ČEKUOLIS ALGIMANTAS

ČEKUOLIS ALGIMANTAS (1931 11 10)
Gimė Panevėžyje. Žurnalistas, rašytojas. Tėvai nuo 1930 m. mokytojavo Kielių (Širvintų r.) pradinėje mokykloje, 1940 m. persikėlė į Širvintas. Čia Algimantas lankė pradinę mokyklą ir aukštesnes klases. 1947 m. baigė Ukmergės gimnaziją. 1948-1953 m. studijavo Gorkio literatūros institute Maskvoje. Dirbo jūrininku, žurnalistu. Vertėjavo Kuboje. Baigė Havanos Džono Rido kalbų akademiją. Dirbo korespondentu Maskvoje, Kanadoje, Portugalijoje, Ispanijoje. 1986-1992 m. – savaitraščio užsienio lietuviams „Gimtasis kraštas“ redaktorius. Nuo 1997 m. Lietuvos televizijos laidų „Sekmadienio popietė“ rengėjas ir vedėjas. Pirmąsias apybraižas išspausdino 1947 m. Išleido knygas: „Per tris vandenynus“ (1957), „Perkūnas netrenkia į laivą“ (1959), „Tylos takais“ (1960), „Keturi žiemos vėjai“ (1963), „Noriu grįžti į Kubą“ (1965), „Legionierius“ (1971), „Pokalbiai su Algimantu Čekuoliu“ (2001), „Vyriški žaidimai“ (2003), „Lietuva: sėkmės istorija“ (2007), „Pokalbiai su Algimantu Čekuoliu“ (2009, 2010), „Staigmenos ir kiti žinomi dalykai“ (2010-2012), „Šešios progos numirti“ (2011), „Faktai ir šypsenos“ (2012).