Asmens duomenų tvarkymo taisykės (BDAR)

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

Komentavimo galimybė išjungta.