Šimtmečio širvintiškių apdovanojimai! Kviečiame dalyvauti!

39674682_1970928282967148_1131728031434407936_n

Posted in Širvintos | Komentarai įrašui Šimtmečio širvintiškių apdovanojimai! Kviečiame dalyvauti! yra išjungti

Skelbiamas šimtmečio širvintiškių sąrašas

Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį, siekiant pagerbti kraštui nusipelniusius žmones, Širvintų rajone buvo organizuoti Šimtmečio širvintiškių rinkimai. Juos visuomenės iniciatyva organizavo Igno Šeiniaus viešoji biblioteka ir Širvintų rajono savivaldybė.

Bibliotekai pakvietus, visi Širvintų r. gyventojai aktyviai siūlė kandidatus. Kandidatų sąrašą papildė Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės potvarkiu sudaryta 12 narių darbo grupė. Iš viso kandidatų sąraše buvo įrašyta 154 asmenys.

Darbo grupės sprendimu, bendrame sąraše, pateiktame balsavimui, nebuvo įrašyta 20 mirusių asmenų, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio apdovanojimas bus įteiktas jų šeimos nariams.

Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija sudarė ir skelbia visuomenės išrinktą Šimtmečio širvintiškių šimtuką.

Atkreipiame dėmesį, kad komisijos sprendimu vienos šeimos asmenims, sutuoktiniams, kurie pagal balsų skaičių pateko į Šimtmečio širvintiškių šimtuką, bus skirtas vienas apdovanojimas.

Taip pat pažymime, kad Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija gavo Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės prašymą, kuriame ji dėkoja Širvintų r. žmonėms už išreikštą pasitikėjimą ir jai skirtus balsus, tačiau prašo išbraukti iš sąrašo, nes yra šios idėjos autorė ir viena iš iniciatyvos organizatorių.

Šimtmečio širvintiškių apdovanojimų iškilmės vyks šių metų rugsėjo 1 d.

Šviesios atminties mūsų krašto šviesuoliai, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio vardas, (apdovanojimas bus įteiktas jų šeimos nariams)

Viktoras Alekna,literatas, istorikas, publicistas, mokytojas.
Alfonsas Balsevičius,medikas, kraštotyrininkas.
Jonas Dambrauskas, kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas.
Vasilijus Dorofejevas, kolūkio „Širvinta“ pirmininkas, žemės ūkio valdybos viršininkas.
Pranas Gaida-Gaidamavičius, kunigas, teologijos daktaras, visuomenės veikėjas.
Monsinjoras Česlovas Krivaitis, dvasininkas, monsinjoras, Širvintų krašto garbės pilietis.
Algis Kryžanauskas, poetas, mokytojas.
Antanas Kuliešius, matematikos mokytojas, ilgametis mokyklos direktorius.
Pranas Navalinskas, ristūnų žirgų lenktynininkas ir treneris.
Liudvikas Oškinis, miniatiūrų ir apybraižų autorius.
Aldona Pažusytė, muzikos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė.
Jeronimas Pauliukonis, Muzikos mokytojas, Muzikos mokyklos direktorius, dainos „Širvinta“ muzikos autorius.
Domininkas Pieškus, kunigas.
Juozas Plenta, karininkas, kovų už Lietuvos nepriklausomybę dalyvis.
Jonas Rudzinskas, mokytojas, žurnalistas, etnokultūros puoselėtojas.
Ignas Šeinius, lietuvių ir švedų rašytojas, diplomatas, spaudos darbuotojas.
Juozas Šiaučiūnas, pedagogas, Kernavės muziejaus įkūrėjas.
Nikodemas Švogžlys-Milžinas, kunigas, eseistas, publicistas.
Ipolitas Užkurnys, tautodailininkas, rašytojas.
Antanas Zaremba, muzikantas armonikininkas.


Šimtmečio širvintiškių sąrašas

Bakšys Antanas, ilgametis kūno kultūros mokytojas, mokymo priemonių išradėjas
Bankauskas Sigitas, seniūnas, Širvintų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas
Baravykai, Lida ir Augenijus, verslininkai, rėmėjai, įmonės „Baltoji Savingė“, A. Baravyko PĮ savininkai
Barbaravičiai, Jūratė ir Jonas. Jūratė – buvusi pedagogė, choreografė, visuomeninkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Jonas – tremtinių ir politinių kalinių choro vadovas
Bareckienė Aldona, žurnalistė, redaktorė
Baronas Kazys, buvęs Švietimo skyriaus vedėjas
Bartašienė Gražina, buvusi medicinos darbuotoja, akušerė
Beliakova Aldona, medicinos slaugytoja
Bikulčienė Laimutė, etninės kultūros puoselėtoja, folklorinio ansamblio „Savingė“ vadovė.
Bonikatas Remigijus, buvęs mokytojas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys
Burakovienė Audronė, Širvintų kultūros centro darbuotoja,  choro „Navis“ vadovė
Čekuolis Algimantas, žurnalistas, rašytojas, publicistas
Černa  Antanas, kunigas, altarista
Chmeliauskas Romualdas, žolės riedulio treneris
Dabravolskas Juozapas, buvęs Širvintų parapijos klebonas
Didžiokienė Nijolė, tautodailininkė, rėmėja,  2016 m. „Metų geradarė“
Gridziuška Julijanas, tautodailininkas
Gudašis Alfonsas, visuomenininkas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis
Gujytė Valda, visuomenininkė
Jablonskai,  Zofija ir Vladislovas. Zofija – buvusi mokytoja, tautinio meno puoselėtoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Vladislovas – buvęs mokytojas, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Širvintų skyriaus pirmininkas
Jakimavičius Algirdas, Kultūros centro garso ir šviesos operatorius, Igno Šeiniaus premijos laureatas
Janavičius Arvydas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis
Jotautis Remigijus, gydytojas chirurgas
Jurkevičienė Nijolė, veterinarijos gydytoja, daugiavaikė motina
Kadžiai, Rimutė ir Jonas Rimantas. Rimutė – ilgametė akių ligų gydytoja. Jonas Rimantas – gydytojas stomatologas, Šaulių sąjungos narys, „Auksinės krivūlės“ riteris
Kanapienienė Gema, Beivydžių kaimo gyventoja, ilgametė pašto darbuotoja
Kanapienis Antanas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis
Kavaliukienė Aldona, Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos amatų būrelio vadovė
Klimas Leonas, kunigas, dekanas
Lemešovienė Danutė, socialinė darbuotoja
Lidžiai, Kristina ir Antanas. Kristina – gydytoja odontologė-ortopedė. Antanas – gydytojas rentgenologas, Igno Šeiniaus premijos laureatas
Lučiūnas Jonas, fotografas, kraštotyrininkas
Lučiūnienė Ona, Čiobiškio sen. Spietiškių k. gyventoja, daugiavaikė motina
Lučiūnienė Vilma, gydytoja
Makauskai, Rita ir Gediminas. Rita – Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė. Gediminas – Kultūros centro Anciūnų filialo vedėjas. Abu – Anciūnų kaimo kapelos nariai, aktyvūs bendruomenės dalyviai
Malinauskai,  Povilas ir Liudmila. Tautodailininkai
Marcinkevičius Antanas, agronomas
Martinaitienė Janina, ilgametė Širvintų gimnazijos direktorė, Širvintų krašto garbės pilietė
Masiukienė Veronika, poetė, dvejų knygų autorė, buvusi Kiauklių senjorų klubo pirmininkė
Matukaitienė Vyta, kraštotyrininkė,  bibliotekininkė
Matuliai, Vida ir Vytautas, rėmėjai, 2017 m. „Metų geradariai“
Matulienė Elena, buvusi Anciūnų etnografinio ansamblio dalyvė, daugiavaikė motina
Miliukienė Aldona, Jauniūnų k. gyventoja, daugiavaikė motina
Miliukienė Danutė, Igno Šeiniaus premijos laureatė, ilgametė lietuvių kalbos mokytoja
Naraškevičius Petras, rašytojas, žurnalistas
Norušis Kęstutis, tautodailininkas
Orakauskas Henrikas, skulptorius
Orševska Jadvyga, ansamblio „Linksmosios močiutės“ narė
Pakalnienė Elena, buvusi Bagaslaviškio pagrindinės mokyklos direktorė
Pauliukonis Gintaras, koncertmeisteris, Igno Šeiniaus premijos laureatas, buvęs Širvintų meno mokyklos direktorius
Paunksnienė Gražina,  buvusi gydytoja ginekologė
Pavasariai, Romas ir Stasė, visuomenininkai, rėmėjai
Petkūnienė Elena, Širvintų vaikų dienos centro vadovė, Igno Šeiniaus premijos laureatė
Petreikis Kazys, muzikantas, muzikos mokytojas
Polonskienė Rožė, buvusi muzikos mokytoja, etnokultūros puoselėtoja
Pundziūtė Monika, atlikėja
Puzinaitė Palmira, ilgametė matematikos mokytoja
Remienė Marija, Širvintų krašto garbės pilietė, rėmėja, išeivijos
Rolis Alvydas, Musninkų bendruomenės „Spindulys“ pirmininkas
Romaška Jonas, armonikininkas, Igno Šeiniaus premijos laureatas
Romaškienė Ona, ilgametė vaistininkė
Sockis Borisas, buvęs ilgametis rajono sporto koordinatorius
Sprogiai, Veronika ir Stanislovas. Veronika – buvusi lopšelio-darželio „Saulutė“ vedėja. Stanislovas – buvęs švietimo darbuotojas, kapinių prižiūrėtojas
Stankevičius Jonas, mokytojas, istorikas
Stoniai, Zina ir Jonas. Zina – visuomenininkė, tautinio meno puoselėtoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Jonas – visuomenininkas
Strakšys Vidmantas, žolės riedulio pradininkas Širvintose
Stundžia Vytautas, rėmėjas,  kooperatyvo „Veivera“ vadovas
Taparauskienė Dalia, Družų kaimo bendruomenės pirmininkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė
Ušackienė Sidona, buvusi Širvintų kultūros centro direktorė, Igno Šeiniaus premijos laureatė
Usonienė Aldona, ilgametė medicinos darbuotoja, akušerė
Vaicekauskai,  Helena ir Leonas. Helena – ilgametė Širvintų „Atžalyno“ mokyklos direktorė, Širvintų krašto garbės pilietė, Leonas – buvęs mokytojas, Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės Širvintų šaulių 10-osios kuopos vadas, visuomenininkas
Vaicekauskienė Filomena, buvusi lietuvių kalbos mokytoja, kraštotyrininkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė
Valaitytė Irena, Kristaus Karaliaus kongregacijos namų Kernavėje vienuolė
Valančienė Ona, buvusi Gelvonų gimnazijos direktorė, Igno Šeiniaus premijos laureatė
Vareikienė Roma, lietuvių kalbos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė, Lietuvos metų mokytoja
Vėbrienė Joana, ilgametė vaikų ligų gydytoja
Vitkūnas Jonas, istorikas, muziejininkas
Vošteriai Janina ir Liubomiras Bronislavas,  ūkininkai, linų augintojai, edukatoriai
Zibalas Romas, lietuvių kalbos mokytojas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys
Žitlinskas Eugenijus, visuomenininkas, Sąjūdžio aktyvistas, Sausio 13-osios įvykių dalyvis

Jasiukevičienė Skolastika, buvusi „Bočių“ draugijos pirmininkė, daugiavaikė motina (apdovanojimas jau įteiktas garbingos sukakties proga).

Atkreipiame dėmesį, kad komisijos sprendimu vienos šeimos asmenims, sutuoktiniams, kurie pagal balsų skaičių pateko į Šimtmečio širvintiškių šimtuką, arba pagal balsavime dalyvavusių gyventojų, darbo grupės narių siūlymus, bus skirtas vienas apdovanojimas. Taip pat balsavimo metu sulaukus daugelio atėjusių balsuoti gyventojų pasiūlymų, kurios buvo užprotokoluotos ir pateiktos svarstyti balsų skaičiavimo komisijai bei Savivaldybės darbo grupei, į Šimtmečio širvintiškių sąrašą buvo įtraukta ilgametė akušerė Aldona Usonienė ir kunigas dekanas Leonas Klimas.

Taip pat pažymime, kad Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija gavo Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės prašymą, kuriame ji dėkoja Širvintų r. žmonėms už išreikštą pasitikėjimą ir jai skirtus balsus, tačiau prašo išbraukti iš sąrašo, nes yra viena iš šios iniciatyvos organizatorių.

Posted in Informacija, Širvintos | Komentarai įrašui Skelbiamas šimtmečio širvintiškių sąrašas yra išjungti

Balsavimas baigėsi!

Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį, siekiant pagerbti kraštui nusipelniusius žmones, Širvintų rajone buvo organizuoti Šimtmečio širvintiškių rinkimai. Juos visuomenės iniciatyva organizavo Igno Šeiniaus viešoji biblioteka ir Širvintų rajono savivaldybė.

Bibliotekai pakvietus, visi Širvintų r. gyventojai aktyviai siūlė kandidatus. Kandidatų sąrašą papildė Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės potvarkiu sudaryta 12 narių darbo grupė. Iš viso kandidatų sąraše buvo įrašyta 155 asmenys.

Komisijos sprendimu, bendrame sąraše, pateiktame balsavimui, nebus įrašyta 20 mirusių asmenų, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio apdovanojimas bus įteiktas jų šeimos nariams.

 1. Viktoras Alekna
 2. Alfonsas Balsevičius
 3. Jonas Dambrauskas
 4. Vasilijus Dorofejevas
 5. Pranas Gaida-Gaidamavičius
 6. Monsinjoras Česlovas Krivaitis
 7. Algis Kryžanauskas
 8. Antanas Kuliešius
 9. Pranciškus Navalinskas
 10. Liudvikas Oškinis
 11. Aldona Pažūsytė
 12. Jeronimas Pauliukonis
 13. Dominykas Pieškus
 14. Juozas Plenta
 15. Jonas Rudzinskas
 16. Ignas Šeinius
 17. Juozas Šiaučiūnas
 18. Nikodemas Švogžlys-Milžinas
 19. Ipolitas Užkurnys
 20. Antanas Zaremba

 

Antruoju etapu, rugpjūčio 1–8 d., Viešojoje Igno Šeiniaus bibliotekoje ir jos filialuose vyko balsavimas.

Šiandien, t.y. rugpjūčio 9 d., darbą pradėjo Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija, kuri sudarys visuomenės išrinktą Šimtmečio širvintiškių šimtuką. Šimtmečio širvintiškių sąrašas bus paskelbtas rugpjūčio 13 d., pirmadienį.

Savivaldybės darbo grupė darbą tęs, organizuodama Šimtmečio širvintiškių apdovanojimų iškilmes, kurios numatomos šių metų rugsėjo 1 d.

Dėkojame visiems, aktyviai įsiliejusiems į šią iniciatyvą, siūliusiems kandidatus ir balsavusiems!!!

IMAGE000001 IMAGE000002 IMAGE000003

Posted in Širvintos | Komentarai įrašui Balsavimas baigėsi! yra išjungti

Kviečiame apsilankyti ir apžiūrėti!

Vaikų literatūros skyriuje eksponuojama Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos 6 klasių mokinių siuvinėtų paveikslėlių paroda (mokytoja Jolita Jurkevičiūtė).

image001 image002 image003

Posted in Širvintos | Komentarai įrašui Kviečiame apsilankyti ir apžiūrėti! yra išjungti

Kviečiame balsuoti!

38392225_1796036003820509_8865080350284447744_n

Posted in Uncategorized | Komentarai įrašui Kviečiame balsuoti! yra išjungti

Šimtmečio širvintiškių rinkimai. Kviečiame balsuoti!

522a1152-2Igno Šeiniaus viešoji biblioteka ir Širvintų rajono savivaldybė kviečia visus rajono gyventojus rinkti šimtmečio širvintiškius!

Dėkojame visiems, prisijungusiems į pirmąjį etapą ir aktyviai siūliusiems labiausiai Širvintų rajonui nusipelniusių asmenybių kandidatūras. Šis žmonių sąrašas, papildytas Savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės 2018-07-20 potvarkiu Nr. 6-34 sudarytos komisijos narių siūlymais bus pateiktas Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje.

Balsavimas vyks tiesioginiu būdu (ne elektroninėmis priemonėmis) Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje nuo rugpjūčio 1 iki 8 dienos. Taip pat balsuoti galėsite Alekniškio, Anciūnų, Kernavės, Šešuolėlių, Vileikiškių filialuose.

Bibliotekoje Jūs rasite pilną kandidatų sąrašą, gausite balsavimo biuletenį ir jame galėsite pažymėti iki 50 kandidatų, Jūsų nuomone, labiausiai nusipelniusių mūsų kraštui asmenybių.

Kviečiame prisijungti prie visuomenės iniciatyvos ir mūsų valstybės atkūrimo šimtmečio proga pagerbti labiausiai Širvintų kraštui nusipelniusius žmones!

Atkreipiame dėmesį, kad komisijos sprendimu bendrame sąraše, pateikiamame balsavimui, nebus įrašyta 20 mirusių asmenų, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio apdovanojimas bus įteiktas jų šeimos nariams.

 1. Viktoras Alekna
 2. Alfonsas Balsevičius
 3. Jonas Dambrauskas
 4. Vasilijus Dorofejevas
 5. Pranas Gaida-Gaidamavičius
 6. Monsinjoras Česlovas Krivaitis
 7. Algis Kryžanauskas
 8. Antanas Kuliešius
 9. Pranciškus Navalinskas
 10. Liudvikas Oškinis
 11. Aldona Pažūsytė
 12. Jeronimas Pauliukonis
 13. Dominykas Pieškus
 14. Juozas Plenta
 15. Jonas Rudzinskas
 16. Ignas Šeinius
 17. Juozas Šiaučiūnas
 18. Nikodemas Švogžlys-Milžinas
 19. Ipolitas Užkurnys
 20. Antanas Zaremba
Posted in Širvintos | Komentarai įrašui Šimtmečio širvintiškių rinkimai. Kviečiame balsuoti! yra išjungti

,,Pūkuotuko pasaulis“ Anciūnuose

,,Diena praleista be draugo – kaip ąsotis, kuriame neliko nė lašelio medaus“                                                                                                          (Mikė Pūkuotukas)

      Rugpjūčio 5 d. Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo kiemelyje vyko šventė vaikams ,,Pūkuotuko pasaulis“.

    Aleno Aleksanderio Milno knygos personažai Mikė Pūkuotukas (Rita Makauskienė) su šauniausiais draugais – Paršeliu (Alvyda Krapienė), Nulėpausiu (Loreta Ruseckienė), Pelėda (Vitalija Narkevičienė) sukvietė visus prisiminti, atrasti ir vėl iš naujo pamilti nuostabų  Mikės Pūkuotuko pasaulį, kuriame visada linksma, gražu ir gera. Į teatralizuotą šventę susirinkęs didelis būrys vaikų ir suaugusių susidomėję stebėjo spektakliuką, linksminosi, kartu su visais dainavo daineles apie Meškiuką, Nulėpausį, šoko bendrame rate, žaidė žaidimus, smaginosi ant batuto, skanavo meškiuko iškopinėto bičių medučio.

       Čia pat, kieme, surengta literatūrinė paroda ,,Pūkuotuko pasaulis – mažiems ir dideliems“, meškiukų paroda ,,Mano vaikystės žaislai“. Parodoje eksponuojama penkiasdešimt vienetų meškiukų, kuriuos padovanojo bibliotekai Anciūnų filialo skaitytojai.

     Gražia švente pasidžiaugė, mintimis dalijosi ir rožančių  Anciūnų bendruomenės pirmininkui Gediminui Makauskui padovanojo  Šešuolių šv. Juozapo bažnyčios klebonas Egidijus Kazlauskas.  Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės dovanas vaikams ir šventės rengėjams – bibliotekininkei Ritai Makauskienei ir Anciūnų kultūros filialo vadovui Gediminui Makauskui – įteikė Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė ir tarybos narys Romas Zibalas. Renginyje dalyvavo ir įspūdingą didžiulį tortą dovanojo verslininkė Nijolė Didžiokienė.  Renginį rėmė Anciūnų bendruomenė.

    ,,Man pasisekė, kad manyje yra kažkas, dėl ko atsisveikinimai būna tokie sunkūs‘‘ – atsisveikindamas kalbėjo Mikė Pūkuotukas ir visiems prisidėjusiems prie šventės rengimo padovanojo po medaus puodynę – Dievo ir gamtos dovaną sveikatai.

     Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė

                                                                                                          Rita Makauskienė

 

Posted in Anciūnai | Komentarai įrašui ,,Pūkuotuko pasaulis“ Anciūnuose yra išjungti

Piešiniais pražydęs medis Kernavės bibliotekoje

    Rugpjūčio 6-24 dienomis Kernavės bibliotekoje galima pasigrožėti jaunųjų skaitytojų piešiniais. Juose atsispindi atostogų  metu patirti nuotykiai, pas močiutes nuveikti darbai  ar tiesiog nieko neveikimo malonumai. Manau ir tikiuosi, kad piešinėliais bibliotekos medis per ateinančiais savaites dar pasipildys.

    Maloniai kviečiame apsilankyti ir pasidžiaugti vaikų darbais.

Kernavės filialo vyr. bibliotekininkė S. Greinienė

 

Posted in Uncategorized | Komentarai įrašui Piešiniais pražydęs medis Kernavės bibliotekoje yra išjungti

Rašytojo viešnagė tėviškėje

Mūsų kraštietis rašytojas Petras Naraškevičius  keletą dienų viešėjo savo tėviškėje. Rugpjūčio 2-osios  vakarą Musninkų  varpinėje  su rašytoju susitiko pabendrauti ištikimiausi jo literatūros gerbėjai. Susitikimo metu Petras Naraškevičius pristatė savo naujausią knygą ,, Bobutės su guminiais batais‘‘.

                 ŠVB Musninkų filialo vyr. bibliotekininkė Janė Rolienė

Posted in Musninkai | Komentarai įrašui Rašytojo viešnagė tėviškėje yra išjungti

100 Lietuvos žemėlapių internete

mapLietuvos kartografų draugija
Valstybės jubiliejinių metų proga yra atvėrusi Lietuvai svarbių
žemėlapių galeriją internete (www.100lietuvoszemelapiu.lt).
Žemėlapių galerija yra nuolat pildoma, žemėlapiai vertinami. Tokiu
būdu siekiama supažindinti tautą su Lietuvai svarbiais žemėlapiais.

Daugiau informacijos apie Lietuvos kartografų draugiją:
socialiniame tinkle www.facebook.com/lietuvoskartografija
Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt/lkd

Posted in Informacija | Komentarai įrašui 100 Lietuvos žemėlapių internete yra išjungti