Viktorina „Duona lietuvių papročiuose“

Retai pas mus kvepėdavo ragaišis,
Retai nuo pečiaus dvelkė šiluma.
Todėl, kai duoną, būdavo, užmaišius
Į pečių malkas kraudavo mama, –

Tai mus, mažus, klupdydavo ant lovos.
Duonelė, ji sakydavo, šventa!
Ne veltui, pirmą kepalą pašovus,
Žegnodavo jį drebančia ranka.

O kai lig soties duonos prižiaumoji,
Tai ir į aslą nukrenta pluta.
Pamatęs tėvas šaukštu užsimoja:
– Pakelk, sūnau, duonelę!
Ji – šventa.

Justinas Marcinkevičius

   Vasario 5 diena skiriama krikščionių ugnies globėjai Šv. Agotai. Jos šventė sutampa su senovės lietuvių ugnies deivei motinai Gabijai skirtomis apeigomis, vykusiomis vasario pradžioje dar pagoniškoje Lietuvoje. Šią dieną bažnyčiose šventinama duona. Tikima, kad ši duona turi stebuklingų galių – saugo nuo gaisrų ir kitų nelaimių.

   Viešosios bibliotekos Juodiškių filiale vasario 5d. vyko popietė – viktorina „Duona lietuvių papročiuose“. Į popietę besirenkantys bibliotekos lankytojai buvo maloniai nustebę, nes galėjo užuosti kepamos duonos kvapą, išgirsti senovinio instrumento, kanklių muziką. Pagal tuometines tradicijas duoną bibliotekininkė kepė šiuolaikinėje duonkepėje.

   Renginio dalyviams buvo pasakojama apie senovinius duonos auginimo ir grūdų apdorojimo, bei kepimo būdus, duonos svarbą senovinėse lietuvių apeigose, jos aukojimą namų dvasioms ir žemės bei namų deivėms Žemynai ir Gabijai. Taip pat apie tai kokių gydomųjų savybių turi duona ir kokioms iškilmingoms progoms ji būdavo kepama ir aukojama.

   Kad duona gerbiama ir mylima nuo seno liudija lietuvių smulkioji tautosaka – patarlės, priežodžiai, mįslės. Bibliotekos lankytojai smagiai dalyvavo viktorinoje, kurioje reikėjo minti mįsles, užbaigti patarles apie duoną. Geriausiai spėlioti sekėsi Kristinai, Virginijai ir Kajui. Jie buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

   O kad ir kiti vaikai nesijaustų nuskriausti, pasibaigus viktorinai, ragavo ką tik iškeptą duoną.

Širvintų viešosios bibliotekos Juodiškių filialo
vyr. bibliotekininkė Danguolė Kraniauskienė

Įrašas paskelbtas temoje Juodiškis. Išsisaugokite pastovią nuorodą.