Viešoji biblioteka surengė senjorų kūrybos skaitymus

Gruodžio 6 dieną Igno Šeiniaus viešoji biblioteka surengė senjorų kūrybos skaitymus Parapijos globos namuose. Šis literatūrinis susitikimas buvo baigiamasis Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojamo meno terapijos projekto „Gydomoji knygos galia“ renginys.

Renginio metu savo kūrybos eiles skaitė senjorės Danutė Miliukienė, Veronika Masiukienė, Valerija Daugėlienė. Jų kūryboje nuskambėjo lietuviškos gamtos, kaimo gyvenimo, meilės artimui motyvai. Renginyje negalėjo dalyvauti poetas kunigas Antanas Černa, todėl pagerbdamos šį daugybės bažnytinių giesmių žodžių autorių Viešosios bibliotekos darbuotojos perskaitė jo šiais metais  sukurtą poemą „Lietuvai 100 metų“.

Poeziją rašančių žmonių yra ir tarp Parapijos globos namų gyventojų. Nuotaikingais rusų kalba parašytais eilėraščiais publiką pralinksmino Nikolajus Markovas. Genovaitė Varkauskienė  pasidalino  eilėmis  apie meilę Tėvynei, gyvenimo prasmės ieškojimą, santykį su Dievu.  Abu senoliai jau perkopę devynias dešimtis metų, ir visą jų gyvenimą lydėjo poezija.

Simboliška, kad renginys vyko advento metu. Adventas yra rimties, susikaupimo, Kalėdų laukimo metas, kai žmonės dalinasi gerumu, dėmesiu, buvimu šalia. Poezijos skaitymų dalyviai pasidalino savo kūryba, į kurią sudėta didelė dalis jų gyvenimo,  širdžių šilumos. Pasidalino, kad sušildytų aplinkinius, padarytų jų gyvenimą šviesesnį.

Dėkodama Globos namų bendruomenei už gražų bendravimą, prasmingą bendradarbiavimą, Viešosios bibliotekos vadovė Vaiva Daugėlienė padovanojo knygų projekto metu įsteigtai lentynai su biblioterapiniu fondu.

Projekte „Gydomoji knygos galia“  numatyti literatūriniai renginiai baigėsi, tačiau prasidėjusi jaunimo savanoriška veikla socialinės globos įstaigose tęsiasi. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Irenos Gatelienės paskatinti, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos moksleiviai Povilas Daugėla, Adrija Redeckaitė, Matas Jurkevičius, Jokūbas Šilgalys ir Eladijus Slabys susibūrė į grupę savanorių, kurie reguliariai lankosi globos įstaigose ir skaito seneliams kruopščiai parinktus tekstus.

Almutė Kanapienienė

Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus vedėja

This entry was posted in Širvintos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.