TAMOŠIŪNAS TEODORAS

(1952-06-29 Mikailiškio k.), matematikas, socialinių m. daktaras. 1970 baigė Musninkų vid. m-klą, 1975 – VU Matematikos fakultetą. Nuo 1975 dirba Šiaulių pedagoginiame i-te (dabar universitete). Iki 2000 – matematikos katedros dėstytojas, vėliau – docentas. 1998 apgynė socialinių mokslų (edukologijos krypties) daktaro disertaciją tema „Profesinio ir iki profesinio pedagogų rengimo sąveika“. Paskelbęs 39 mokslo publikacijas, apie 20 straipsnių. Skaitė apie 40 pranešimų mokslinėse konferencijose Berlyne, Minske, Latvijoje ir kitur. 1984−2000 dirbo Pedagogikos fakulteto prodekanu. Nuo 2001 – Vadybos katedros docentas.

Komentavimo galimybė išjungta.