Laisvos darbo vietos

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka skelbia atranką darbininko-vairuotojo pareigoms užimti.

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.
Pareigybės lygis C.
Koeficientas 4,03.

 Kvalifikaciniai reikalavimai:
turėti vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;
mokėti savarankiškai planuoti savo darbą;
sugebėti atlikti staliaus, santechniko ir kitus ūkinius darbus;
turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę bei atitinkamą kategoriją lengvajam automobiliui vairuoti;

Funkcijos:
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose atlikti staliaus bei santechniko darbus, reikalui esant nedidelius dažymo darbus;
savarankiškai planuoti savo darbą, teikti pasiūlymus dėl Viešosios bibliotekos ir struktūrinių padalinių (skyriaus, filialų) patalpų būklės gerinimo, kitų ūkinių darbų;
rūpintis viešosios bibliotekos ir rajono bibliotekų patalpų būkle, atsakyti už aplinkos švarą ir tvarką;

Pretendentai privalo pateikti:
Gyvenimo aprašymą;
Dokumentai priimami nuo 2020 m. rugpjūčio 13 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. kasdien nuo 8.00-17.00 val.

Dokumentų pateikimas
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka, 18 kabinetas.
Siųsti paštu – registruotu laišku: Igno Šeiniaus g. 4, 19121, Širvintos.
Elektroninio pašto adresu: direktorius@sirvintos.rvb.lt

Atitinkantys reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.