Motiejus Kazimieras Sarbievijus:  „Tik darbais žmogus atminty išlieka, amžius gyvena.“

Nors nepanoro skirti manęs dievai

Rūsčiu karalium nepaslankių tautų,

Kad jas pažadinčiau iš miego,-

Lėmė dievai Poetu man tapti.

(M.K.Sarbievijus)

Spalio 26 dieną Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta literatūrinė-muzikinė kompozicija „Lėmė dievai poetu man tapti”, skirta vieno žymiausių 17 a. poeto, kunigo, retorikos teorijos pradininkų Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūrybai. Renginyje  buvo pristatyta M. K. Sarbievijaus biografija ir kūryba.

    K. Sarbievijus – 1595 m. Mozūrijoje gimęs poetas, pamokslininkas, studijavo filosofiją Braunsberge, dėstė poetiką Kražių kolegijoje. 1620 m. studijavo teologiją Vilniaus universitete. Po kelerių metų buvo išsiųstas tęsti teologijos studijų į Romą, iš kur grįžo 1625 m. Atlikęs privalomą praktiką Nesvyžiuje ir Polocke, ėmė dirbti Vilniaus universitete, kur dėstė retoriką, filosofiją, scholastinę teologiją. Universitete ne tik profesoriavo, bet ir ėjo įvairias administracines pareigas: buvo universiteto rektoriaus patarėjas, Marijos kongregacijos vadovas, Filosofijos ir Teologijos fakulteto dekanas. 1635 m. buvo paskirtas Šv. Jono bažnyčios pamokslininku, tačiau tais pačiais metais išvyko į Varšuvą, kur penkerius metus pamokslavo Vladislovo IV Vazos rūmuose. Į Vilnių buvo atvykęs 1636 m. vasarą, kai jam buvo suteiktas teologijos daktaro laipsnis. Mirė Varšuvoje 1640 m. balandžio 2 d.

    Poetas daugiausia rašė odes, panegirikas. Išleistas keturios „Lyrikos knygos“. Jau pirmasis poezijos rinkinys atnešė Sarbievijui didžiulį populiarumą ir šlovę, o popiežius vainikavo jį laurų vainiku, prilygindamas kitados taip pagerbtiems Dantei ir Petrarkai. Į Sarbievijų lygiavosi daugelis to laiko poetų, iš jo mokėsi ir sekė jį. Kūryboje daug kalbama etinėmis, bendražmogiškomis temomis. Daug vietos skiriama to meto Lietuvos aktualijoms, istorijai ir konkrečioms personalijoms. Poeto kūryboje daug Vilniaus bei Vilniaus krašto konkrečių istorijos faktų.

Literatas Juozas Žitkauskas pristatė M. K. Sarbievijaus kūrybą. Vakaro metu skambėjo M. K. Sarbievijaus odės, eilėraščiai, panegirikos bei ištraukos iš neseniai lietuvių kalba išleisto pamokslo „Maršalo lazda parodyta laidojant LDK maršalą Joną Stanislovą Sapiegą“.  Programą pagyvino aktoriaus ir bardo Giedriaus Arbačiausko atliekamos autorinės dainos bei teatrališki M. K. Sarbievijaus kūrybos skaitymai. Violončelininkė Agnė Arbačiauskienė salės erdvę užpildė klasikinės muzikos garsais.

   Vakaro metu skambėjo mintys, kurios aktualios ir šiandien. Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūryba ir darbai išliko amžiams. Anot poeto „Tik darbais žmogus atminty išlieka, amžius gyvena“.

   Ši literatūrinė-muzikinė kompozicija vyko pagal projektą „Atverkime vartus galimybei bendrauti, pažinti literatūrą ir atrasti save“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 

 

Projekto vadovė Dalia Taparauskienė

Įrašas paskelbtas temoje Širvintos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Komentavimo galimybė išjungta.