PAKALNIŠKIS PRANAS

PAKALNIŠKIS PRANAS (1908 05 12-1965 06 13)

Gimė Niujorke, JAV. Poetas, prozininkas. 1913-1926 m. gyveno Lietuvoje, lankė Gelvonų progimnaziją, po to grįžo į JAV. Laikraščiuose ,,Laisvė“ ir Vilnis“, žurnale ,,Šviesa“ paskelbė apsakymų, eilėraščių, pasakėčių, straipsnių. Išleido poezijos rinkinį ,,Dingusi rožytė“ (1939 m.), rinkinys ,,Grožio svajonės“ (1968 m.) išėjo po mirties.

Mirė JAV.

Komentavimo galimybė išjungta.