Bagaslaviškio biblioteka šventė 70-ąsias bibliotekos įkūrimo metines

Spalio 28 dieną Bagaslaviškio biblioteka šventė 70-ąsias bibliotekos įkūrimo metines. Renginio pradžioje Bagaslaviškio seniūnaitė Jurgita Bagdonavičienė perskaitė labai prasmingas mintis, kurios buvo užrašytos ant vienos senovės bibliotekos durų: „Aš esu biblioteka. Aš nesu nei sienos, nei lentynos, net ne knygos, sustatytos eilėmis. Aš esu pasaulio išmintis. Aš esu atviros durys. Įženk!“ Atrodytų, jog šiais informacinių technologijų laikais knyga niekam neberūpi, tačiau vyresnio amžiaus žmonių gyvenime biblioteka, ypač kaime, yra labai svarbi įstaiga, kurioje žmogus gali rasti ir perskaityti įvairių knygų, žurnalų ir laikraščių. Bibliotekoje galima susirasti ne tik įdomią knygą, bet ir reikiamos informacijos internete. Čia rengiami kultūriniai renginiai.

Vyr. bibliotekininkė Rima Žilinskienė pristatė Bagaslaviškio bibliotekos istoriją: „1947 metais Bagaslaviškio miestelyje buvo įkurta klubas-skaitykla. Joje dirbo skaityklos vedėjas Antanas Gatelis. Knygų skaitykloje buvo nedaug. Jos buvo sudėtos į spintą. Knygas atsiveždavo iš Širvintų. Į klubą-skaityklą rinkosi miestelio jaunimas. Čia jie žaidė šaškėmis, domino, klausėsi radijo, rengė vaidinimus. Klubo-skaityklos vedėjas padėdavo rodyti kino mechanikui kino filmus, vykdavo šokiai.

1950 metais klube-skaitykloje pradėjo dirbti Juozas Pociūnas. Tais metais į klubus-skaityklas miesteliuose pradėta vežti daugiau knygų, todėl klubo pavadinimas buvo pakeistas į biblioteką. Nuo 1955-1980 metų bibliotekoje dirbo šie bibliotekininkai: Anelė Čižiūnaitė, Elena Matukaitė, Aleksandra Pociūnaitė, Ona Janukaitytė, Birutė Sargelytė, Paulina Pečiulienė, Regina Purvytė, Nijolė Jasevičienė.

Nuo 1980 metų bibliotekoje dirbo Marijona Vasiliauskienė. Ji puoselėjo biblioteką 11 metų.

1991 metais bibliotekininke pradėjo dirbti Elena Matukienė. Biblioteka aptarnavo 14 kaimų, dirbo 4 dienas per savaitę, nes bibliotekininkė dar dirbo ir Neveronių bibliotekoje. Bibliotekos metraštyje Elena Matukienė rašo: „Gyvenome permainų metus. Mes, bibliotekininkai, patys mokėmės ir padėjome skaitytojams mokytis savosios tautos istorijos, literatūros istorijos, nes pajutome, kad daug ką praradome per pokario metus. Stengiamės parodyti kuo gyvena Lietuva“.

1994 metais biblioteka buvo perkelta į buvusio vaikų darželio patalpas, bet – tik į vieną kambarį. Patalpos labai mažos, todėl masinius renginius bibliotekoje rengti buvo labai sunku. Renginius biblioteka organizavo kartu su Kultūros namais. 1995 metais biblioteka įsikūrė senajame mokyklos pastate. Tai buvo pati lankomiausia vieta Bagaslaviškio miestelyje.

Bibliotekos veikla ir visuomeninis bibliotekininkių darbas Bagaslaviškyje ne kartą susilaukė deramo įvertinimo. Buvusi ilgametė Bagaslaviškio filialo vyr. bibliotekininkė Elena Matukienė 2007 metais už ilgametį nuoširdų darbą, aktyvų bibliotekos veiklos ir netradicinių renginių organizavimą bei dalyvavimą bendruomenės gyvenime buvo apdovanota Širvintų rajono savivaldybės padėkos raštu. Už žinių, informacijos ir kultūros sklaidą, skatinant bendruomenės skaitymą 2008 metais buvo apdovanota Lietuvos Kultūros ministerijos padėkos raštu.

2010 metais biblioteka įsikūrė Bagaslaviškio pradinės mokyklos pastate, prie Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos. Todėl biblioteka buvo labiausiai lankoma moksleivių. Bibliotekininkė Toma Daugėlaitė važinėjo į bibliotekininkams rengiamus savęs tobulinimo, bibliotekos atstovavimo ir bendravimo su žmonėmis kursus, kad kuo geriau mokėtų pristatyti biblioteką ir pritraukti skaitytojus. Bibliotekoje buvo rengiami masiniai renginiai, parodos, perskaitytų knygų aptarimai, naujų knygų pristatymai ir viktorinos. Nors visi gyventojai aptarnaujami bibliotekoje, tačiau esant reikalui bibliotekininkė pati nunešdavo knygas skaitytojams į namus. 2011 metais bibliotekoje įvesta nemokama interneto prieiga. Įrengtos keturios kompiuterizuotos darbo vietos.

Širvintų rajono viešoji biblioteka 2012 metais vykdydama projektą „Apie žodį – išlekiantį ir sugrįžtantį“ Bagaslaviškio filiale įkūrė literatūrinį Kazimiero Skebėros muziejų. Biblioteka aktyviai vykdo savo veiklą, kasmet organizuojami susitikimai su žinomais žmonėmis, popietės vaikams, viktorinos, knygų pristatymai, garsiniai skaitymai. Nuolat rengiamos teminės ir įžymių datų rašytojų jubiliejams skirtos literatūros parodos. Aktyviai bendradarbiaujant su VŠĮ „Gelbėkit vaikus“ Bagaslaviškio vaikų dienos centru nuolat lavinamas ir skatinamas noras skaityti.

Jubiliejiniame renginyje savo mintimis apie knygą pasidalijo buvusi bibliotekos bibliotekininkė Toma Daugėlaitė, Bagaslaviškio bažnyčios Gyvojo Rožinio Draugijos pirmininkė Elena Pakalnienė, Bagaslaviškio vaikų dienos centro direktorė Nijolė Masiulienė, Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos projektų vadovė Dalia Taparauskienė. Savo oratoriniais ir muzikiniais sugebėjimais klausytojus stebino aktorius Vladislovas Radvilavičius. Pasak Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos l. e. direktorės pareigas Vaivos Daugėlienės, jeigu per 70 metų biblioteka išliko – vadinasi ji yra reikalinga ir lankoma, o tai reiškia, kad knygas dar ilgai žmonės skaitys. Direktorė įteikė savivaldybės atminimo dovanėles ir padėkas Tomai Daugėlaitei, padėkas jaunajai skaitytojai Gadasai Matvejevaitei bei Virginijai Labunskienei už išsaugotą skaitymo džiaugsmą ir pagarbą knygai.

Dabar dirbanti bibliotekininkė Rima Žilinskienė padėkas už darbštumą ir kūrybingumą bei pagalbą ruošiant bibliotekos renginius įteikė Jolantai Stankevičienei, Živilei Adomavičienei, Vladislavui Radvilavičiui, „Gelbekit vaikus“ Bagaslaviškio vaikų dienos centrui. Kazio Petreikio vadovaujama muzikantų grupė pagrojo mylimiausią Igno Šeiniaus kūrinį „Ant kalno karklai siūbavo“, o visi renginio dalyviai jiems sutartinai pritarė. Renginio pabaigoje knygos gerbėjai vaišinosi jubiliejaus proga pagamintu tortu ir aromatinga arbata.

Remigijus Bonikatas

Šaltinis: laikraštis „Širvintų kraštas“

Straipsnis iš laikraščio „Širvintų kraštas“

plačiau: http://www.sirvinta.net/projektas-%E2%80%9Ebuvome/bagaslaviskio-bibliotekai-70/#respond

Įrašas paskelbtas temoje Bagaslaviskis. Išsisaugokite pastovią nuorodą.