Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos filialų darbuotojų metodinė išvyka

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos filialų darbuotojai gegužės 22 d. lankėsi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos idėja, pradėjusi formuotis dar XIX a. pradžioje, palaikyta Simono Daukanto ir Motiejaus Valančiaus laikais, tuomet nebuvo realizuota dėl lietuvių spaudos lotyniškais rašmenimis uždraudimo (1864–1904). Ano amžiaus pabaigoje vėl atgimė užsienyje, tačiau nei Mažosios Lietuvos šviesuoliai, nei Paryžiuje veikusi „Želmens“ draugija (1896–1914) savo bandymais tikslo nepasiekė, vos vienas kitas jų sukauptų leidinių atėjo į Lietuvą. Bene rimčiausiai visos lietuviškos ir lituanistinės spaudos rinkimo darbo ėmėsi 1907 m. įsikūrusi Lietuvių mokslo draugija. Tačiau Pirmojo pasaulinio karo įvykiai šį darbą gerokai pristabdė, o patsai Lietuvos valstybės atsikūrimas nacionalinės bibliotekos steigimo reikalus iškėlė visai kitoje plotmėje.

Atkūrus Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę, Nacionalinė biblioteka atvertė naują savo istorijos puslapį.

Šiuo metu bibliotekoje, įvykdžius renovaciją, kuri baigta 2016 m., veikia daugybė erdvių, kurios tenkina įvairius vartotojų poreikius. Baldai lengvai transformuojami, todėl erdvių funkcijas galima keisti. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka prieinama kiekvienam lankytojui, kuris nori gauti paslaugą. Čia veikia vaikų priežiūros erdvė, vaikų edukacinės dirbtuvės, susitikimų kambariai, muzikos įrašų studija, meno, muzikavimo, kino filmų peržiūros erdvės ir daugybė kitų erdvių. Plačiau susipažinti su bibliotekos teikiamomis paslaugomis galima interneto puslapyje www.lnb.lt.

Ekskursiją vedė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacinio aprūpinimo skyriaus vyr. bibliografė Olga Zimareva, kuri išsamiai papasakojo apie bibliotekos istoriją, supažindino su bibliotekos teikiamomis paslaugomis.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka yra Vilniaus regiono (Alytaus ir Vilniaus apskričių) teritorijoje veikiančių bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras, kuris užtikrina valstybinių bibliotekininkystės plėtros programų vykdymą, aptarnauja vartotojus, suteikia galimybių tenkinti kultūros, savišvietos ir švietimo poreikius.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka įsikūrusi pačiame sostinės centre, buvusiuose Zenkovičių-Tiškevičių rūmuose, menančiuose net XV–XVI a. siekiančią istoriją. 1950 m. įkurta biblioteka yra labai mėgstama vilniečių ir laikinų Vilniaus gyventojų. Bibliotekoje sukaupta beveik 500 tūkst. įvairių mokslo sričių knygų, periodinių leidinių, muzikos, filmų, žemėlapių, natų bei grožinės literatūros leidinių lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų ir kitomis pasaulio kalbomis. Kiekvienais metais bibliotekoje apsilanko apie 200 tūkst. lankytojų, kurie pasiskolina apie 400 tūkst. egz. ledinių.

1955 m. minint 100-ąsias romantizmo epochos poeto Adomo Mickevičiaus mirties metines bibliotekai suteiktas jo vardas. Nuo tada bibliotekos veikla susieta su šio poeto asmenybės, kūrybos ir gyvenimo atminimu, jo įamžinimu ir skleidimu. Mickevičianos kolekcijoje yra daugiau kaip 1000 leidinių lenkų, lietuvių, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Didžioji dalis leidinių – tai poeto kūryba. Fonde taip pat kaupiama literatūra apie A. Mickevičių: memuarai, biografijos, kritinė literatūra apie jo kūrybą. Bibliotekoje renkama ir meno kūrinių, susijusių su Adomu Mickevičiumi, kolekcija. Tai tapybos, grafikos, skulptūros darbai.

Biblioteka turi sukaupusi didelę ir vertingą kolekciją apie Vilniaus regiono vietoves ir žmones. Nuo 2008 m. bendradarbiaudama kartu su kitomis Vilniaus apskrities bibliotekomis kuria išskirtinę kraštotyrinės informacijos interneto svetainę „Vilnijos vartai“ (www.vilnijosvartai.lt), nuo 2016 m. pradėjo veikti identiška svetainė „Dainavos kraštas“ (www.dainavoskrastas.lt), skirta informacijos apie Alytaus apskritį sklaidai.

Nuo 2006 metų vyko dalies (47 % viso patalpų ploto) bibliotekos pastatų ir patalpų rekonstravimo darbai. Šiuo metu didžioji patalpų dalis rekonstruota, atnaujinta, išlaikant istorinį paveldą. Nuostabios patalpos, kuriose teikiamos paslaugos vartotojams, įgalina po biblioteką vaikščioti  kaip po muziejų, atrandant senąsias knygas ir naujausias paslaugas.

Ekskursiją vedė Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos komplektavimo skyriaus vedėja Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė.

Metodinės išvykos metu viešosios bibliotekos filialų darbuotojai susipažino su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos fondais ir paslaugomis, todėl galės suteikti informaciją apie galimybes pasinaudoti šių bibliotekų teikiamomis paslaugomis Širvintų rajono bibliotekų lankytojams.

Širvintų Igno Šeiniaus bibliotekos projektų vadovė Dalia Taparauskienė

 

Įrašas paskelbtas temoje Širvintos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.