„Jurgi, Jurgeli, atrakink žemelę“ – Jurginių šventė Anciūnuose

    Ir kas tą pavasarį už skverno laiko, ir kas žemei savo jaunikio – Pavasario ( anot K. Binkio ) pasitikt neleidžia? Tai Šv. Jurgis ?

    Šv. Jurgis yra laikomas gyvulių, ypač arklių, globėju. Šv. Jurgio dieną žmonės laikė gyvulių švente. Tądien būtinai gindavo gyvulius į ganyklą. Buvo tikima, kad Šv. Jurgis saugo vasaros raktus: jis gali atrakinti dangų, kad palytų, sužaliuotų žolė.

    Balandžio 23-osios dienos popietę Anciūnų kultūros namų kiemelyje po atviru dangumi įvyko pavasario sutiktuvių šventė ,,Jurgi, Jurgeli, atrakink žemelę“. Tai tradicinis Jurginių renginys, vykstantis nuo 2010 metų, sudominantis krašto žmones savo išskirtiniu dėmesiu senosioms lietuvių tradicijoms bei papročiams.

    Teatralizuotame renginyje ,,Jurgi, Jurgeli, atrakink žemelę“ šventės Šeimininkas (Gediminas Makauskas) ir Šeimininkė (Alvyda Krapienė) džiaugėsi artėjančiu pavasariu, dėkojo Šv. Jurgiui, kad pabudino žemę, priminė papročius, ir kvietė į sceną Vileikiškių filialo etnografinį ansamblį ,,Vingiorykštė‘‘ (vad. A. Burokovienė), pasakotoją Janiną Jankauskienę, jaunąjį muzikantą Eriką Ašaką ir Eliciją Garbatavičiūtę iš Vileikiškių. Visus linksmino Anciūnų kaimo kapela (vad. G. Makauskas). Armonika grojo ir smuiku griežė kraštiečiai muzikantai Mečislovas Giedrys su dukterėčia Lijana Žiedelyte. Buvo pasveikinti daugiausiai gyvulių laikantys žmonės. Anciūnų bendruomenę pasveikino Zibalų parapijos klebonas Egidijus Kazlauskas.

    Šeimininkai ir Piemenukai (Mykolas Budzevičius, Arminas Meškerevičius ir Airida Meškerevičiūtė) kvietė visus į kiemą. Čia pat liepsnojo laužas, vikriai sukosi „kulinarai“ vyrai, jie spirgino keptuvėje lašinius, daužė kiaušinius, ruošė svečiams svarbiausią Jurginių patiekalą – lauke keptą kiaušinienę. Į kiemelį iš tvarto buvo išvesta karvė Aliukė. Karvutė buvo aprūkyta verba ir žvake – kad raganos nepristotų, pikta akis nenužiūrėtų. Po tvarto slenksčiu šeimininkai su piemenukais užkasė du dažytus kiaušinius – kad gyvuliai ganykloje nesiskirstytų, kad vilkai nepjautų.

    Šeimininkai su Piemenukais pasodino svogūnus, nes tądien pasodinti svogūnai gerai dera. Pasodino ąžuoliuką, kad Anciūnų kaimas žaliuotų.

    Jurginių šventėje Anciūnuose netrūko kalbų, juoko, šokių, bičiuliškų pašnekesių. Vaikai, stebėdami, kaip suaugusieji dalyvauja šventėje, patys skatinami domėtis savo protėvių papročiais.

    Visi, prisidėję prie gražios šventės rengimo, buvo apdovanoti knyga ,,Vilnius“, kurią išleido VŠĮ  ,, Terra Publika“.

    Šventės rengėjai Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo vedėjas Gediminas Makauskas ir Anciūnų bibliotekos vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė kruopščiai surinko Jurginių papročius ir pateikė juos žiūrovams šventėje ,,Jurgi, Jurgeli, atrakink žemelę“.

Širvintų viešosios bibliotekos Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė

 

 

 

This entry was posted in Anciūnai and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.