“ iš knygos A. Karosaitės „Kaip išnešti uodegytę?“  Sekanti „kelionė“ buvo į D. Kandrotienės knygą „Spintos istorijos“ ištrauka „Filadelfija“,  kurias skaitė Inesa Lapėnaitė, Samanta, Orinta, Lukas Arbočiai.

   Tarptautinės vaikų knygos šventės skaitytojams bibliotekininkė įteikė atminimui po knygą. Tad dar kartą susirinkusieji „keliavo“ į naujų knygelių šalį. Kiekvienas dalyvis susirinkusiems perskaitė gautos knygos istorijas. Vaikai apžiūrėjo veikiančią knygų parodą „Mielas vaikeli, atverki knygos langelį“. Parodoje suradę skaitytą knygą dalijosi įspūdžiais su draugais.

    Po „kelionės“ į knygų šalį,  dalyvių laukė mūsų krašte užaugusi vaistažolių arbata, saldumynai. Mėgaujantis šilta arbata skambėjo V.V. Landsbergio įrašytos vaikiškos dainelės „Kaip gera, kai man gera“.

   Su puikia nuotaika ir pilni gerų įspūdžių „keliausime“ ir toliau į knygų šalį.

Lapelių vyr. bibliotekininkė Janė Stravinskienė

,,Teatras – visuomet šventė“

2014-ieji – Teatro metai. Gražią ir saulėtą Kovo 27 dienos popietę būrys jaunųjų skaitytojų susirinko į Juodiškių bibliotekoje organizuojamą popietę „Teatras – visuomet šventė“. Jos metu vaikai buvo supažindinti su teatro atsiradimo istorija pasaulyje ir Lietuvoje ir apie tai, koks tai nuostabus, bet kartu ir sudėtingas menas. Teatras – tai dailės muzikos ir šokio samplaika, atėjus iki mūsų dienų iš pirmykštės erdvės, kai žmonės dar piešė ant uolų, skleidė garsus, šoko laukinius šokius. Su didžiuliu susidomėjimu moksleiviai klausė pasakojimo, apie pirmą Graikišką teatrą, kuris buvo skirtas dievo Dionizo garbinimui. Taip pat apie Lietuviško teatro ištakas – saviveiklinį klojimo teatrą. Lietuvoje šiuo metu yra apie 65 teatrai. O apie tai, koks įvairus gali būti šis menas moksleiviai įsitikino žiūrėdami video ištraukas apie dramos, lėlių, šiuolaikinio šokio, baleto, operos, operetės, pantomimos, šešėlių teatrus. Įspūdį paliko labai senas tradicijas turintis japonų teatras – Kabuki, kuriame vaidina tik vyrai, įspūdingi aktorių kostiumai, grimas, scenoje vykstančios kovos su kardais. Vaikams patiko šešėlių teatro pasirodymas. Renginio metu buvo eksponuojamos knygos apie teatrą bei aktorius, režisierius. Renginio pabaigoje buvo rodomas Keistuolių teatro (kuris šiais metais mini savo veiklos 25-metį) muzikinis filmas „Paskutiniai Bremeno muzikantai“.

Renginiui pasibaigus vaikai skirstėsi su šypsenom veiduose ir gerom emocijom širdyse. Toks ir yra teatro ir aktorių meistriškumo tikslas. Tikiu, kad renginio metu kiekvienas išgirdo ką nors naujo ir nors truputį tapo geresnis, nes teatras – šventė akims, ausims ir sielai…

Širvintų VB Juodiškių filialo
vyr. bibliotekininkė Danguolė Kraniauskienė