Skaitytojo ugdymas: vaikų literatūros patirtis ir aktualijos

Lapkričio 3 d. žymus vaikų ir paauglių literatūros tyrėjas , knygų vertėjas, vadovėlių ir mokymo priemonių autorius, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojas, „Rubinaičio“ žurnalo redaktorius Kęstutis Urba  Širvintų rajono švietimo centre skaitė paskaitą mokytojams ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Tai žmogus, teigiantis, kad vaikų literatūra yra jo tikėjimas ir gyvenimo būdas.

Kalbėdamas apie skaitymo pomėgių stiprinimą, jis pabrėžė, kad būtina palaikyti skaitančio vaiko autoritetą, labai svarbi šeimos parama, garsiniai skaitymai  ir mokytojo, išmanančio vaikų literatūrą, pavyzdys. Aptardamas  probleminius klausimus, sakė, kad reikia surasti gerą knygą tinkamu laiku. Knyga turi atitikti vaiko amžių ir geriau skaityti populiarias knygas (nes taip tobulėja skaitymo įgūdžiai) negu jokių. Lietuvoje kasmet išleidžiama virš 500 knygų pavadinimų, tik lietuvių autorių iki 100 leidinių. Todėl norint išsirinkti skaityti vertą knygą nėra lengva. Svečias patarė, kaip nepaskęsti tokioje knygų gausybėje. Kęstutis Urba patarė, kad norint išsirinkti  gerą knygą, galima orientuotis į jos apdovanojimus medaliais (pvz.  H.K. Anderseno, Karnegio), premijomis (IBBY),  fondo „Švieskime vaikus“ įvertintas knygas, paauglių ir jaunimo literatūros konkursų nugalėtojas. Buvo pristatytos įvairių rūšių pasakos, pateikti įžymiausi autoriai ir geriausi vertimai.  Gerbiamas lektorius pasakojo, kaip buvo sudaromas reikšmingiausių knygų vaikams sąrašas ir pristatė šio sąrašo knygas. „Viena kita knyga turbūt jau laikytina literatūros istorija, kai kurios, net ir senesnės, tebėra aktualios ir skaitytinos vaikams šiandieną. Labai svarbu, kad jos būtų nuolat ir kokybiškai perleidžiamos“, – teigė projekto „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“ iniciatorius dr. Kęstutis Urba. Jis ragino išrinktus kūrinius  pasitelkti organizuojant įvairius renginius, konkursus, šventes Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo metais. Šis sąrašas turėtų  tapti orientyru ieškantiems laiko patikrintų, reikšmingų ir vertingų vaikų literatūros knygų.

Taip pat buvo pristatyti reikšmingiausi nauji vertimai, populiariausi lietuvių autoriai ir  Metų knygos rinkimuose dalyvaujančios vaikų ir paauglių knygos.

Širvintų pradinei mokyklai autorius padovanojo savo parašytą knygą „Auginančioji literatūra“, o visiems dalyviams – įvairios informacinės medžiagos.

Renginys organizuotas, vykdant projektą „Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti“. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija“.

1 2 3 4 5 6 7 8

Vyresn. bibliotekininkė Lolita Pliukštienė

This entry was posted in Širvintos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.