Popietė, skirta partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atminimui,  Kiauklių filiale

 

   vanagas Kovo 23 d. Kiauklių filiale vyko prisiminimų popietė, skirta partizanų vado Adolfo Ramanausko–Vanago 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

    Partizanų pulkininkas ADOLFAS RAMANAUSKAS-VANAGAS, Pietų Lietuvos partizanų srities vadas, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos deklaracijos signataras, LLKS pajėgų vadas, gimė 1918 m. kovo 6 d. JAV. 1921 m. Ramanauskų šeima grįžo į Lietuvą. 1936 m. A. Ramanauskas  baigė „Žiburio“gimnaziją Lazdijuose, vėliau – Klaipėdos pedagoginį institutą ir Kauno karo mokyklą. 1940 – 1945 m. dėstė Alytaus mokytojų seminarijoje. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, 1945 m. balandžio mėn. tapo partizanu. Tokį apsisprendimą lėmė daugelis veiksnių – kiekvieną dieną matomos tautiečių kančios, jau veikiančių partizanų platinami atsišaukimai, pagaliau tėvų įskiepyta Tėvynės meilė ir troškimas gyventi nepriklausomoje valstybėje.

    Adolfas Ramanauskas-Vanagas partizaniniame fronte išbuvo beveik dvylika metų. 1945 m. spalio 7 d. Nedzingės bažnyčioje slapta vedė Birutę Mažeikaitę. Juos sutuokė šios bažnyčios kunigas, partizanų ryšininkas Zigmas Neciunskas-Elytė.  Žmona Birutė kartu su vyru dalyvavo partizaninėje veikloje. Nuo 1952 m. A. Ramanauskas slapstėsi su šeima, žmona Birute ir dukrele Aukse. Tuo metu parašė atsiminimų knygą „Daugel krito sūnų …“

    1956 m. spalio 12 d. su žmona Birute buvo išduoti, suimti Kaune ir iš karto išvežti į LTSR KGB kameras. A. Ramanauskas buvo kankinamas fiziškai ir morališkai beveik metus. 1957 m. lapkričio 29 d. Vilniuje jam įvykdyta mirties bausmė. Palaidojimo vieta nežinoma.

    Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė buvo nuteista kalėti 8 m.. Mirė 1996 m. kovo 19 d. Kaune. Palaidota Romainių kapinėse.

    Aptarėme A. Ramanausko – Vanago knygą „Daugel krito sūnų …“. Širdies virpulį keliantys partizanų, kovotojų už Lietuvos nepriklausomybę žygiai ir kovos, kančios ir išgyvenimai, netektys ir skausmas, artimųjų praradimas, begalinė meilė Tėvynei paliko neišdildomą įspūdį.

    Tokia buvo laisvės kaina. Branginkime Tėvynės istorinę atmintį ir amžinąsias vertybes.

                       Vidmantė Meškienė, Kiauklių filialo vyr. bibliotekininkė

Įrašas paskelbtas temoje Kiaukliai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Komentavimo galimybė išjungta.