Viešojoje bibliotekoje paskelbta suaugusiųjų mokymosi savaitės pradžia

 

    Lapkričio 14 dieną Viešosios bibliotekos skaitykla sunkiai sutalpino visus norinčius dalyvauti suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo šventėje. Tarp renginio svečių – Molėtų rajono dailės mokytojų metodinio būrelio atstovai, Širvintų rajono švietimo centro darbuotojai, dailės ir technologijų mokytojai,  Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai.  Tądien buvo švenčiamos trys gražios progos:

  • suaugusiųjų mokymosi savaitės pradžia;
  • dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų parodos „Mokymosi spalvos“ pristatymas;
  • Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų pradžia.

    Šventės dalyvius lyriškomis dainomis pasveikino Arvydo Golco ir Deimantės Stankevičiūtės duetas. Sveikinimo žodį tarė  Širvintų rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė, Širvintų švietimo centro direktorė Daiva Vinciūnienė. Renginio vedėja –  Švietimo centro metodininkė Joalita Mackonienė  – pristatė septynioliktos suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių programą, neformaliojo ugdymo organizatorė Daiva Chadusevičienė paaiškino šios savaitės prasmę ir naudą žmonėms, direktorė Daiva Vinciūnienė įteikė Savaitėje dalyvaujančioms įstaigoms „Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi spalvos“ dalyvių pažymėjimus“. Tokį pažymėjimą gavo ir Viešoji biblioteka.

    Kūrybinių darbų parodos „Mokymosi spalvos“ pristatymo metu Širvintų rajono dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Sigita Kaminskienė įteikė Molėtų rajono švietimo centrui  spalvingą atminimo dovaną. Visiems kūrybinių darbų autoriams – ir molėtiškiams, ir širvintiškiams – buvo įteiktos Širvintų rajono švietimo centro padėkos. Visa kūrėjų komanda įsiamžino bendroje nuotraukoje.

    Joalita Mackonienė pristatė Trečiojo amžiaus universiteto veiklas. Šiuo metu jį lanko 82 klausytojai. Universitete yra šie fakultetai: sveikatos, kalbų, menų ir knygos bičiulių. Pranešėja papasakojo apie šioje suaugusiųjų švietimo įstaigoje  vykstančius  užsiėmimus, švenčiamas šventes, rengiamas ekskursijas. Senjorė, daugelio veiklų iniciatorė Levutė Marija Vitienė universiteto klausytojų vardu Švietimo centro direktorei Daivai Vinciūnienei  bei metodininkei Joalitai Mackonienei  įteikė simbolines dovanėles .

    Universiteto klausytojams mokslo metų paskelbimo proga buvo pasiūlyta užtraukti dainą. Vadovaujami Leono Vaicekausko, senjorai padainavo liaudies dainą „Pučia vėjas“. Paskelbus naujų mokslo metų pradžią, visa universiteto bendruomenė išskubėjo į Švietimo centrą. Čia jų laukė veiklų planavimo posėdis.

    Šventinis renginys baigėsi, tačiau Viešojoje bibliotekoje liko jo rezultatas – Širvintų bei Molėtų rajonų dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų paroda “Mokymosi spalvos“,  talpinanti visas gyvenimo teptuko spalvas.

                                Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus  vedėja

Almutė Kanapienienė

Įrašas paskelbtas temoje Širvintos ir pažymėtas , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.