ŠIMANSKAS PETRAS

(1937-02-17 Žieveliškių k.), ekonomistas, socialinių mokslų dr. (1977), doc. (1980). Nusipelnęs prekybos darbuotojas (1987), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius (1998). 1946−1957 mokėsi Gelvonų vid. m-kloje. 1957−1960 Vilniaus kooperacijos technikume, 1960−1966 VU Ekonomikos f-te. Studijavo Mokslų kooperacijos i-to aspirantūroje. Išleido kn.: ,,Lietuvos vartotojų kooperacija; problemos ir perspektyvos“ (1988), ,,Vartotojų kooperacija Lietuvoje ir pasaulyje“ (1988), ,,Vartotojų kooperacija dirba Lietuvos žmonėms“ (2001). Parengė daugiau kaip 120 str. Lietuvos ir užsienio periodiniuose leidiniuose, kituose informacijos šaltiniuose.

Komentavimo galimybė išjungta.