Meilė savam kraštui

    Liepos 1 dieną į kraštiečių susitikimą Lapelių kaime rinkosi ne tik šio kaimo esami gyventojai, bet ir išvykę gyventi kitur kraštiečiai.

    Kraštiečių šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Čiobiškio Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje. Buvo aukojamos Šv. mišios už šį kraštą.

    Po Šv. mišių gausus būrys kraštiečių susirinko prie buvusio Skruzdėlių ąžuolo ir vėl naujam gyvenimui užaugusio jauno ąžuoliuko.

    Simboliška, ąžuolai kaip ir žmonių kartos gimsta, užauga, miršta ir pasėję savo giles į žemę atgimsta naujam gyvenimui. Šio ąžuoliuko gimimas ypatingas, jis užaugo seno tėvo ąžuolo kamieno liekanose. Taip nebyliai mums žmonėms pasakydamas, kokia yra brangi Tėvynė, giminės šaknys. Gal ir simboliška, jog jis išdygo Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo išvakarėse, pareikšdamas savo gyvastim, jog mes lietuviai, turime susitelkti mylėti ir gerbti savo praeitį, dabartį ir ateitį. Mylėti ir gerbti Tėvynę, kiekvieną esantį šalia savęs.

    Šiam įvykiui tautodailininkas Kęstutis Norušis išdrožė stogastulpį, kuriame pavaizduotas Šv. Jonas Krikštytojas, Skruzdėlių ąžuolo ir kaimo atminimui. Kunigas Leonas Klimas pašventino stogastulpį. Kraštiečiai sudainavo dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“.

    Po iškilmingos dalies kraštiečiai susirinko į Lapelių bendruomenės namus. Čia jie galėjo pamatyti šio krašto žmonių kūrybos parodas. Kraštiečio fotomenininko Jono Lučiūno kūrybos darbai, išleisto knygos bei fotografijų darbai.  Alfonso Balsevičiaus eilėraščių knyga apie gimtuosius Pamusius, bei autoriaus tapyti gimto kaimo vaizdai. Kompozitoriui, vargonininkui ir choro dirigentui Jonui Dambrauskui  skirta paroda. Senų fotografijų bei šios bendruomenės veiklos nuotraukų  paroda . Piešinių paroda, skirta Skruzdėlių ąžuolo atminimui. Janės Stravinskienės tapybos darbų paroda. Leokadijos Žinienės nėrinių bei mezginių paroda, bei darbų  pristatymas gyvai su modeliais.

    Koncerto metu Kraštiečio Alfonso Balsevičiaus anūkė Inta Jozonienė su vyru Andriumi atliko senelio rašytų eilių dainas. Prie šio koncerto prisijungė ir kiti atvykę kraštiečiai su muzikiniais kūriniais.

    Šio renginio metu atvykę kraštiečiai kartu su Lapelių bendruomene džiaugėsi susitikimo akimirkomis, dalijosi prisiminimais, bendravo. Ne vienas kraštietis buvo maloniai nustebintas čia likusiais gyventi žmonėms, kurie kuria, dirba, gražina savo aplinką ir nepamiršta iš čia išvykusių savo krašto žmonių. Juk be prabėgusios praeities nėra ir ateities.

Janė Stravinskienė, Lapelių filialo vyr. bibliotekininkė

This entry was posted in Lapeles. Bookmark the permalink.

Comments are closed.