Viktorina „Margas lietuviškų žodžių pasaulis“

        Lietuvių kalbos dienos – tai daugybė vasario 16–kovo 11 d. visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojamų renginių, skirtų lietuvių kalbos sklaidai šalyje ir užsienyje, kalbos prestižui didinti.

    Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko viktorina „Margas lietuviškų žodžių pasaulis“ (viktoriną vedė Ugnė Trumpickaitė), skirta Lietuvių kalbos dienoms. Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė perskaitė Anzelmo Matučio eilėraštį „Skambioji kalba“. Išklausę eilėraštį mokiniai dar kartą įsitikino, kokia skambi yra gimtoji kalba. Vyresn. bibliotekininkė Lolita Pliukštienė pasidalijo mintimis apie tai, kaip svarbu mokėti branginti savo gimtąją kalbą.

    Viktorijoje dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 2 a klasės mokiniai (mokytoja Daiva Sakalauskienė). Mokiniai susiskirstę į keturias komandas, susigalvoję pavadinimus: ,,Laiko protas“, ,,Žaibas‘‘, „Auksinė moneta‘‘ ir ,,Banga‘‘. Tarpusavyje besivaržydami turėjo įveikti žinių reikalaujančias 4 užduotis: užbaigti lietuvių patarles ir priežodžius, atsakyti į įvairius klausimus apie Lietuvą, sudėlioti Tautiškos giesmės pirmąjį posmelį ir teisingai surašyti posakių reikšmes. Užduotys nebuvo labai lengvos, bet vaikai apsiginklavę žiniomis, kaip tikri karžygiai pasakose, puolė gautas užduotis ir pasitardami, pašnibždomis diskutuodami komandose jas įveikė. Nugalėtojų komandai „Auksinė moneta“ buvo įteikti prizai,  o visiems dalyviams – saldžios dovanos.

    Vaikai dar kartą įrodė, kad nugalėjo draugystė. Pasidžiaugė vieni kitais, plojo, džiugiai su šypsenomis veiduose, bendravo.

    Kaip rašė poetas Anzelmatas Matutis savo eilėraštyje „Skambioji kalba“, – „Tau, vaikuti, dovanoju, ir brangiausią žodį: L I E T U V A! Širdim ir lūpom, nepaliauk kartoti“. Mums visiems, o ypač vaikams tai primena, kokia brangi, svarbi yra gimtoji kalba, jos sklaida ir kaip ji mus visus, Lietuvos žmones, augančią jaunąją kartą vienija.

Ugnė Trumpickaitė

This entry was posted in Uncategorized, vaiku sk. Bookmark the permalink.

Comments are closed.