Kviečiame į renginį Lapelių bibliotekoje

 

Meninėje kompozicijoje – Adomo Mickevičiaus gyvenimo bei kūrybos atspindžiai

 Kultūrininkas ir literatas Juozas Žitkauskas drauge su Vilniaus mokytojų namais tęsia projektą „Renginių ciklas „Jie su Vilnija suaugę”. Pagrindinis jo tikslas –pasakoti apie žymius kultūros ir meno žmones, gimusius, gyvenusius ar dirbusius Pietryčių Lietuvoje, supažindinti ir priminti jų kūrybą. Anksčiau (projektas vykdomas nuo 2012 m. ) šie renginiai vyko tik šio regiono gimnazijose ar kultūros įstaigose. Nuo šiol jų geografija išsiplėtė, idant per juos visuomenei būtų pristatomas ir pats regionas, jo istorijos sankloda, taip stengiantis bent kažkiek pakoreaguoti teigiama linkme vis dar egzistuojančius stereotipus.

Spalio 10 val. Širvintų rajono Lapelių bibliotekoje bus parodyta literatūrinė – muzikinė kompozicija„Tėvynė Lietuva – mielesnė už sveikatą”, skirta Adomo Mickevičiaus ir Vladislovo Sirokomlės kūrybai. Ją atliks aktorius, bardas Gediminas Storpirštis ir literatas Juozas Žitkauskas. Joje skambės poeto sonetai, ištraukos iš „Pono Tado” bei „Vėlinių”, o intarpuose G. Storpirštis atliks savo autorines dainas, sukurtas pagal V. Šekspyro ir lietuvių poetų eiles.

A.Mickevičius – vienas žymiausių romantizmo atstovų, bene iškiliausias LDK autorius, savo kūryboje viena meile sujungęs lietuvių ir lenkų tautas. Jo žymiausi kūriniai „Vėlinės”, „Ponas Tadas”, „Gražina” liudija mūsų istorijos didingumą, heroizmą, jie ištisais šimtmečiais mokė ir moko deramo patriotizmo ir pilietiškumo.

Be šios kompozicijos, projektui „Jie su Vilnija suaugę” yra sukurtos kompozicijos apie rašytoją ir diplomatą Igną Šeinių, poetę Oną Miciūtę, poetą, kunigą, vieną iš draudžiamosios spaudos platintojų Silvestrą Gimžauską, poetą Adomą Mickevičių, , tarpukario Vilniaus krašto lietuvybės puoselėtoją, žurnalistą ir prozininką Rapolą Mackonį ir kitus.

Kompozicijas rengia ir jas atlieka aktoriai, skaitovai J. Šalkauskas, Ferdinandas Jakšys, Gediminas Storpirštis, Birutė Mar, Aleksas Kazanavičius, Giedrius Arbačiauskas, Dalia Jankauskaitė, Artūras Varnas, Karolina Elžbieta Mikolajūnaitė, vokalistai A. Liutkutė, R. Vilkevičius, birbyninkai Egidijus Ališauskas ir Kastytis Mikiška, dainų autorius ir atlikėjas Gytis Ambrazevičius, literatas J. Žitkauskas ir kt.

Projektą „Jie su Vilnija suaugę” iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija.

This entry was posted in Lapeles, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.