Skaudžios tremties istorijos Anciūnuose

    Vasario 17 d. Širvintų kultūros centro Anciūnų filiale vyko Zibalų seniūnijos kultūros dienos teatralizuotas koncertas ,,Vagonų dundesy atgyja dienos praeities“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.

    Pagal Zibalų seniūnijos tremtinių prisiminimus scenoje epizodas po epizodo buvo papasakotos Prano ir Zofijos Riaubų ( Naidų k.), Vaclovo ir Stasės Katinų (Levaniškių k.), Jono ir Emilijos Bakšių (Limonių k.), Jono Stašio (Šešuolėlių k.) šeimų likimų akimirkos, jų ilga ir varginanti kelionė gyvuliniame vagone į šiaurę. Skambėjo poeto Antano Miškinio bei kitų Lietuvos tremtinių ir kalinių eilės, partizanų dainos.  Visą tai susirinkusiems žiūrovams perteikė Anciūnų bibliotekos skaitytojai, Anciūnų filialo mėgėjų teatras: Loreta Ruseckienė, Antanas Ruseckas, Rusnė Šepkutė, Rūtenis Šepkus, Airida Meškerevičiūtė, Jonas Andrikonis, Gediminas Makauskas, Rita Makauskienė, Alvyda Krapienė, Artūras Krapas, Algis Stonys, Virginija Jankauskienė, Laima Gelūnaitė, Dalia Bulonienė, Kiauklių filialo artistai: Asta Amankavičienė, Regina Janickienė, Regina Šekštelienė. Dainas dainavo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos moksleivė Deimantė Stankevičiūtė, Anciūnų ir Kiauklių filialų saviveiklininkai. Renginį vedė Milda Bendoriūtė, Vilius Baranauskas. Scenarijų kūrė Rita Makauskienė ir Gediminas Makauskas.

    Surengta literatūrinė ir fotonuotraukų paroda „Tremties keliais“. Tremtinės Aldonos Riaubaitės-Jočienės rankdarbių paroda „Į tėviškę iš Sibiro sugrįžus“. Parodas rengė Širvintų viešosios Igno Šeiniaus bibliotekos Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė.

    Renginio organizatoriams ir dalyviams dėkojo ir dovanėles teikė Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, tarybos narys Romas Zibalas ir Kultūros centro direktorė Rytė Bareckaitė. Prisiminimais dalinosi Šešuolių Šv. Juozapo parapijos klebonas, kunigas Egidijus Kazlauskas.

 

  Širvintų viešosios Igno Šeiniaus bibliotekos Anciūnų filialo

vyr. bibliotekininkė  Rita Makauskienė

This entry was posted in Anciūnai. Bookmark the permalink.

Comments are closed.